Maent yn talu'n dda: 8 proffesiwn delfrydol ar gyfer y rhai sy'n hoffi gwaith llaw

John Brown 25-08-2023
John Brown

A oedd eich arweiniad galwedigaethol yn dangos bod gennych ddawn ar gyfer meysydd sy'n cynnwys creadigrwydd, mynegiant artistig a chrefftau? Daeth i'r lle iawn. Rydym wedi dewis wyth proffesiwn ar gyfer y rhai sy'n hoffi crefftau llaw.

Dadansoddwch bob un ohonynt a dewiswch yr un sydd fwyaf cydnaws â'ch proffil neu'r un rydych chi'n uniaethu â'r mwyaf. Cofiwch, waeth beth fo'r proffesiwn a ddewisir, y bydd heriau yn y maes bob amser, wedi'u cytuno?

Proffesiynau i'r rhai sy'n hoffi crefftau

1) Crefftau

Dyma Mae'n un o'r proffesiynau ar gyfer y rhai sy'n hoffi gwaith llaw. Os ydych chi'n greadigol ac yn fedrus gyda'ch dwylo, beth am fuddsoddi mewn creu gwrthrychau â llaw? Mae bagiau llaw, sebonau, ategolion, tiaras, addurniadau addurniadol, basgedi gwellt, yn gynnyrch ardderchog i'w gwerthu.

Gallwch eu gwerthu ar-lein neu hyd yn oed mewn marchnadoedd stryd ar benwythnosau. Os cânt eu derbyn yn dda yn y farchnad, gall eich enillion misol gyrraedd R$5,000 y mis. A gorau oll: mae'r cyfan yn dibynnu arnoch chi.

2) Artist Plastig

Mae'r gweithiwr proffesiynol hwn, sy'n creu'r mathau mwyaf amrywiol o weithiau celf, yn gweithio gyda gwrthrychau ceramig, dyluniadau creadigol, cerfluniau , printiau, collage, ffotograffau, ymhlith eraill. Mae'n broffesiwn nad yw byth yn mynd allan o arddull.

Os ydych chi'n hyddysg yn y prif dechnegau trin deunyddiaumegis plastr, paent, clai, pren a metelau, yn ogystal â bod yn greadigol, gallwch ennill hyd at R$ 4,500 y mis yn y maes addawol hwn o Gelfyddydau Plastig, yn bennaf yn y dinasoedd mawr.

3) Peintiwr

Proffesiwn arall ar gyfer y rhai sy'n hoffi gwaith llaw. Os oes gennych chi sgiliau i beintio arwynebau yn gyffredinol neu ddigon o greadigrwydd i wneud paentiadau artistig hardd, a ydych chi wedi meddwl am y posibilrwydd o wneud arian ag ef? Gallai fod yn werth chweil.

Yn dibynnu ar eich sgiliau llaw ac ansawdd eich gwaith, mae galw mawr am arlunwyr medrus. Gall enillion fod yn fwy na R$ 7 mil, yn dibynnu ar faint o waith yn ystod y mis.

4) Dylunydd Gêm

O ran proffesiynau i'r rhai sy'n hoffi gwaith llaw, mae'r un hwn hefyd na ellid ei adael allan. Mae'r gweithiwr proffesiynol hwn yn gweithio ym maes datblygu gemau electronig ar gyfer cyfrifiaduron, gemau fideo, tabledi a ffonau symudol.

Os ydych chi'n greadigol ac yn dda ar bob cam o greu gêm ar gyfer amgylcheddau digidol, mae'r proffesiwn hwn yn ddelfrydol . Y newyddion da yw y gall enillion misol gyrraedd R$ 6,800 ac mae'r galw am waith yn fawr ym Mrasil.

5) Proffesiynau i'r rhai sy'n hoffi crefftau: Steilydd

Cynnal ymchwil ar arddulliau ffasiwn a tueddiadau, creu'r modelau mwyaf amrywiol o ddillad, printiau, gweadau, ategolion, yn ogystal âdiffinio gwisgoedd ar gyfer dramâu neu operâu sebon, yw prif swyddogaethau steilydd.

Gweld hefyd: Enigmatig: edrychwch ar y 12 lle mwyaf dirgel yn y byd

Pwy bynnag sy'n uniaethu â'r maes hwn ac sydd â sgiliau llaw i ddylunio darnau unigryw (ac anghymharol), dylai fentro yn y proffesiwn hwn, heb ofni gwneud camgymeriadau. Yr enillion? Maen nhw'n eitha tal, coeliwch chi fi. Ar gyfartaledd, tua R$ 9 mil y mis.

6) Ffotograffydd

A oes gennych chi'r gallu i ddal eiliadau unigryw a bythgofiadwy ym mywydau pobl eraill? Yna mae'r proffesiwn ffotograffydd yn berffaith i chi. Gall y rhai sydd â gwybodaeth ac affinedd â'r maes hwn, yn ogystal â gwybod sut i drin camerâu, buddsoddi yn y proffesiwn hwn fod yn fusnes rhagorol.

Yn dibynnu ar ansawdd eich lluniau a'r pris a godir am eich gwasanaethau, mae'n bosibl cael galw mawr am waith, yn enwedig ar benwythnosau. Mae enillion, yn amlwg, yn gymesur â nifer y ceisiadau gan gwsmeriaid sydd eisiau sesiwn ffotograffau. Yr incwm cyfartalog yw R$ 5 mil.

7) Cerddor

Mae hwn hefyd yn un o'r proffesiynau ar gyfer y rhai sy'n hoffi gwaith llaw. Ydych chi'n gwybod sut i chwarae un neu fwy o offerynnau cerdd gyda meistrolaeth lwyr? Mae'r proffesiwn Cerddor hwn yn berffaith i ennill arian da gydag ef.

Gallwch chwarae mewn digwyddiadau, bariau a chlybiau nos ar benwythnosau. Yn dibynnu ar eich galw am swydd yn ystod y mis, gall enillion fod hyd at R$4,700. rydych yn unoy defnyddiol i'r dymunol, hynny yw, ennill arian yn gwneud yr hyn yr ydych yn ei hoffi, dde? Meddyliwch am y peth.

8) Proffesiynau i'r rhai sy'n hoffi crefftau: Gwychwraig

Ydych chi wedi sylwi bod gwniadwraig gymwys, brydlon, cyfrifol a da bob amser ar amserlen lawn? Mae'r gweithiwr proffesiynol hwn, yn rhyfedd ddigon, yn dueddol o fod â llawer iawn o waith bron bob dydd.

Gweld hefyd: 5 awgrym i dynnu sylw at eich cryfderau yn y cyfweliad swydd

Os ydych chi'n hoffi'r maes hwn, yn gwybod sut mae'r prif fodelau o beiriannau gwnïo yn gweithio a/neu'n meddu ar sgiliau gwnïo â llaw, gallwch ennill arian. hyd at R$5,800. Os yw eich gwaith o safon, ni fydd prinder cwsmeriaid.

Felly, beth yw eich barn am y proffesiynau ar gyfer y rhai sy'n hoffi crefftau? Mae'n gyfleus nodi na ddylech byth ddewis ardal sy'n seiliedig ar enillion misol yn unig. Weithiau, mae cysylltiad â'r proffesiwn yn llawer pwysicach.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.