Dyma'r sefyllfa gyda'r cyflog uchaf ym Mrasil; Mae enillion yn fwy na BRL 100,000

John Brown 19-10-2023
John Brown

Y Cofrestrydd yw'r gweithiwr proffesiynol sy'n gyfrifol am fonitro pob proses weinyddol sy'n ymwneud â'r sefydliadau hyn, o faterion technegol i drosglwyddiadau ariannol, casglu, ansawdd gwasanaeth, boddhad cwsmeriaid a gwaith gweithwyr.

Yn yr ystyr hwn, pwy sy'n gofalu am bob agwedd ar y notari, gan sicrhau effeithiolrwydd y prosesau. Yn ôl gwybodaeth gan y Refeniw Ffederal, tâl cyfartalog y gweithiwr proffesiynol hwn yw tua R$ 103 mil .

Yn ôl arolwg a gynhaliwyd gan Poder360 yn 2019, amcangyfrifir bod y cyfartaledd refeniw Roedd incwm blynyddol y sefydliadau hyn yn fwy na BRL 680,000, ac mae rhan fawr o'r broses hon yn deillio o berfformiad y Notari Cyhoeddus.

Beth mae'r Notari Cyhoeddus yn ei wneud?

Yn gyffredinol, y Notari Mae'r cyhoedd yn gyfrifol am yr holl weinyddiad cofrestrfa , sy'n cynnwys taliadau gyda gweithwyr, mewnbynnau, trethi, seilwaith a beth bynnag arall sy'n angenrheidiol. Felly, yr un sy'n rheoli asedau'r sefydliadau, yn seiliedig ar brosesau biwrocrataidd ar gyfer trin arian cyhoeddus.

Yn ogystal, mae'n cymryd rhan weithredol mewn gweithredu prosesau sy'n gwarantu boddhad profiad y cwsmer, gan weithio i lleihau gweithdrefnau biwrocratiaeth, optimeiddio mecanweithiau ac offer data a swyddogaethau eraill.

Er ei fod yn rhoi rhan o'r gweithgareddau hyn ar gontract allanol, mae'ngyfrifol am fonitro a rheoli timau. Mae hefyd yn gweithio ar faterion sefydliadol , megis llogi gweithwyr proffesiynol newydd, cynnal arholiadau derbyn a chyfweliadau, gwella'r strwythur gwaith mewnol a datblygu arferion iach yn yr amgylchedd proffesiynol.

O ofalu am yr amgylchedd proffesiynol. seilwaith i gynnal y drefn broffesiynol, y Cofrestrydd sy'n rhoi'r sefydliadau hyn mewn trefn. Mae Cyfansoddiad Ffederal 1988 yn gwarantu bod mynediad i'r proffesiwn hwn yn digwydd trwy gystadleuaeth gyhoeddus, fel bod y Cofrestrydd yn was cyhoeddus, ac nid yn etifedd sefydliad.

Felly, roedd y ddeddfwriaeth yn gwarantu democrateiddio mynediad i'r sefyllfa, ond mae'r arholiadau'n tueddu i fod yn ddadleuol iawn. Yn yr ystyr hwn, mae ymgeiswyr â lefel dechnegol ac addysgol uwch yn llwyddo i gael canlyniadau da, gan fod hyn yn cynyddu cystadleurwydd.

Yn gyffredin, mae'r gweithiwr proffesiynol hwn wedi'i hyfforddi mewn meysydd sy'n gysylltiedig â Gweinyddiaeth Gyhoeddus, Gwaith Cymdeithasol, Rheolaeth a'r Gyfraith. Fel rheol, mae tâl y gweithwyr proffesiynol hyn yn amrywio yn ôl y casgliad o notaries, fel bod gwahaniaeth cyflog ym mhob talaith ym Mrasil.

Felly, tra bod Deiliad y Cofrestrydd yn derbyn 13 isafswm cyflog sylfaenol, gweithwyr proffesiynol Mato Grosso derbyn dim ond 5, er enghraifft.

Gweld hefyd: DIM AMYNEDD: Dyma arwyddion mwyaf diamynedd y Sidydd

SutA yw'r gystadleuaeth ar gyfer y swydd hon yn gweithio?

Mae'r gystadleuaeth ar gyfer Notari Cyhoeddus yn gyffredinol yn cynnwys pum rhan : y prawf gwrthrychol, y prawf ysgrifenedig ac ymarferol, y prawf llafar, y dilysu gofynion ar gyfer caniatáu dirprwyaethau ac archwilio teitlau. Yn ogystal, mae yna hefyd arholiad sy'n asesu ymddygiad, personoliaeth, seicotechnegol a niwroseiciatreg.

Gweld hefyd: Mae'r 13 swyddfa hynafol hyn yn dal i fodoli yn y byd; gweld y rhestr

Yn gyffredinol, nid oes gan y gystadleuaeth hon swyddi agored bob blwyddyn, ond mae'n caniatáu i weithwyr proffesiynol o wahanol segmentau gystadlu am swyddi. Yn gyffredin, mae 105.4 o ymgeiswyr ar gyfer swyddi gwag yn cystadlu, gyda chofrestriadau yn fwy na 10 mil o ymgeiswyr.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.