Darganfyddwch 5 proffesiwn ar gyfer y rhai sydd am ymddeol yn gynnar

John Brown 19-10-2023
John Brown

Yr hawl i ymddeol yw breuddwyd pob gweithiwr, yn enwedig pan ddaw i broffesiynau sy'n caniatáu llai o amser cyfrannu. Yn gyffredinol, mae'r rhain yn swyddi sy'n cynnwys rhyw fath o risg i'r gweithiwr, gan ganiatáu lleihau'r amlygiad, ond gan ystyried bod y cyfnod gweithgaredd yn ddigon i fod â hawl i'r budd-dal nawdd cymdeithasol hwn.

Boed hynny trwy ymddeoliad arbennig trwy gyfraniad amser neu drwy gynllunio penodol, mae yna broffesiynau sydd angen 25 mlynedd o gyfraniad yn unig, tra bod eraill yn cynnig cyflogau manteisiol ar gyfer adeiladu pensiwn preifat.

Mae'r newidiadau a achosir gan y Diwygio Pensiwn yn effeithio'n bennaf ar yr isafswm amser cyfraniadau , ond maent hefyd yn cynnig mwy o hyblygrwydd i weithwyr proffesiynol rhyddfrydol ddod â'u gyrfaoedd i ben.

5 proffesiwn sy'n eich galluogi i ymddeol yn gynharach

1) Model proffesiynol

Yn y farchnad ffasiwn artistig mae yna dim rheol ar gyfer ymddeoliad yn ôl oedran, oherwydd mae diwedd gyrfa yn dibynnu ar broffil pob model a hefyd ar gynllunio. Yn yr achos hwn, mae'n bosibl adeiladu incwm a chronfa wrth gefn a fydd yn caniatáu ichi ymddeol yn 30 oed, fel y digwyddodd gyda'r supermodel Gisele Bundchen.

Gweld hefyd: Edrychwch ar 5 model car ym Mrasil sy'n “gyrru eu hunain”

Yn anad dim, rhaid ystyried bod y drefn arferol o sioeau ffasiwn, hysbysebu, , hysbysebion a theithio yn gofyn llawer gan y corffar ôl cyfnod penodol. Fodd bynnag, mae'r cynnydd mewn rhwydweithiau cymdeithasol wedi cynnig mwy o hyblygrwydd yng nghynlluniau gyrfa y gweithwyr proffesiynol hyn.

Gweld hefyd: Darganfyddwch 9 proffesiwn nad oes angen gradd arnynt

2) Ymladdwyr Tân

Yn gyffredinol, ystyrir bod y proffesiwn hwn yn un risg isel, ond yn caniatáu ymddeoliad ar ôl 25 mlynedd o weithgarwch. Fel arfer, maent yn dechrau eu gyrfa gan ennill tua R$ 1,800, ond gallant ymddeol gyda chyflogau o hyd at R$ 4,500 , yn dibynnu ar y maes gweithgaredd.

Felly , y sifil a mae gan ardaloedd milwrol wahanol raddau o amlygiad a gofynion proffesiynol. Fodd bynnag, mae diffoddwyr tân milwrol yn weision sifil cyhoeddus, ond beth bynnag nid oes gofyniad lefel uwch.

3) Athletwyr perfformiad uchel

Fel arfer mae gan athletwyr perfformiad uchel uchafswm cyfnod o weithgarwch dyledus. i gyflyru corfforol, fel nad yw'r yrfa fel arfer yn fwy na 30 mlwydd oed mewn rhai chwaraeon. Yn yr achos hwn, maent yn adeiladu amodau ymddeol o ddechrau eu gyrfaoedd.

Fodd bynnag, mae'n gyffredin iddynt barhau i weithio ar ôl diwedd eu gyrfaoedd proffesiynol, boed ym maes hysbysebu neu weithredu fel sylwebwyr chwaraeon. Yn ogystal, mae rhai achosion enwog yn mynd i mewn i entrepreneuriaeth, gan ddod yn asiantau neu entrepreneuriaid ym maes chwaraeon.

4) Awyrennau

Mae gan y gweithwyr proffesiynol hyn hawl i ymddeoliad arbennig oherwydd amlygiad i bwysau atmosfferigannormal, sy'n gyffredin i gapteiniaid awyrennau, cyd-beilotiaid a chynorthwywyr hedfan. Fodd bynnag, gall gweithwyr sy'n gweithio gydag asiantau niweidiol megis olew a sŵn ym maes mecaneg awyrennau hefyd ymddeol yn gynharach .

Yn yr achosion hyn, mae'r cyfraniad yn amrywio rhwng 20 a 30 mlynedd , gyda chynlluniau ymddeol yn gysylltiedig â chynlluniau gyrfa'r prif gwmnïau hedfan sy'n gweithredu ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae gwerthoedd pensiwn yn amrywio yn ôl y sefyllfa yn yr awyrenneg.

5) Trydanwyr

Yn olaf, mae proffesiwn arall sy'n caniatáu gwneud cais am ymddeoliad arbennig oherwydd amser cyfrannu yn cynnwys cyswllt uniongyrchol â thrydan foltedd uchel rhwydweithiau, ar gyfer gosod a chynnal a chadw. Yn yr ystyr hwn, mae'r proffesiwn yn cynnwys risgiau i iechyd ac uniondeb corfforol, gan ganiatáu i'r gweithiwr proffesiynol gyfrannu dim ond am 25 mlynedd .

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.