Mae'r 7 proffesiwn hyn yn talu'n dda ac yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n caru natur

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae yna nifer o opsiynau gyrfa y gallwch chi ddewis ohonynt. Pob un gyda'i nodweddion arbennig a'i phosibiliadau, y ffaith yw bod angen i chi ddiffinio'r gweithgareddau rydych chi'n mwynhau eu gwneud. Yna, mae'n bryd dewis y proffesiynau sy'n gysylltiedig â'ch diddordebau. Er enghraifft, bydd y swydd hon yn dangos saith proffesiwn sy'n talu'n dda ac sy'n ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n caru natur ac anifeiliaid . Darllenwch tan y diwedd ac arhoswch y tu mewn.

Proffesiynau delfrydol ar gyfer y rhai sy'n mwynhau byd natur

1) Eigioneg

O ran proffesiynau i'r rhai sy'n mwynhau byd natur , ni ellid gadael hyn allan. Os ydych chi wedi'ch swyno gan fywyd morol ac yn chwilfrydig iawn am y moroedd, yr afonydd a'r cefnforoedd, gallwch chi wneud yn dda wrth weithio fel eigionegydd, sydd â marchnad swyddi helaeth. Mae'n rhaid bod gennych radd baglor yn y maes.

Mae'r gweithiwr proffesiynol hwn yn treulio cryn dipyn o amser yn casglu samplau o dan y dŵr, yn gwneud gwaith ymchwil a dadansoddiadau amrywiol. Yn ogystal, mae'r eigionegydd hefyd yn arsylwi holl nodweddion arbennig fflora a ffawna morol. Gall y cyflog gyrraedd R$ 8 mil mewn cwmni mawr.

2) Bioleg

Os nad ydych yn rhoi'r gorau i weithio mewn cysylltiad uniongyrchol â natur a bob amser yn mynnu ar ofalu am yr amgylchedd, gallai fuddsoddi mewn gyrfa fel biolegydd. Gall y gweithiwr proffesiynol hwn weithio mewn asiantaethau cyhoeddus (ym maes rheoli pla) neu mewn diwydiannau, gan wneud ymchwil yn

Yn ogystal, mae modd gweithio ar ddatblygu rhaglenni sy'n anelu at warchod yr amgylchedd , ymhlith gweithgareddau eraill yn y sector. Diddordeb? Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw gradd baglor yn y Gwyddorau Biolegol a llawer o angerdd am yr hyn rydych chi'n ei wneud. Mae'r cyflog cyfartalog yn cyrraedd R$ 4.5 mil y mis.

3) Rheolaeth amgylcheddol

Proffesiwn arall i'r rhai sy'n caru byd natur. Mae'r gweithiwr proffesiynol hwn yn gweithio i warchod bioamrywiaeth ar draws y blaned ac yn gweithredu camau cynaliadwyedd hyfyw. Mae'n bosibl gweithredu o flaen adennill meysydd sydd wedi dioddef dirywiad, mewn addysg amgylcheddol ac mewn rhaglenni sy'n hyrwyddo ailgylchu .

Gweld hefyd: Edrychwch ar y 10 brîd cŵn mwyaf “dig” yn y byd

Fel proffesiynau eraill, mae'n angenrheidiol i fod yn faglor yn ystod Rheolaeth Amgylcheddol. Mae'r farchnad lafur yn cwmpasu diwydiannau, ffermydd, cyrff anllywodraethol a chyrff cyhoeddus sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd. Gall y cyflog gyrraedd R$ 4.2 mil y mis.

4) Agronomeg

Mae'r cwrs addysg uwch mewn Agronomeg yn para pum mlynedd ac yn hyfforddi gweithwyr proffesiynol i weithredu yn y maes proffidiol. o gynhyrchu amaethyddol a da byw. Yn ogystal, gall yr agronomegydd hefyd weithio i reoli diwydiannau yn y sector.

Mae'n dal yn bosibl gweithio mewn sefydliadau ymchwil a hyd yn oed ar ffermydd mawr, yn cyd-fynd â'r broses o amaethu pridd, diwydiannu cnydau a gweithredu i frwydro yn erbyn plâu. Gall y cyflog gyrraedd R$ 5 mil y mis.

5) Daeareg

Proffesiwn arall i'r rhai sy'n caru natur. Os ydych chi'n caru popeth sy'n ymwneud â gwyddorau'r ddaear, efallai y byddwch chi'n gwneud yn dda wrth weithio fel daearegwr. Mae prifysgolion, cwmnïau olew, cwmnïau archwilio mwynau a sefydliadau ymchwil fel arfer yn cynnig swyddi gwag.

Gall y gweithiwr proffesiynol hwn weithio i brofi ffynhonnau am ollyngiadau neu wirio bodolaeth debygol tablau dŵr tanddaearol, er enghraifft. Mae angen gradd baglor mewn Daeareg a gall y cyflog misol gyrraedd R$ 9.5 mil mewn cwmni mawr yn y sector.

6) Peirianneg Coedwigaeth

Mae hyrwyddo cynaliadwyedd coedwigoedd, gan ganolbwyntio bob amser ar warchod yr amgylchedd a ffawna cyfan, yn un o briodoliadau peiriannydd coedwigaeth. Gall y gweithiwr proffesiynol hwn hefyd ddatblygu'r prosiectau mwyaf amrywiol i adennill ardaloedd datgoedwigo, yn ogystal ag amlinellu strategaethau cadwraeth ar gyfer gwarchodfeydd naturiol nad ydynt wedi cael ymyrraeth ddynol eto.

Os ydych yn uniaethu â'r gangen hon, mae angen i chi gael baglor. gradd mewn Peirianneg Coedwigaeth, sy'n para pum mlynedd ar gyfartaledd. Gall cyflog cwmni mawr yn y sector gyrraedd R$ 4.5 mil y mis.

7) Ecoleg

Yr olaf o’r proffesiynau ar gyfer y rhai sy’n caru natur hwn ydy e. Os ydych chi wedi bod yn chwilfrydig erioed i ddeall gweithrediad llawn ein hecosystem gymhleth, mae'r cwrs addysg uwch ynMae ecoleg yn berffaith ar gyfer hyn. Mae'r ecolegydd yn gweithio i nodi a datrys y gwrthdaro diddiwedd rhwng dyn a'r amgylchedd.

Gweld hefyd: 7 agwedd sydd gan bobl pan fyddant mewn gwirionedd i chi

Gall cyflog ecolegydd gyrraedd R$ 4.5 mil , yn dibynnu ar eu profiad yn y maes. Mae'r farchnad swyddi yn helaeth. Asiantaethau'r llywodraeth, diwydiannau a sefydliadau ymchwil yn gyffredinol yw'r prif gontractwyr. Mae'r galw am waith, wrth gwrs, fel arfer yn eithaf uchel.

Pa un o'r proffesiynau ar gyfer y rhai sy'n mwynhau byd natur fyddech chi'n dewis ei ddilyn? Dadansoddwch nodweddion pob un ohonynt a phob lwc gyda'ch dewis.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.