Darganfyddwch 13 o blanhigion nad oes angen yr haul arnynt ac sy'n dda ar gyfer fflat

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae yna rywogaethau planhigion sy'n datblygu'n dda heb bresenoldeb uniongyrchol golau'r haul, ac fe'u hargymhellir yn fawr ar gyfer cyfansoddiad mwy o fannau caeedig, fel fflatiau. Felly, i'r rhai sy'n bwriadu buddsoddi mewn planhigion o'r math hwn, rydym wedi dod â rhestr o 13 o blanhigion nad oes angen yr haul arnynt.

Mae planhigion cysgod yn wych ar gyfer dan do. Yn ddiweddar, mae tyfu planhigion wedi cyrraedd nifer fawr o bobl, ac mae llawer ohonynt yn y pen draw yn byw mewn fflatiau ac yn chwilio am rywogaethau addas ar gyfer y lleoedd hyn.

Yn y modd hwn, i helpu i ddewis planhigion yn gywir. rhywogaethau, rydym wedi paratoi rhestr o 13 o blanhigion nad oes angen haul arnynt ac sy'n dda ar gyfer fflatiau ac ar gyfer unrhyw fath o amgylchedd mwy caeedig. Gwiriwch ef.

13 o blanhigion nad oes angen yr haul arnynt

Nid oes angen i rai planhigion fod mewn cysylltiad â golau'r haul bob amser ac felly maent yn wych i'w gosod mewn mannau mwy caeedig, fel ystafell o fflat.

Gweld hefyd: Darganfyddwch pa rai yw'r 10 proffesiwn mwyaf peryglus yn y byd a pham

Wrth feddwl am helpu eich dewis wrth addurno'r amgylchedd, rydym wedi paratoi rhestr o 13 o blanhigion nad oes angen yr haul arnynt. Edrychwch arno isod:

1 - Bambŵ Lwcus

Gellir cadw'r planhigyn hwn yn y cysgod, cyn belled â bod golau anuniongyrchol. Mae bambŵ lwcus yn rhywogaeth nad yw'n hoffi golau haul uniongyrchol, oherwydd gall amlder golau'r haul losgi dail y planhigyn, gan eu gadael mewn arlliwiau.melynaidd.

2 – Boa constrictor

Planhigyn poblogaidd iawn, y boa constrictor yw cariad cartrefi Brasil. Mae'r planhigyn crog hwn yn edrych yn wych pan gaiff ei osod ar silffoedd neu ddodrefn. Mae'n blanhigyn gwrthsefyll iawn, yn addasu i amgylcheddau gyda golau isel yn haws. Er mwyn iddo dyfu'n iach, mae angen cadw'r pridd yn llaith ac yn faethlon.

3 – Cleddyf San Siôr

Planhigyn poblogaidd iawn arall, Cleddyf San Siôr jorge wedi dail anhyblyg a pigfain ac mae'n ddelfrydol ar gyfer mannau heb lawer o olau a gofal sydd angen ychydig o ddyfrio. Yn ogystal, mae'r planhigyn hwn yn adnabyddus am ei allu i buro'r aer ac i gael gwared ar bob egni negyddol o'r lleoedd.

4 – Begonia-maculata

Rhywogaethau gyda dail gwyrdd a pheli gwyn, y mae begonia yn addasu i amgylcheddau heb olau haul uniongyrchol. Mae hefyd yn bwysig cynnal trefn ddyfrio aml, yn ogystal â chynnig swbstrad ffrwythlon ac amgylchedd llaith i'r planhigyn.

5 – Violet

Dylid tyfu fioled bob amser a dim ond mewn amgylcheddau gyda ysgafn anuniongyrchol. Felly, ceisiwch eu gadael ger ffenestri neu leoedd sy'n caniatáu i olau ddod i mewn yn ystod rhyw gyfnod o'r dydd.

6 – Anthurium

Yn tarddu o Colombia, mae'r anthurium yn blanhigyn traddodiadol, llawer. cael ei drin oherwydd ei nodweddion. Yn amlwg iawn, mae'n tynnu sylw pan gaiff ei ddefnyddio i addurno amgylcheddau. Ceisiwch roi'r planhigyn mewn potiauwedi'i leoli mewn lled-gysgod, yn ddelfrydol mewn lleoedd sydd wedi'u goleuo'n dda, ond nad oes ganddynt olau haul uniongyrchol.

7 – Fern

Planhigyn arall ar y rhestr, mae'r rhedyn yn rhywogaeth sy'n fedrus ar ychydig. golau a llawer o leithder, felly fe'i gosodir yn aml mewn amgylcheddau fel ystafelloedd ymolchi a cheginau. Mae'n goroesi mewn amgylcheddau sydd wedi'u goleuo'n wael ac mae angen dŵr ar ei ddail bob amser, fel nad ydynt yn sychu.

8 – Maranta

Mae swyn naturiol i ddail Maranta. Mae ei brintiau yn parhau i fod yn weladwy yn ystod y dydd, ac ar gau yn y nos. Wedi'i drin yn lled-gysgod bob amser, mae angen dyfrio'r maranta hefyd deirgwaith yr wythnos.

9 – Dracena

Mae'r planhigyn hwn yn ddelfrydol ar gyfer pobl sydd heb lawer o amser rhydd. Mae hi'n gefnogwr o ychydig o olau haul, bob amser yn gorfod aros mewn lleoedd mwy neilltuedig, gyda phridd llaith yn ddelfrydol. Felly, y peth gorau yw chwistrellu dŵr ar y dail bob amser, fel nad ydynt yn sychu.

10 – Asen Adam

Gyda dail mawr, wedi'u dylunio'n naturiol, mae'r rhywogaeth yn goroesi'n dda mewn ardaloedd gyda chysgod, dim ond angen dyfrio achlysurol, bob amser unwaith yr wythnos.

11 – Filodendro-brasil

Ei ddail gwyrdd a melyn sy'n gyfrifol am ei henw, sy'n cyfeirio at liwiau baner y wlad . Pan gaiff ei dyfu dan do, dylid cadw'r planhigyn mewn potiau crog, mewn mannau gyda golau,ond heb fawr o olau haul uniongyrchol.

Gweld hefyd: 10 proffesiwn delfrydol ar gyfer y rhai sydd wrth eu bodd yn darllen ac ysgrifennu

12 – Calonnau tanllyd

Mae angen lleoedd llachar ar y planhigyn hwn, ond sydd ag ychydig o olau'r haul. Rhaid gosod y planhigyn crog mewn lle uchel, gan hwyluso bywyd ei ganghennau sy'n dueddol o grogi.

13 – Cloroffyt

Wrth gau'r rhestr, mae'r planhigyn cryno hwn yn hawdd i'w dyfu , dim ond aros mewn man cysgodol, cael dyfrio rheolaidd. Mae'r haul uniongyrchol yn niweidiol iddo, felly, i atal y dail rhag mynd yn afliwiedig, chwiliwch am fwy o leoedd neilltuedig.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.