Edrychwch ar 5 teclyn sy'n defnyddio ychydig o drydan

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae ynni trydan yn ased pwysig iawn i ddynoliaeth, sydd angen egni i gyflawni rhai gweithgareddau. Mae arbed ynni gartref yn nod gwych i'r rhai nad ydyn nhw eisiau teimlo'r pinsied yn eu pocedi, er enghraifft.

Hefyd, mae'n werth nodi bod llai o ddefnydd o ynni hefyd yn golygu amgylchedd mwy cynaliadwy a gwell ar gyfer cenedlaethau iau, byw newydd. Yn y cartref, mae yna lawer o offer sy'n defnyddio ynni ac sy'n pwyso ar gyllideb y cartref yn y pen draw.

Gweld hefyd: Mae'r 11 proffesiwn hyn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai nad ydynt yn hoffi delio â'r cyhoedd

Wrth feddwl am ddewisiadau eraill gwell, rydym wedi llunio rhestr o 5 peiriant sy'n defnyddio llai o drydan gartref. Edrychwch arno isod.

Gweler pa ddyfeisiau sy'n defnyddio llai o egni

1 – Lampau LED

Mae lampau LED yn cynhyrchu'r un egni â lampau fflwroleuol, fodd bynnag maen nhw'n gwario llai i wneud hyn gweithgaredd. Nid yw'r math hwn o lamp hefyd yn cynhyrchu gwres, rheswm arall sy'n helpu i arbed ynni yn y pen draw.

Yn yr ystyr hwn, mae gosod lampau LED yn ei le yn ddiddorol oherwydd ei fod yn defnyddio dim ond 0.007 kWh. Felly, mae lamp LED wedi'i chynnau am 5 awr yn defnyddio llawer llai na lamp fflwroleuol neu hyd yn oed lamp gwynias.

2 – Blender

Y cymysgydd yw'r ddyfais sy'n defnyddio llai o drydan. Yn bresennol yn y rhan fwyaf o gartrefi Brasil, defnyddir y teclyn ar gyfer bron pob rysáit. Gorau oll, gellir defnyddio'r cymysgydd hebDim ofn.

Fodd bynnag, mae cymysgydd gyda 200W o bŵer yn gyfrifol am ddefnydd o 1kW, os caiff ei ddefnyddio am 10 munud y dydd, yn ystod 30 diwrnod y mis. Nid yw'r defnydd hwn yn cynrychioli bron dim yn y bil trydan.

3 – Llyfr nodiadau

Eitem orfodol yn y rhan fwyaf o gartrefi ym Mrasil, mae'r llyfr nodiadau yn helpu miliynau o bobl i weithio o unrhyw le, dim ond cael eu cysylltu â'r rhyngrwyd i cyflawni unrhyw dasg.

Gweld hefyd: Sut i gael neu adnewyddu CNH yn 2022? gweld rheolau newydd

Fodd bynnag, yn ogystal â mantais ei faint, mae'r llyfr nodiadau yn un o'r dyfeisiau electronig sy'n defnyddio llai o drydan. Felly, mae'n werth nodi bod defnydd y llyfr nodiadau yn troi o gwmpas 0.09 kW yr awr, sy'n cyfateb i R$ 0.07 ar y bil trydan.

Fodd bynnag, mae angen rhai rhagofalon, megis bod yn ymwybodol o'r batri, felly nad yw ei weithrediad yn niweidio'r defnydd o ynni yn y pen draw. Os ydych hefyd am wneud i'r batri bara'n hirach, dim ond lleihau disgleirdeb y sgrin.

4 – Teledu

Mae'r teledu yn un o'r dyfeisiau sy'n defnyddio llai o drydan, gan gyrraedd 0, 12 kWh o egni bob awr, sy'n cyfateb i R$ 0.10. Fodd bynnag, awgrym da i arbed ychydig mwy yw dad-blygio'r teclyn pryd bynnag nad yw'r teledu yn cael ei ddefnyddio.

5 – Ffrïwr Awyr

Mae'r ddyfais hon yn ddefnyddiol iawn yn y rhan fwyaf o gartrefi Brasil a'i tebygrwydd gyda'r popty trydan, ond ar gyflymder oparatoi'n gyflymach, gwnewch y peiriant ffrio aer yn un o hoff offer Brasil.

Mae defnydd ynni'r ffrïwr aer yn dibynnu ar rai newidynnau, megis y pŵer, y tymheredd y mae'n gweithio a faint o fwyd y mae'n ei fwyta. byddwch yn barod, er enghraifft. Yn yr ystyr hwn, mae'r peiriant ffrio aer yn defnyddio llai na ffwrn drydan, er enghraifft, yn cyrraedd 0.66 kWh, sef tua R$ 0.53 yr awr.

Cynghorion ar arbed trydan

Nawr yn gwybod yr offer sy'n defnyddio llai o drydan, y cyngor i arbed bob mis ar y bil trydan yw gwybod sut i wneud y gorau o bob peiriant gartref, a sawl gwaith, mae'r rhan fwyaf ohonynt yn hanfodol ar gyfer y cartref.

Yn hyn o beth synnwyr, rhaid cymryd rhai camau i wneud y bil yn rhatach ar ddiwedd y mis. Gwiriwch ef:

  • Osgoi cawodydd hir a diffoddwch y faucet wrth sebonio;
  • Gosodwch y cyflyrydd aer mewn lle â chylchrediad aer da;
  • Sefyllfa yr oergell a'r rhewgell 15 centimetr i ffwrdd o'r wal;
  • Peidiwch â gosod y stôf a'r oergell yn agos at ei gilydd.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.