Edrychwch ar 11 o glefydau a allai fod yn gymwys ar gyfer eithriad rhag IPVA yn 2023

John Brown 19-10-2023
John Brown

Bob amser ar ddechrau'r flwyddyn, mae perchnogion cerbydau yn paratoi i dalu'r Dreth Eiddo Cerbydau Modur (IPVA), a ystyrir yn un o'r trethi drutaf yn y wlad. Fodd bynnag, nid yw llawer yn gwybod ei bod yn bosibl eu heithrio rhag talu'r dreth hon rhag ofn y bydd rhai salwch corfforol neu feddyliol.

Yn union oherwydd ei bod yn dreth y wladwriaeth, mae'r wybodaeth anghywir hon ynghylch achosion o eithrio, oherwydd mae'r rheolau eithrio yn newid yn ôl yr uned ffederasiwn. Fodd bynnag, yn achos pobl ag anableddau, sero yw’r dreth.

Rhaid gofyn am yr eithriad rhag IPVA ynghyd ag Adran Cyllid a Chynllunio’r Wladwriaeth ar gyfer cofrestru’r cerbyd ac mae’n angenrheidiol bod y buddiant parti yn cyd-fynd â'r gofynion gofynnol. Yn yr ystyr hwn, gwiriwch isod 11 o glefydau a allai fod yn gymwys ar gyfer eithriad IPVA yn 2023.

Sut mae'r eithriad IPVA yn gweithio

Mae'r eithriad IPVA yn hawl warantedig a rhaid i'r person â diddordeb ofyn yn uniongyrchol amdano. yn Adran Cyllid a Chynllunio (Sefaz) yr uned ffederal y mae'r cerbyd wedi'i gofrestru ynddi.

Mae gyrwyr tacsis, bysiau, bysiau mini ac endidau neu bersonau wedi'u heithrio rhag talu'r dreth hon sy'n derbyn triniaeth ddiplomyddol. Mae pobl ag Anableddau (PCD) hefyd yn cael budd, os ydynt yn profi hynny trwy adroddiadau meddygol.

Gweld hefyd: Blodau sy'n hoffi cysgod: gweler 9 rhywogaeth i'w cael gartref

Yn yr ystyr hwn, salwch corfforol aMae gan anhwylderau meddwl hefyd yr hawl i gael eu heithrio rhag IPVA, ond gan nad oes unrhyw fathau penodol o glefydau sy’n gwarantu eithriad, rhaid cyhoeddi adroddiad meddygol (gan glinig meddygol sy’n gysylltiedig â’r Sefaz o darddiad), yn profi a yw’r cyflwr yn gymwys ar gyfer eithriad.

Mewn achosion o ddilysu'r amodau, rhaid i'r ymgeisydd fynd trwy gyfres o arholiadau a phrosesau penodol, yn unol â chais llywodraeth y wladwriaeth.

Clefydau a all fod â hawl i gael ei eithrio rhag IPVA yn 2023

Mae’r rhestr o glefydau sy’n rhoi’r hawl i eithriad rhag IPVA yn amrywio yn ôl deddfwriaeth pob gwladwriaeth, ond mae rhai achosion sy’n fwy cyffredin. Felly, mae’r rhestr o 11 o glefydau a allai fod yn gymwys ar gyfer eithriad IPVA fel a ganlyn:

Gweld hefyd: Ydych chi'n ofni'r nod? Gweler 11 model o geir sy'n parcio eu hunain
 1. Damwain Fasgwlaidd yr Ymennydd (CVA);
 2. Damwain Fasgwlaidd Enseffalaidd (CVA);
 3. Rhai mathau o ganser;
 4. Clefydau dirywiol;
 5. Sglerosis lluosog;
 6. Disg herniaidd;
 7. Mastectomi;
 8. Corrachedd;
 9. Parlys yr Ymennydd;
 10. Defnyddio prosthesis mewnol neu allanol;
 11. Tetraplegia.

Gwiriwch yn uniongyrchol ag Adran y Trysorlys a Chynllunio (Sefaz) pa glefydau all roi'r hawl i chi gael eich eithrio rhag IPVA yn eich lleoliad.

Eithriad IPVA ar gyfer salwch cronig a difrifol

Gall clefydau cronig roi'r hawl i chi gael eich eithrio rhag IPVA, os ydynt yn peryglu neu'n ei gwneud yn amhosibl gyrru a car o dan amodau arferol. Yn hynnyYn yr ystyr hwn, mae angen gwneud rhai newidiadau, gan addasu'r car i allu gyrru'n iawn.

Felly, mae salwch corfforol a meddyliol difrifol neu ddifrifol hefyd yn dod o dan yr hawl i gael ei eithrio rhag IPVA. Yn São Paulo, er enghraifft, mae'r wladwriaeth yn caniatáu eithriad i bobl ag anableddau meddwl difrifol neu ddwys.

Mae gan bob gwladwriaeth ei deddfwriaeth IPVA ei hun, felly mae angen gwirio gyda'r wladwriaeth Sefaz yr holl benderfyniadau penodol i darganfod a allwch gael eich eithrio rhag talu’r dreth hon ai peidio.

Felly, wrth brofi’r anallu i yrru, mae’n angenrheidiol i atwrnai neu berthynas agos nodi’r gyrwyr sydd wedi’u hawdurdodi i ddefnyddio’r cerbyd (heb farnwrol na cyfyngiadau gweinyddol ) i gludo'r buddiolwr.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.