UCHAF 10: Y niferoedd sy'n dod allan fwyaf yn gêm gyfartal Megasena

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae'r Mega-Sena yn cael ei ystyried fel y dull loteri mwyaf ym Mrasil, gan ei fod yn un o'r deg math cyfredol o gystadleuaeth sydd ar gael yn loterïau Ffederal Caixa Econômica. Yn yr ystyr hwn, mae arolwg a gynhaliwyd gan y sefydliad ariannol a restrodd y deg rhif sy'n dod allan fwyaf yn y raffl, yn seiliedig ar gyfrifiadau tebygolrwydd.

Yn gyffredinol, mae'r siawns o daro un bet gyda mae'r chwe deg yn un mewn dros 50 miliwn. Fel rheol, i ennill y gystadleuaeth mae angen cael y chwe rhif a dynnwyd allan o gyfanswm o chwe deg, waeth beth fo'r drefn fetio neu'r raffl. Yn ogystal, mae'n bosibl ennill trwy'r gornel a'r llys, gyda gwobrau llai. Darganfyddwch fwy o wybodaeth isod:

Beth yw'r niferoedd sy'n dod allan fwyaf yn y raffl Mega-Sena

 • 10 (289 o weithiau)
 • 53 (282 amseroedd)
 • 42 (276 gwaith)
 • 5 (274 gwaith)
 • 4 (272 gwaith)
 • 33 (270 gwaith)
 • 37 (270 gwaith)
 • 23 (270 gwaith)
 • 27 (267 gwaith)
 • 30 (265 gwaith)

A y niferoedd sy'n gadael y lleiaf?

 • 26
 • 55
 • 21
 • 15
 • 22
 • 48
 • 09
 • 07
 • 03
 • 31

Beth yw’r tebygolrwydd o’r Mega-Sena?

Yn gyntaf, cyfrifir cyfanswm y canlyniadau posibl yn y Mega-Sena ar sail y cyfuniad o 6 rhif a ddewiswyd yn seiliedig ar 60 o bosibiliadau. Yn y modd hwn, y canlyniad terfynol yw cyfanswm o 50,063,860 o gemauposibl. Yn yr ystyr hwn, y tebygolrwydd o ennill y wobr uchaf yw 1 siawns yn y cyfanswm hwn, sy'n cyfateb i tua 0.000002%.

Fodd bynnag, gallwch fetio o 6 i 15 rhif, ac wrth i'r dewis o rifau gynyddu , y mwyaf yw'r siawns o ennill a phris y bet. Yn y bôn, mae gan y rhai sy'n betio 15 dwsin gyfle mewn 10,003 o gemau posib o daro'r jacpot, ond mae hyn yn cynrychioli cost o BRL 25,000 i'r bettor.

Yn ei dro, y siawns o wneud 5 trawiad ac ennill y gornel yw 324 allan o 50,063,860 neu 1 allan o 154,518 o gemau posib. Yn yr un modd, y siawns o wneud 4 trawiad ac ennill y cwrt yw 21,465 allan o 50,063,860 neu 1 siawns allan o 2,332. Oherwydd hyn, amcangyfrifir ei bod yn haws ennill y cwads neu'r cwinas na'r seine, oherwydd mae llai o niferoedd yn rhoi mwy o siawns o gyfateb yn rhannol i'r wobr.

Cynghorion betio

1) Gwnewch syndicet i gynyddu'r siawns

Mae syndicet Mega-Sena yn un o'r prif ffyrdd o gynyddu'r siawns o ennill, oherwydd mae'n caniatáu i'r ymgeisydd chwarae hyd at 10 gêm fesul derbynneb ac mae gwerth y bet wedi'i rannu ymhlith deiliaid cwota y pwll, gyda hyd at 100 o bobl yn cael eu caniatáu. Felly, mae angen ystyried y bydd cyfanswm gwerth y wobr hefyd yn cael ei rannu.

Mae creu'r syndicet yn syml, dim ond llenwi'r maes priodol ar y tocyn neu ofyn i gynorthwyydd y loteri ddilyn hyn. gweithdrefn. ACMae modd prynu cyfranddaliadau o swîp a drefnir yn arbennig gan Unedau'r Loteri, ond gellir codi Ffi Gwasanaeth ychwanegol o hyd at 35% o werth y cyfranddaliad am hyn.

Gweld hefyd: Mae'r 7 ffilm Netflix hyn yn hanfodol ar gyfer concurseiros

2) Llenwch fwy o rifau i mewn yr un cerdyn

Yn lle gwneud sawl bet, mae'n well dewis gêm strategol, hyd yn oed os yw ychydig yn ddrutach. Yn y modd hwn, rydych yn gwarantu mwy o lwyddiant na buddsoddi mewn gemau ar hap, gan eich bod yn trefnu mwy o rifau o fewn yr un dyfalu.

I ddewis y rhifau, ymgynghorwch â chanlyniadau'r cystadlaethau diwethaf a nodwch y rhai a ymddangosodd y y rhan fwyaf, neu wedyn yn cyrchu'r tabl cyflawn o rifau sy'n dueddol o ddod allan yn y canlyniadau. Mae bob amser yn well dechrau o resymeg wrthrychol wrth ddewis na mabwysiadu rhifau o bwysigrwydd personol neu raffl.

Gweld hefyd: Ydych chi'n ofni'r nod? Gweler 11 model o geir sy'n parcio eu hunain

3) Chwarae mewn grŵp

Dewis arall yn lle trefnu cystadlaethau a chynyddu'r siawns o Chwarae tîm yw ennill. I wneud hyn, dim ond casglu ffrindiau, teulu neu gydweithwyr i brynu sawl cerdyn. Gyda'r sefydliad hwn, gallwch gynyddu nifer y cyfuniadau a'r niferoedd sy'n cael eu chwarae, gan gynyddu'ch siawns o gyrraedd y raffl.

Fodd bynnag, diffiniwch ymlaen llaw sut y bydd y wobr yn cael ei rhannu, oherwydd fel hyn byddwch yn osgoi dryswch os yw un o dyfarnu'r tocynnau. Mae'n ddiddorol ethol rhywun dibynadwy a chyfrifol i fonitro'r canlyniadau yn yyn lle gadael nodyn i bob un.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.