40 Enw Sydd â wreiddiau Groegaidd Mae'n debyg nad oeddech chi'n eu gwybod

John Brown 19-10-2023
John Brown

Gall darpar rieni sy'n chwilio am enwau ar gyfer eu babanod newydd-anedig ystyried nifer o fanylion wrth benderfynu ar deitl eu babi. Tra bod rhai yn ildio i draddodiadau teuluol, mae'n well gan eraill ddod o hyd i ysbrydoliaeth mewn meysydd o ddiddordeb fel llyfrau, diwylliant, gwyddoniaeth ac un o'r meysydd mwyaf poblogaidd oll: mytholeg. I'r rhai sydd eisiau enw o darddiad Groegaidd, er enghraifft, mae'r opsiynau'n niferus.

Gweld hefyd: Beth i'w wisgo? Darganfyddwch beth mae pob lliw yn ei gynrychioli ar Nos Galan

Gyda hynny mewn golwg, edrychwch heddiw ar 40 o enwau sydd â tharddiad Groegaidd ac mae'n debyg nad oeddech chi'n gwybod, gan eu bod yn ffynonellau gwych o ysbrydoliaeth ar gyfer enwi babi neu ddysgu mwy am eich teitl eich hun.

40 Enwau Sydd â Gwreiddiau Groegaidd Nad Oeddech Chi'n Gwybod

Un o'r ffyrdd symlaf o ddarganfod a oes Groegaidd gan enw tarddiad neu beidio yw edrych i fyny ei ffurf sylfaenol. Isod, gallwch edrych ar 20 opsiwn ar gyfer enwau gwrywaidd ac 20 enw benywaidd yn llawn personoliaeth.

Gweld hefyd: Darganfyddwch beth mae'r categori D1 yn ei olygu ar y CNH newydd

20 enw benywaidd o darddiad Groegaidd

  1. Cybele: mam fawr y duwiau;<8
  2. Cíntia: Kynthia, y “wraig wreiddiol o Cinto”;
  3. Dione: duwies y nymffau, cariad Zeus a mam Aphrodite;
  4. Aphrodite: Aphrodite, y dduwies o gariad;
  5. Emilia: fersiwn benywaidd o Aimylios, “yr un sy’n siarad yn hyfryd”;
  6. Jacinta: fersiwn benywaidd o Hyákinthos, y llanc sy’n cael ei garu gan Zephyrus ac Apollo;
  7. Jocasta : Iokaste, mam Oedipus;
  8. Athena: Athena, duwies doethineb Groeg;
  9. Phoebe: titan ferchWranws ​​a Gaia, duwies y broffwydoliaeth;
  10. Pandora: merch Zeus, wedi ei chreu i gosbi dynolryw am ddwyn Prometheus, a elwir “blwch Pandora”;
  11. Ariadne: merch brenin y brenin. Creta, Minos;
  12. Kassandra: un o bedair merch ar bymtheg i'r brenin Priam a'r frenhines Hecuba o Troy;
  13. Dafne: nymff wedi ei thrawsnewid yn goeden llawryf i'w hachub ei hun rhag cariad Apollo;
  14. Gaia: mam ddaear;
  15. Irene: Eirene, personoliad heddwch, duwies oriau, tymhorau ac amser;
  16. Iris: negesydd y duwiau, cyswllt rhwng nef a daear ;
  17. Maia: un o saith merch Atlas a Pleione, rhan o gytser Pleiades;
  18. Selene: personoliad y lleuad, merch y titaniaid Hyperion a Theia;
  19. Persephone: duwies yr isfyd, gwraig Hades;
  20. Sophia: Sophia, “y doethineb”.

20 o enwau gwrywaidd â tharddiad Groegaidd

  1. Felipe: Philippos, “cyfaill y meirch”;
  2. Nicolas: Nikolaos, “yr un sy'n ennill gyda'r bobl”, fersiwn gwrywaidd o Nike, duwies y fuddugoliaeth;
  3. Alecsander: mae'r enw wedi'i boblogeiddio gan Alecsander Fawr, yn golygu “amddiffynwr dynoliaeth”;
  4. Igor: amrywiad Rwsiaidd ar Siôr, sy'n dod o'r Groeg Georgios, “yr un sy'n gweithio ar y ddaear”;
  5. Hector: Héktor, “yr hwn sy’n dal y gelyn yn ôl”, tywysog a ymladdodd ym mrwydrau Troy;
  6. Theo: Théos, “y Duw goruchaf”, “rhodd Duw”;<8
  7. Pietro: Mae Pétros, yn golygu “roc”, “roc”;
  8. Didimus: Didymos,“ganed o’r un enedigaeth”;
  9. André: Andreas, “manly”, “virile”;
  10. Denis: o Dionysus, “cysegredig i Dionysus”, “ysbryd y dyfroedd”;
  11. Damon: Damazo, cymeriad o chwedl, “tamer”;
  12. Lucas: Loukás, llysenw Loukanós, sy'n golygu “golau”;
  13. Leandro: Leíandros, undeb rhwng “llew” (león) a “dyn” (andrós), y “llew-ddyn”;
  14. Orion: Horion, heliwr anferth a laddwyd ar gais y dduwies Gaia, a osodwyd yn y sêr gan Zeus ;
  15. Atlas: titan a gymerodd ran mewn rhyfel yn erbyn Zeus, a gondemniwyd i ddal y nefoedd a'r ser ar ei ysgwyddau am dragywyddoldeb;
  16. Perseus: mab Zeus a Danae, lladdwr y gorgon Medusa ;
  17. Hélio: mab y Titaniaid Hyperion a Téia, cynrychiolydd yr Haul, yn gyrru cerbyd tân trwy'r nefoedd;
  18. Icarus: cymeriad chwedl enwog Icarus, mab Mr. Daedalus (dyn ieuanc a ehedodd yn agos iawn at yr Haul, ac a doddiasant, gan beri iddo syrthio i'r môr a boddi);
  19. Hermes: Groegaidd duw masnach, cyfoeth, ffyniant a chyflymder;
  20. Eros : duw cariad a dymuniad.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.