Mae'r 5 hen broffesiwn hyn yn ôl mewn ffasiwn yn y wlad ac wedi dod yn berthnasol

John Brown 19-10-2023
John Brown

Ni allwn wadu bod rhai mathau o waith yn seciwlar. Er bod llawer ohonynt eisoes wedi profi eu cyfnodau o ogoniant, mae rhai hen broffesiynau wedi bod yn dod yn arbennig o berthnasol dros amser ym Mrasil.

Mewn rhai dinasoedd, mae gweithwyr proffesiynol yn dod yn fwy ailddyfeisio a, gyda mymryn o arloesi, gan drawsnewid gyrfaoedd llai mawreddog a chyflogau gwael yn y gorffennol yn enillion misol uchel. Dewisodd yr erthygl hon bump ohonynt, sydd yn ôl mewn ffasiwn gyda grym llawn.

Gweler enghreifftiau o broffesiynau sydd yn ôl mewn ffasiwn

1) Siop Barbwr

Bu bron i'r gwasanaeth hwn fynd ddiflanedig ychydig flynyddoedd yn ôl. Dechreuodd dyn modern deimlo'r angen i fod yn fwy ofer a dechreuodd fod yn fwy gofalus gyda'i ymddangosiad . Ac arweiniodd hynny at berthnasedd aruthrol i Barbwyr, yn enwedig yn y dinasoedd mawr.

Mae'r siopau barbwr modern y down ar eu traws yn cynnig gwasanaeth gwahaniaethol. Yn ogystal â thorri gwallt traddodiadol (ac arloesol), mae'n bosibl dod o hyd i driniaethau esthetig, cwyro a llawer o adloniant .

Gweld hefyd: 5 proffesiwn a oedd wedi darfod gyda datblygiad technoleg

Aeth rhai sefydliadau ymhellach a hyd yn oed arloesi yn eu golwg, gan gynnig lloriau pren caled , awyrgylch retro-arddull, cerddoriaeth a hyd yn oed bwrdd pŵl neu foosball. Os oes gennych chi gysylltiad â'r ardal hon, gallwch chi fetio arno heb ofn. Ni fydd cwsmeriaid ar goll.

2) Bragu

Mae hwn hefydun o'r proffesiynau hynafol sy'n dod yn fwyfwy amlwg yn ein cymdeithas. Ym mis Hydref 1640, bragwyd y cwrw cyntaf ar diroedd Brasil. Ers hynny, mae cynhyrchiant wedi tyfu’n esbonyddol.

Ond mae rhai entrepreneuriaid wedi arloesi a dechrau archwilio cilfach hynod broffidiol a ddaeth i ben i fod yn chwaeth boblogaidd ers tua phum mlynedd bellach: cynhyrchu cwrw crefft . Roedd dangos bod blasau eraill na'r rhai a gynigir gan frandiau traddodiadol yn gweithio yn y diwedd.

Mae miloedd o bobl yn gwerthfawrogi cwrw crefft llaw yn fawr, oherwydd ei flas unigryw a gwahaniaethol. Gall y rhai sy'n gyfarwydd â'r gangen hon ac sy'n credu yn ei photensial i wneud yn dda, arbenigo mewn cynhyrchu'r cynnyrch hwn ac arloesi fesul tipyn.

3) Crefftau

Y trydydd o'r hynafol daeth proffesiynau ar ein rhestr hefyd i gryn berthnasedd yn y farchnad, er eu bod bron â mynd i ebargofiant. Os oes gennych sgiliau gwaith llaw a phroffil creadigol, beth am fentro i'r maes addawol hwn?

Yn dibynnu ar y cynhyrchion a gynhyrchir, mae'r galw fel arfer yn uchel, gan fod pobl yn poeni fwyfwy am eu hymddangosiad. Ac nid oes prinder opsiynau i'r Crefftwr weithio gyda nhw. Mae bagiau llaw, ategolion, tiaras, sebonau, crogdlysau, ymhlith eraill, yn enghreifftiau da.

Defnyddiwch eich creadigrwydd aarchwilio cilfach sydd â photensial mawr i dyfu. I hybu gwerthiant, gallwch greu siop rithwir neu hyrwyddo'ch cynhyrchion ar eich rhwydweithiau cymdeithasol. Os yw eich nwyddau wedi'u personoli, ni fydd prinder archebion.

4) Anthropoleg

Mae'r Anthropolegydd hefyd yn rhan o'r proffesiynau hynafol a ddaeth i fod yn berthnasol iawn, yn enwedig yn y digidol yr oedran rydyn ni'n byw ynddo. Mae llawer o weithwyr proffesiynol sydd wedi graddio yn y maes hwn yn dod o hyd i gyfleoedd gwaith mewn amrywiol brosiectau arloesi.

Os oes gennych chi radd yn y maes hwn ac yn deall Rheoli Busnes, mae'n bosibl cymhwyso damcaniaethau a chysyniadau sy'n ymwneud ag Anthropoleg wrth ddarparu ymgynghori ar gyfer cwmnïau mawr sy’n rhoi gwerth ar gynaliadwyedd, er enghraifft.

Yn anhygoel, fel y mae’n ymddangos, mae’r galw am anthropolegwyr hyfforddedig yn cynyddu, gan fod angen iddynt sefydlu deialog bendant gyda’r maes arloesi a / neu brofiad defnyddiwr (UX). Mae'n dal yn bosibl gweithio yn y sectorau iechyd, cyllid ac addysg. Credwch ef.

Gweld hefyd: Diwrnod Coffi'r Byd: Deall hanes ac ystyr y dyddiad

5) Proffesiynau hynafol: Gwnïo

Ffoto: Pexels.

Mae'n ymddangos bod bodau dynol yn adfer eu hanfod eu hunain mewn gwirionedd. Yn y modd hwn, dechreuwyd galw am rai gwasanaethau llaw arbenigol, a oedd eisoes yn gyffredin ganrifoedd yn ôl, yn fwyfwy aml. Mae'r proffesiwn Seamstress yn ddaenghraifft.

Mae'n cael ei ystyried yn ddawn naturiol nad oes unrhyw dechnoleg yn y byd yn gallu gwneud iddo ddiflannu'n llwyr. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu'r grefft o wnio proffesiynol, beth am achub ar y cyfle i archwilio'r gilfach hon yn dda gyda dos cryf o greadigrwydd?

Mae'n bosibl ennill llawer, yn dibynnu ar eich galw am waith. Ond cofiwch, waeth beth fo'r proffesiwn, mae angen arbenigo ynddo. Wedi'r cyfan, nid dim ond oherwydd bod y fasnach yn hen y gallwch chi feddwl eich bod chi'n gwybod popeth yn barod, iawn? Arloesi yw'r gyfrinach fawr.

Felly, beth ydych chi'n ei feddwl o'r hen broffesiynau a ddaeth yn ôl i fyd ffasiwn ac a ddaeth yn fwy enwog ym Mrasil? Y peth pwysicaf yw dewis yr un sy'n cyd-fynd orau â'ch sgiliau. Peidiwch ag anghofio amdano.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.