4 Swyddogaethau Google Maps Anarferol Mae'n debyg nad oeddech chi'n gwybod amdanyn nhw

John Brown 19-10-2023
John Brown

O'r holl apiau map a lleoliad, mae Google's yn un o'r rhai mwyaf poblogaidd. Fodd bynnag, mae yna fanylion bach nad ydyn nhw mor adnabyddus, naill ai oherwydd eu bod ychydig yn gudd neu wedi cael eu hychwanegu'n ddiweddar.

Gweld hefyd: Sut i wybod a wnaeth y person roi'r gorau i garu fi? Gweler y 5 arwydd hyn

Ar y cyfan, mae Google Maps yn arf hynod ddefnyddiol, boed yn ei fersiwn bwrdd gwaith neu yn yr ap ar gyfer dyfais symudol. P'un a oes angen cyfarwyddiadau, amserlenni bysiau, amseroedd agor bwyty neu unrhyw beth arall arnoch, mae gan ap llywio Google yr holl wybodaeth ar flaenau eich bysedd.

Dyma set o awgrymiadau, triciau a nodweddion cudd Google Maps sy'n ei gwneud yn llawer mwy yn ddefnyddiol na dim ond teclyn llywio syml.

Ychydig o Nodweddion Hysbys Google Maps

1. Graddnodi'r cwmpawd

Os nad yw Google Maps yn dangos eich lleoliad yn gywir neu'n pwyntio i'r cyfeiriad anghywir, y peth gorau i'w wneud yw graddnodi'r cwmpawd. Prin fod y broses wedi newid ers tro, er bod y rhyngwyneb ychydig yn wahanol. Yn gyntaf, rhaid i chi dapio ar y cylch glas sy'n dangos ble rydych chi ar y map.

Gweld hefyd: Rhinweddau a diffygion person: rhestr o A i M

Nid yw dewislen las yn agor fel o'r blaen, ond yn y panel “Eich lleoliad” ar waelod y ffenestr , fe welwch yr opsiwn wrth ymyl 'Rhannu Lleoliad'. Felly tapiwch y botwm Calibradu. Yna symudwch y ffôn symudol gan ddilyn y cyfarwyddiadau a ddangosir ar y sgrin.

2. Chwarae cerddoriaeth

Un o'rposibiliadau modd gyrru Google Maps yw chwarae cerddoriaeth trwy ofyn i'r Cynorthwyydd, yn ogystal â rheoli chwarae o'r bar gwaelod yn hawdd. Gallwch newid eich hoff ap cerddoriaeth yn eich gosodiadau Google Maps.

Fe welwch yr opsiwn yn eich gosodiadau llywio trwy dapio'r ap cyfryngau diofyn Assistant. Mae'r un gosodiad â Google Assistant, felly mae'r opsiwn yn berthnasol i'r ddau. Ymhlith y posibiliadau mae Spotify, YouTube Music ac eraill.

3. Gwahanol fathau o fapiau

Dros amser, mae Google Maps wedi llunio nifer dda o haenau a gwahanol fathau o fapiau, y gellir eu cyrchu o'r botwm arnofio yng nghornel dde uchaf y map. Dyma'r opsiynau sydd ar gael heddiw:

 • Safonol: y map safonol o Google Maps;
 • Lloeren: map gyda delweddau lloeren gan Google;
 • Map rhyddhad : map yn dangos rhyddhad tirwedd;
 • Trafnidiaeth gyhoeddus: mae llinellau trafnidiaeth gyhoeddus wedi’u harosod ar y map a ddewiswyd;
 • Traffig: gwybodaeth traffig ar y map;
 • Beic: ar gael mewn rhai rhanbarthau ar hyn o bryd , yn dangos statws lonydd beic;
 • 3D: galluogi adeiladau 3D drwy glosio digon ar y map;
 • Golygfa Stryd: yn troshaenu ardaloedd a gwmpesir gan Street View neu luniau sfferig ar y map mewn glas ;
 • Tanau coedwig: yn dangos gwybodaeth am danau coedwig ar y map;
 • Ansawdd aer: yn gorchuddio'rgwybodaeth ansawdd aer ar y map;
 • Llwybrau cynaliadwy: Mae Google Maps wedi ymgorffori swyddogaeth llwybrau cynaliadwy sy'n cynnwys mynd i rai cyfeiriadau sy'n fwy ecogyfeillgar.

4. Sioeau Ffilm

I weld sioeau ffilm yn ap Google Maps, chwiliwch y map am y theatr ffilm rydych chi am weld amserlenni ar ei chyfer a'i dewis. Os yw'n well gennych, gallwch ddefnyddio'r chwiliad. Yna cliciwch ar “Sesiynau” neu sgroliwch i fyny.

I bob pwrpas, bydd y rhaglen yn dangos amseroedd y sesiynau ar gyfer y diwrnod presennol. Gallwch ddewis dyddiad gwahanol ar frig y sgrin. Yna tapiwch ar yr amser a ddymunir ac ewch ymlaen i brynu'r tocyn.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.