9 proffesiwn a ddylai dyfu LOT yn y blynyddoedd i ddod

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae'r datblygiadau technolegol cyson ac anochel wedi creu proffesiynau y disgwylir iddynt dyfu llawer yn y blynyddoedd i ddod. Yn ôl arbenigwyr, mae rhai meysydd yn cael eu hystyried yn addawol iawn ac efallai y bydd angen llafur cymwys yn y dyfodol. Ar y llaw arall, mae rhai swyddogaethau'n dod yn fwyfwy anarferedig ac efallai y byddant yn dod i ben yn fuan o'r farchnad swyddi.

Dyna pam yr ydym wedi paratoi'r erthygl hon a ddewisodd naw proffesiwn a ddylai dyfu llawer yn y blynyddoedd i ddod. Os ydych chi'n graddio o'r Ysgol Uwchradd yn 2023 a heb benderfynu pa yrfa i'w dilyn (sy'n naturiol), darllenwch ymlaen tan y diwedd a dewiswch y rôl rydych chi'n cyd-fynd fwyaf ag ef. Wedi'r cyfan, mae buddsoddi mewn maes nad yw'n wynebu'r risg o ddisgyn i ddarfodiad yn agwedd ddeallus a synhwyrol, ynte? Gwiriwch ef.

Gweld hefyd: Edrychwch ar 13 gair sydd wedi newid eu hystyr dros amser

Proffesiynau a ddylai dyfu llawer yn y blynyddoedd i ddod

1) Dadansoddwr Diogelwch Gwybodaeth

Y dyddiau hyn, mae yna bryder mawr i gwmnïau mewn perthynas â'r diogelwch eu data cyfrinachol sy'n teithio ar y rhyngrwyd. A'r Dadansoddwr Diogelwch Gwybodaeth yw'r gweithiwr proffesiynol sy'n gyfrifol am sicrhau bod holl wybodaeth ar-lein sefydliad 100% yn ddiogel mewn amgylchedd cwmwl ac yn rhydd rhag y rhith-ymlediadau brawychus, sy'n dod â difrod anfesuradwy.

2) Gwyddonydd Data

Proffesiwn arall a ddylai dyfullawer yn y blynyddoedd i ddod. Mae'r Gwyddonydd Data yn gyfrifol am gasglu, dehongli, rheoli a dadansoddi swm enfawr o ddata a dynnwyd o'r rhyngrwyd a all fod yn ddefnyddiol i drosoli busnes cwmni. Mae'r wybodaeth hon yn nodi tueddiadau'r farchnad neu'n ysgogi datblygiad datrysiadau ymarferol sy'n cynyddu gwerthiant cynhyrchion/gwasanaethau.

3) Arbenigwr Cynaliadwyedd

A ydych wedi meddwl am broffesiynau a ddylai dyfu'n sylweddol yn y blynyddoedd i ddod ? Mae'r Arbenigwr Cynaliadwyedd yn gyfrifol am ddylunio, creu a datblygu arferion neu atebion cynaliadwy y gellir eu defnyddio'n ddyddiol gan sefydliadau. Mewn byd lle mae llygredd a difrod i natur yn cynyddu, bydd angen y gweithiwr proffesiynol hwn mewn cwmnïau canolig a mawr.

4) Proffesiynau a ddylai dyfu llawer yn y blynyddoedd i ddod: Rheolwr E-fasnach

Ydych chi wedi sylwi bod nifer y bobl sy'n siopa ar-lein wedi bod yn cynyddu'n ddiweddar? A daeth yr holl alw cynyddol hwn ar-lein i ben i greu proffesiwn Rheolwr E-fasnach. Mae'r gweithiwr proffesiynol hwn yn gyfrifol am reoli gwefannau siopau rhithwir yn llwyr, creu strategaethau arloesol i ddenu cwsmeriaid a gosod y rhaglen ar dudalen gyntaf canlyniadau chwilio Google, ymhlith gweithgareddau eraill.

5) Arbenigwr mewn Deallusrwydd Artiffisial

Hynanghenion proffesiynol i ddatblygu algorithmau cymhleth yn seiliedig ar Deallusrwydd Artiffisial (AI), yn ogystal â gweithio ym maes cynnal a rheoli systemau modern ym maes roboteg. Hynny yw, mae angen iddo greu gwrthrychau deallus ac ymreolaethol sy'n darparu mwy o ymarferoldeb ym mywydau beunyddiol pobl. Mae'r “robotiaid” hyn wedi'u rhaglennu'n gywir i gyflawni un neu fwy o dasgau, boed gartref neu yn y gweithle.

6) Datblygwr Meddalwedd

Mae hwn hefyd yn broffesiwn arall a ddylai dyfu'n sylweddol Yn y blynyddoedd nesaf. Y Datblygwr Meddalwedd yw'r gweithiwr proffesiynol sy'n gyfrifol am greu systemau gweithredu modern, rhaglenni cyfrifiadurol, llwyfannau cyfathrebu, meddalwedd a chymwysiadau symudol. Gyda'r nifer cynyddol o gymwysiadau ar-lein ar y rhyngrwyd, mae'r swyddogaeth hon wedi dod yn ymarferol anhepgor mewn cwmnïau yn yr ardal Dechnoleg.

7) Hyfforddwr Ariannol

Nifer y bobl sy'n pryderu am eu harian, boed oherwydd ansefydlogrwydd yr economi neu anwadalrwydd y farchnad swyddi, mae'n frawychus. A'r Hyfforddwr Ariannol yw'r gweithiwr proffesiynol sy'n cynnig sesiynau hyfforddi unigol i'r rhai sydd am gael mwy o reolaeth ar eu harian neu ei fonitro, fel ei fod yn parhau'n gyfan o ddydd i ddydd. Mae hwn yn broffesiwn addawol iawn yn y dyfodol. Rydych chi'n betio.

8) Proffesiynau a ddylai dyfu llawer yn y blynyddoedd i ddod:Ffyrdd

Mae'r gweithiwr proffesiynol hwn yn gyfrifol am fonitro, rheoleiddio, cynllunio, trin a rheoli ffyrdd a gofodau awyr, sy'n cael eu rhaglennu gan lwyfannau modern yn seiliedig ar Ddeallusrwydd Artiffisial (AI). Defnyddir y systemau hyn i reoli'r gofod a fwriedir ar gyfer symudedd ceir a dronau ymreolaethol, sef y cyfrwng trafnidiaeth sy'n addo dominyddu'r farchnad yn y dyfodol.

9) Adeiladwr Taith Realiti Estynedig

Yr olaf o'r proffesiynau a ddylai dyfu llawer yn y blynyddoedd i ddod. Mae angen i'r gweithiwr technoleg proffesiynol hwn ddylunio, datblygu, graddnodi, gami, adeiladu ac addasu teithiau sy'n cynnwys realiti estynedig, sef system sy'n ei gwneud hi'n bosibl arosod sawl elfen rithwir ar farn y bod dynol o'r byd go iawn.

Felly, pa un o'r proffesiynau a ddylai dyfu llawer yn y blynyddoedd i ddod wnaethoch chi uniaethu fwyaf ag ef? Yn ogystal â'r affinedd â'r maes a ddewiswyd, mae angen meddu ar y sgiliau angenrheidiol i sicrhau llwyddiant ynddo ac nid yn unig ystyried gwerth y cyflog misol.

Gweld hefyd: Horosgop Tsieineaidd: beth yw prif nodweddion pob arwydd?

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.