Planhigion sy'n denu lwc i'r tŷ; gweler 9 rhywogaeth

John Brown 29-09-2023
John Brown

Drwy gydol hanes, mae diwylliannau amrywiol wedi rhoi ystyron a symbolaeth benodol i wahanol rywogaethau o blanhigion, gan eu hystyried yn addawol ac yn ffodus. Mae un ohonynt yn Tsieineaidd, sy'n cysylltu pŵer planhigion â Feng Shui, system athronyddol hynafol sy'n ceisio cysoni'r amgylchedd i hyrwyddo llif egni, cydbwysedd a lles cadarnhaol.

Gweld hefyd: Mae'r 7 arwydd cryf hyn yn dangos bod y person wedi rhoi'r gorau i'ch caru chi

Yn ôl yr egwyddorion o Feng Shui , gall rhai planhigion ddod â lwc a naws da i'r cartrefi y maent yn cael eu gosod ynddynt. Edrychwch ar rai ohonyn nhw isod.

9 planhigyn sy'n denu lwc ac arian adref

1. Coeden arian (Pachira aquatica)

Mae'r goeden arian yn blanhigyn poblogaidd y gwyddys ei fod yn dod â lwc dda, ffyniant a chyfoeth. Yn ôl Feng Shui, mae'r rhywogaeth hon yn denu egni cadarnhaol a digonedd. Fe'i nodweddir gan ei foncyff plethedig a'i ddail mawr, sgleiniog, ac fe'i defnyddir yn aml fel planhigyn addurniadol mewn cartrefi a swyddfeydd.

2. Bambŵ lwcus (Dracaena sanderiana)

Mae bambŵ lwcus yn blanhigyn sy'n adnabyddus am ddod â lwc dda, ffyniant a hirhoedledd. Mae'n aml yn cael ei ystyried yn anrheg dda mewn diwylliannau Asiaidd gan ei fod yn cael ei ystyried yn ffynhonnell egni cadarnhaol i'r cartref. Mae'r planhigyn hwn yn hawdd i ofalu amdano a gall ffynnu mewn amodau golau isel, gan ei wneud yn ddewis poblogaidd ar gyfer mannau dan do.

3. Planhigyn jâd (Crassulaovata)

Mae'r planhigyn jâd, a adwaenir hefyd fel y Planhigyn Arian neu'r Goeden Gyfeillgarwch, yn rhywogaeth o suddlon sy'n cael ei ystyried yn symbol o lwc dda a ffyniant mewn llawer o ddiwylliannau.

Yn credu'n siŵr. dod ag egni cadarnhaol a llwyddiant ariannol. Fe'i nodweddir gan ei ddail trwchus, crwn a gellir ei dyfu fel coeden fach dan do neu lwyn cryno.

4. Lili heddwch (Spathiphyllum)

Dyma blanhigyn blodeuol hardd y credir ei fod yn dod â heddwch, cytgord a phuro i'r cartref. Mae ganddo flodau gwyn cain a dail gwyrdd sgleiniog ac fe'i defnyddir yn aml dan do ar gyfer ei briodweddau puro aer. Yn ôl Feng Shui, dywedir bod y lili heddwch yn dod ag egni a chydbwysedd positif i'r cartref.

5. Tegeirian (Orchidaceae)

Blodau egsotig a chain yw tegeirianau, sy'n cael eu hystyried yn symbolau o gariad, ffrwythlondeb a digonedd. Mewn llawer o ddiwylliannau, credir bod tegeirianau yn dod â lwc dda a ffyniant. Mae ganddyn nhw liwiau syfrdanol, unigryw a gellir eu tyfu fel planhigion tŷ mewn amrywiaeth o liwiau a phatrymau.

6. Cleddyf San Siôr (Sansevieria)

Mae Cleddyf San Siôr yn blanhigyn dan do poblogaidd y credir ei fod yn dod â chyfoeth a lwc i'r teulu. Mae ganddo ddail tal, fertigol sy'n debyg i gleddyf a chredir bod ganddo rinweddau amddiffynnol, sy'n ei wneuddewis poblogaidd ar gyfer ystafelloedd gwely ac ystafelloedd byw.

Yn ogystal, mae'r rhywogaeth hon hefyd yn werthfawr iawn am ei nodweddion puro aer oherwydd gall dynnu tocsinau o'r amgylchedd a gwella ansawdd aer dan do.

Gweld hefyd: Wedi’r cyfan, beth yw’r gwir wahaniaeth rhwng cerdd a barddoniaeth? deall yma

7. Rhosmari (Salvia rosmarinus)

Mae rhosmari yn blanhigyn coginio a ddefnyddir yn helaeth mewn gastronomeg. Ond yn ogystal â rhoi blas unigryw ac arbennig i brydau, mae rhosmari yn cyfleu cytgord a llawenydd. Yn ogystal, bydd yn pelydru'r gofod gyda'i arogl arbennig.

Mae'n ddelfrydol ei osod yn y gegin ger ffenestr (cyn belled â'i fod yn derbyn haul uniongyrchol), ac mae angen ei dyfrio'n amlach neu'n llai aml, ond hebddo. gor-ddweud, yn dibynnu ar y tymheredd. Yn y bôn, ni ddylai fod yn rhy wlyb nac yn rhy sych.

8. Basil (Ocimum basilicum)

Mae basil arall o hoff blanhigion cogyddion a phobl sy'n hoff o gastronomeg, hefyd yn cael ei ddosbarthu fel planhigyn iachâd ar gyfer y corff, y meddwl a'r ysbryd, ac mae ei fuddion yn cael eu priodoli i'w arogl unigryw, y mae'n ei wneud. mae ganddi briodweddau gwrth-iselder.

Fodd bynnag, o'r Hen Aifft y daw ei enwogrwydd, lle y'i defnyddiwyd yn offrymau i'r duwiau. Ers hynny, mae wedi ennill pwysau mawr yng ngrym natur ac mae gwahanol ddiwylliannau wedi ei gynnwys mewn defodau i ddenu hapusrwydd a ffortiwn. Ar gyfer tyfu, mae basil angen dos da o olau'r haul a rhaid ei gadw'n llaith. Argymhellir ei osod ger ffenestr.

9. Jasmine(Jasminum)

Mae'r planhigyn hwn, sy'n adnabyddus am ei arogl arbennig a cain, yn un arall o'r rhywogaethau perffaith i ddenu hapusrwydd a phob lwc, yn ôl Feng Shui. Credir ei fod yn helpu gydag ansawdd cwsg, rhywbeth sy'n cael effaith gadarnhaol ar ein lles. Argymhellir ei roi mewn ystafell wedi'i goleuo'n dda gydag awyru da a'i ddyfrio'n aml (bob dau neu dri diwrnod).

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.