NIS: beth ydyw a sut i wirio eich Rhif Adnabod Cymdeithasol

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae'r llywodraeth ffederal yn defnyddio'r rhif NIS (Rhif Adnabod Cymdeithasol) i ddiffinio taliadau buddion cymdeithasol, megis Auxílio Brasil, Auxílio Gás, Casa Verde e Amarela a Social Tariff for Electric Energy. Nesaf, gwiriwch sut i wirio eich NIS .

Mae'n bwysig cofio bod y rhifau NIS a PIS yr un fath. Yr unig wahaniaeth rhyngddynt yw sut y cynhyrchwyd y rhifo. Gweler y manylion isod.

Sut i gwestiynu'r NIS?

Gall dinasyddion sydd â Cherdyn Gwaith ddod o hyd i'r rhif ar dudalen gyntaf y ddogfen yn hawdd. Yn ogystal, mae'r Rhif Adnabod Cymdeithasol (NIS) yn cyfateb i'r un rhif ar gyfer y Rhaglen Integreiddio Cymdeithasol (PIS).

Gall dinasyddion sydd â Cherdyn Dinesydd hefyd wirio'r rhif sydd wedi'i argraffu ar y ddogfen neu ar sianeli eraill trwy rhyngrwyd:

Gweld hefyd: Mae'r 5 hen broffesiwn hyn yn ôl mewn ffasiwn yn y wlad ac wedi dod yn berthnasol
  • Fy INSS: yn yr achos hwn, rhaid i'r CPF gynnal yr ymgynghoriad â'r NIS. Fodd bynnag, mae angen cofrestru'r cyfrinair gov.br i ganiatáu mynediad i wasanaethau digidol y Llywodraeth Ffederal;
  • Meu CadÚnico: yn y cais hwn mae hefyd yn bosibl ymgynghori â'ch Rhif Adnabod Cymdeithasol (NIS).

I’r rhai nad oes ganddynt y rhif NIS o hyd, bydd angen cwblhau’r cofrestriad cymdeithasol. I wneud hynny, ewch i Ganolfan Gyfeirio Cymorth Cymdeithasol (CRAS) yn eich bwrdeistref, cyflwynwch eich dogfennau personol a phrawf oincwm.

Beth yw'r NIS?

Rhif cofrestru ar gyfer dinasyddion sydd â hawl i gael budd-daliadau cymdeithasol neu gofrestriad gweithiwr yw'r NIS. Mae 11 digid a gellir cynhyrchu'r dull adnabod hwn mewn dwy ffordd:

Gweld hefyd: Ble neu ble? Gwahaniaeth a ffordd o ddefnyddio'r geiriau hyn
  • Banc gyda data o'r System Gwybodaeth Gymdeithasol Genedlaethol;
  • Cerdyn Cyflogaeth a Nawdd Cymdeithasol .

Felly, mae'r niferoedd sy'n cyfeirio at y NIS a'r PIS (Rhaglen Integreiddio Cymdeithasol) yr un fath. Trwy'r rhif, mae'r dinesydd yn gwarantu mynediad i raglenni cymdeithasol y llywodraeth ffederal, hyd yn oed os nad oes ganddo/ganddi berthynas cyflogaeth eto. portffolio, bydd yn cadw'r rhif.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.