Ar gyfer beth mae rhan las y rwber yn cael ei ddefnyddio? Darganfyddwch yma

John Brown 19-10-2023
John Brown

Eitem a ddarganfuwyd yn aml mewn ysgolion yn y gorffennol, roedd y rhwbiwr gyda'r ochrau mewn glas a choch yn deffro dychymyg plant a phobl ifanc oed ysgol. Credid bod yr ochrau mewn lliwiau gwahanol yn gwasanaethu gwahanol swyddogaethau.

Am amser hir credid bod y rhan las yn cael ei defnyddio i ddileu ysgrifau a wnaed mewn ysgrifbin. Byddai'r rhan goch yn gyfrifol am ddileu'r ysgrifau a wnaed mewn pensil. Ond, wedi'r cyfan, beth fyddai swyddogaeth rhan las y rhwbiwr?

Gweld hefyd: Dewch i gwrdd â'r 50 enw babanod gwrywaidd mwyaf poblogaidd yn 2023

Yr ateb yw bod cenedlaethau o fyfyrwyr yn anghywir a bod gan liwiau'r rhwbiwr swyddogaeth arall mewn gwirionedd y byddwn yn siarad amdani nesaf.

Ar gyfer beth mae rhan las y rwber yn cael ei ddefnyddio?

Mae cenedlaethau cyfan wedi'u twyllo ac mae'r atebion am ymarferoldeb rhan las y rwber, a ddarparwyd gan y gwneuthurwr, yn profi i'r gwrthwyneb .

Yn ôl y cwmni, defnyddir y rhan las o'r rwber i dynnu inc o beiros neu bensiliau lliw ar arwynebau eraill.

Gweld hefyd: 5 arwydd bod CARU glanhau'r tŷ a gadael popeth yn drefnus

Nid yw'r tynnu y mae'r gwneuthurwr yn delio ag ef yn ddim mwy na'r gwisgo a achosir gan y rwber a'i grisialau miniog, yn tynnu'r inc yn rhannol neu'n gyfan gwbl. Felly, wrth wlychu a threiddio i ffibrau'r ddalen, mae inc y gorlan yn cael ei grafu gan ran las y rwber, a all achosi difrod i bapurau mwy bregus.

Oherwydd ei fod yn weithdrefn a all ddod i ben hyd niweidio cywirdeb ac ansawdd y papur, mae'n well defnyddio'rrhan las o'r rhwbiwr i ddileu beth bynnag sydd ei angen ar arwynebau dalennau mwy gwrthiannol, fel cardbord.

Y rheswm am y swyddogaeth hon yw bod rhan las y rhwbiwr ychydig yn galetach, yn sgraffiniol. Felly, mae ei grisialau pigfain sy'n ffurfio'r rwber yn hybu traul yr arwyneb nes ei fod yn cael ei dynnu'n llwyr.

Yn ogystal, mae'r rhan goch wedi'i nodi ar gyfer tynnu'r ysgrifen mewn pensil a phensil mecanyddol. Yn wahanol i inc, mae graffit yn glynu wrth wyneb y papur, gan ei gwneud yn hawdd ei dynnu â rhwbiwr.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.