Dim nosweithiau: edrychwch ar 9 lle nad yw'r haul byth yn machlud a byth yn tywyllu

John Brown 19-10-2023
John Brown

Ydych chi erioed wedi dychmygu rhywle lle nad oes nosweithiau? Er ei bod yn ymddangos yn annhebygol, maent yn real. Wedi'r cyfan, ym mhegwn y De a'r Gogledd, mae yna fisoedd gyda dyddiau tragwyddol, lle nad yw'n tywyllu am gyfnodau hir o amser. Mae'r math hwn o ddigwyddiad yn ffenomen naturiol a elwir yn haul canol nos, digwyddiad mewn mannau lle nad yw'r haul yn machlud a byth yn tywyllu.

Mae'n bwysig cofio nad oes gan y lleoedd hyn ddiwrnodau di-dor drwy'r amser. y flwyddyn. Mae'r ffenomen sy'n achosi i'r haul aros yn drech am 24 awr yn digwydd yn ystod cyfnodau penodol, megis am ychydig wythnosau neu fisoedd. Serch hynny, mae haul canol nos yn effaith ddiddorol, yn bennaf oherwydd bod yna wledydd “heb yr haul” hefyd.

Gwiriwch isod restr o 9 lle nad yw'r haul byth yn machlud a byth yn tywyllu, o leiaf am rai cyfnodau o'r flwyddyn.

Gweler y mannau lle nad yw'r haul byth yn machlud a byth yn tywyllu

1. Svalbard, Norwy

Dyma’r ddinas fwyaf gogleddol y mae pobl yn dal i fyw ynddi ar y blaned, ac mae’n lle rhagorol i weld ffenomen yr haul canol nos yn yr haf, a goleuadau’r gogledd yn y gaeaf.

This gelwir archipelago yn y Cefnfor Arctig yn deyrnas eirth gwynion, ac mae'n ardal diogelu'r amgylchedd. Mae ganddi dair gwarchodfa natur, chwe pharc cenedlaethol, 15 gwarchodfa adar ac ardal warchodaeth geootropig.

Gweld hefyd: 3 awgrym i ddod yn gallach o ran mathemateg

2. Lapdir, y Ffindir

Mae rhanbarth Lapdir yn ymestyn ar draws gwledyddfel y Ffindir, Norwy, Sweden a Rwsia, ond yn y Ffindir y gelwir hi yn wlad haul hanner nos. Yn yr haf, mae'r rhanbarth hyd yn oed yn cynnal gwyliau sy'n gysylltiedig â dyddiau tragwyddol, fel Gŵyl Ffilm Midnight Sun.

3. Ilulissat, Yr Ynys Las

Sefydlwyd Ilulissat ym 1743, ac mae ganddo tua 4500 o drigolion, sef y trydydd mwyaf yn yr Ynys Las. Yn cael ei hadnabod fel paradwys mynydd iâ, mae'r ddinas hefyd yn gartref i ffenomen yr haul canol nos. Un o'i atyniadau twristaidd enwog yw Fjord Iâ Ilulissat, sydd wedi'i ddatgan yn Safle Treftadaeth y Byd.

4. Fairbanks, Alaska

Wedi'i leoli yng ngogledd Alaska, mae gan Fairbanks ychydig dros 30,000 o drigolion, ac mae ganddo hefyd gyfnodau pan nad yw'r nos byth yn ymddangos. Yn ystod amser yr haul hanner nos, cynhelir gwahanol wyliau a dathliadau, megis Gŵyl Haul Canol Nos. Gan ei fod yn olau dydd am 24 awr, mae gemau'n cael eu cynnal hyd yn oed am 10pm, heb fod angen defnyddio goleuadau artiffisial.

5. Whitehorse, Canada

Mae Tiriogaeth Yukon wedi'i lleoli'n ddigon pell i'r gogledd fel bod yr haul, ar ddiwrnod hiraf y flwyddyn, ond yn machlud ar ôl 1 am, gan ailymddangos dim ond tair awr yn ddiweddarach. Mae hwn yn gyrchfan wych i fwynhau'r ffenomen a gwneud gweithgareddau awyr agored.

6. Saint-Petersburg, Rwsia

Saint-Petersburg yw un o ddinasoedd mawr Rwsia gyda mwy na miliwnboblogaeth. Mae hwn hefyd yn un o'r lleoedd gorau i fwynhau diwrnodau parhaus heb nos. Hefyd, yn ystod yr amseroedd hyn mae gwyliau fel Gŵyl y Nosweithiau Gwyn, gydag operâu, bale a pherfformiadau artistig eraill.

Gweld hefyd: Darganfyddwch wir darddiad y cyfenw "Oliveira"

7. Grimsi, Gwlad yr Iâ

Ym mhrifddinas Gwlad yr Iâ, Reykjavik, mae haul hanner nos hefyd yn swyno’r trigolion, ond gwneir y mwyaf o’i harddwch yn Grimsey, ynys fechan sydd wedi’i lleoli 40 km i’r gogledd o’r wlad. Gydag ychydig dros 100 o drigolion, mae ganddi boblogaeth fawr o bengwiniaid, ac yn yr haf, nid oes nosweithiau. Dim ond ar ddiwedd Gorffennaf y mae'r haul yn machlud mewn gwirionedd, yn agos i hanner nos.

8. Norilsk, Rwsia

Mae Norilsk yn aelod arall o'r rhestr ddethol o leoedd lle, am gyfnodau hir, nad yw'r haul yn diflannu neu ddim yn codi. O fis Mai i fis Mehefin, mae hi bob amser yn olau dydd; yn ei dro, o fis Tachwedd i Chwefror, mae hi bob amser yn nos. Nid yw'r ffaith fod yr haul yn aros yn yr awyr yn golygu bod y lle yn byw yn yr haf mewn gwirionedd, gan mai tymheredd cyfartalog y mis poethaf, Gorffennaf, yw 15 ºC.

9. Ólafsfjörður, Gwlad yr Iâ

Un o ddinasoedd Gwlad yr Iâ sy’n profi dyddiau heulog di-dor, yn Ólafsfjörður, mae hi bob amser yn olau dydd yn yr haf. Ar ddiwrnod hiraf y flwyddyn, ar ddiwedd mis Mehefin, dim ond ar ôl 1 am y mae'r seren yn cyffwrdd â'r gorwel, ac yn codi eto ar unwaith, yn union fel yn Nhiriogaeth Yukon, Canada.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.