7 ffilm Netflix ar gyfer y rhai sy'n angerddol am oresgyn straeon

John Brown 19-10-2023
John Brown

Yn aml, mae'n ymddangos yn wir fod diffyg y dos hwnnw o gymhelliant dyddiol yn ystod y cyfnod paratoi ar gyfer profion y gystadleuaeth. Er mwyn i chi beidio â rhoi'r ffidil yn y to, rydyn ni wedi dewis saith ffilm Netflix sy'n dod â straeon hyfryd am oresgyn rhwystrau.

Darllenwch yr holl grynodebau yn ofalus iawn, dewiswch y rhai sydd o ddiddordeb i chi a chadwch rai amser yn eich amserlen dynn i ddysgu ychydig mwy am sut i oresgyn heriau, trwy'r ffilmiau a restrir isod. Edrychwch arno, concurseiro.

Gweld hefyd: 7 ffilm Netflix sy'n berffaith i'w gwylio gyda'ch anwyliaid

Edrychwch ar ein rhestr o ffilmiau Netflix gyda straeon am oresgyn heriau

1) Harriet

Dyma un o ffilmiau Netflix mwyaf rhyfeddol (2019 ). Ar ôl dianc rhag bywyd llym caethwasiaeth, mae ymgyrchydd gwleidyddol yn penderfynu helpu cannoedd o gaethweision hefyd i gael eu rhyddhau o hualau'r cyflwr digroeso hwn.

Yn ystod Rhyfel Cartref America, ym 1849, y wraig, ar ôl goresgyn rhwystrau a ystyrir yn anorchfygol, yn llwyddo i drefnu math o derfysg, a oedd yn garreg filltir yn hanes yr Unol Daleithiau. Roedd ei gweithredoedd arwrol yn ei hymgorffori fel merthyr yn hanes ei gwlad.

2) A Call to Redemption

Arall o ffilmiau Netflix (2018) sy'n haeddu cael eu hamlygu. Mae'r gwaith yn adrodd hanes menyw sydd wastad wedi cael bywyd cythryblus ac a fu hyd yn oed yn ymwneud â chyffuriau yn ystod cyfnod, a'i harweiniodd i blymio i fyd tywyll iselder.

Penderfynwydgan newid yn radical ar ôl trasiedi yn ei bywyd personol, mae’n troi at ei ffydd i fynd allan o’r “twll” a dychwelyd i fyw gydag urddas mewn cymdeithas.

Diolch i’w grym ewyllys, ei thechnoleg a chefnogaeth ddiamod y Gymdeithas. gŵr, y wraig yn ffeindio gobaith am ddyddiau gwell.

3) Ffilmiau Netflix: Gosto se Discusse

Dyma’r stori glasurol honno am oresgyn rhwystrau (2017), gyda mymryn o hiwmor ac mae hynny’n gwasanaethu fel gwers i unrhyw concurseiro.

Roedd gan ddyn canol oed fwyty a oedd bron yn fethdalwr. Heb wybod beth i'w wneud i achub ei fusnes, mae'n cyflogi rheolwr newydd, fel ymgais olaf.

Mae'r fenyw, a oedd â chyfrifoldeb mawr yn ei dwylo, yn penderfynu arloesi ac yn creu bwydlen wahaniaethol sy'n addo gwneud hynny. gorchfygu'r cwsmeriaid eto.

Ond yn ystod y cyfnod llawn tyndra hwn, mae'r perchennog yn cael syndrom prin sy'n gwneud iddo golli ei synnwyr o flas. Mae'n werth ei wylio.

Gweld hefyd: Gweler y 30 enw benywaidd harddaf yn y byd yn ôl Gwyddoniaeth

4) Amistad

Un arall o ffilmiau Netflix. Nid yw'r gwaith hwn ym 1997 yn ddim mwy na chynrychiolaeth hardd o frwydr epig ar long gyda mwy na 200 o gaethweision yn y pen draw yn gwrthryfela yn erbyn eu herwgipwyr ar y moroedd mawr, sy'n gorfodi'r llong i ddocio ar bridd America.

Yn ystod y treial ofnus, canfuwyd mater dadleuol perchnogaeth a meddiant. Ar ôl tro annisgwyl o ddigwyddiadau, amddiffyn y caethweisionllwyddo i brofi bod y gyfundrefn gaethwasiaeth yn trawsnewid bodau dynol yn nwyddau yn unig. Mae'n llawer o emosiwn o'r dechrau i'r diwedd.

5) Mwy nag Enillwyr

Dyma hefyd un o ffilmiau Netflix (2019) na allai fod ar ein rhestr. Mae bywyd hyfforddwr pêl-fasged enwog yn cymryd tro pan fydd ei freuddwyd fwyaf, sef ennill pencampwriaeth y wladwriaeth, yn mynd i'r wal.

Penderfynwyd peidio â gadael i'r gamp ddod i ben yn ei ddinas, y dyn sy'n wynebu'r mwyaf heriau amrywiol, yn ei fywyd personol a phroffesiynol.

Ar ôl llawer o oresgyn a chanolbwyntio ar nodau, mae'n wynebu cyfyng-gyngor: hyfforddi tîm traws gwlad neu fod yn ddi-waith.

6) Ffilmiau Netflix: Y Gelfyddyd o Garu

Mae'r gwaith 2017 hwn hefyd yn enghraifft dda o oresgyn rhwystrau. Yn ystod y gyfundrefn gomiwnyddol geidwadol, wynebodd gynaecolegydd enwog sensoriaeth y cyfryngau a thabŵau cymdeithas i gyhoeddi ei llyfr dadleuol, a'i thema'n mynd i'r afael â naws rhywioldeb.

Er gwaethaf y rhwystrau niferus i gyrraedd y nod hwn, daw ei lyfr yn enwog yn y pen draw , gan achosi gwylltineb go iawn ymhlith miloedd o bobl, yn bennaf y tu mewn i'w wlad (Gwlad Pwyl), oherwydd y diddordeb aruthrol yn y pwnc.

7) Margarita gyda Canudinho

Yn olaf, yr olaf o'r ffilmiau Netflix (2014) ar ein rhestr. Ydych chi'n hoffi straeon gangwytnwch? Mae stori menyw Indiaidd gyda pharlys yr ymennydd, sy'n penderfynu astudio ym Mhrifysgol Efrog Newydd ac yn darganfod gwir gariad trwy actifydd dall, yn ddelfrydol.

Yn fodlon peidio â gadael i'w chyflwr clinigol effeithio arni hi, y fenyw, gyda gyda chefnogaeth ei chydnabod mwyaf newydd, mae angen iddi wynebu marathon o anawsterau, heriau a darganfyddiadau yn Manhattan. Byddwch yn siwr i wylio'r ffilm hon.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.