10 proffesiwn sy'n talu'n dda ac nad oes angen gradd coleg arnynt

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae miloedd o bobl yn breuddwydio am ennill gradd prifysgol i dderbyn cyflogau uchel a chychwyn yn eu gyrfaoedd. Ond mae rhai proffesiynau sy'n talu'n dda ac nad oes angen gradd coleg arnynt. Fe wnaethon ni greu'r swydd hon a fydd yn dangos 10 swyddogaeth i chi nad oes angen coleg arnynt ac, yn ogystal, sydd fel arfer yn broffidiol. Rhyfedd? Yna darllenwch ymlaen.

Proffesiynau sy'n talu'n uchel nad oes angen gradd coleg arnynt

1) Gwerthwr

Os oes gennych gyfathrebiad perswadiol , rhwyddineb gyda chyfrifiadau sy'n cynnwys canran ac yn dominyddu'r technegau gwerthu gorau, yn gallu gwneud yn dda iawn fel gwerthwr.

Mae'r gweithiwr proffesiynol hwn yn llythrennol yn gwybod sut i “fachu” cwsmeriaid a nodi prynwyr posibl eu cynhyrchion. Yn dibynnu ar nifer y gwerthiannau yn ystod y mis, mae'n bosibl ennill llawer gyda chomisiynau hael.

Gweld hefyd: 7 arwydd y mae'r person yn ei roi pan fydd yn cuddio ei fod wedi syrthio mewn cariad â chi

2) Datblygwr cais

Mae hwn yn broffesiwn arall sy'n talu'n dda ac nid oes angen prifysgol arno gradd. Gall pobl sy'n gyfarwydd iawn â thechnoleg, ieithoedd rhaglennu a sgiliau cyfrifiadurol weithio i ddatblygu cymwysiadau.

Yn lle gradd coleg, mae angen profiad, ymroddiad a syniadau arloesol ar gwmnïau llogi. Gall y cyflog fod yn eithaf deniadol, yn dibynnu ar faint y contractwr.

3) Peilot cwmni hedfan

Ydych chi erioed wedi meddwl am gael cyflog da bob mis, yn gweithio ar uchderteithio i wahanol wledydd a dim hyd yn oed angen diploma addysg uwch? Dim ond buddsoddi mewn gyrfa peilot awyrennau. Mae angen i chi gymryd y cyrsiau a nodir gan yr awdurdodau milwrol a sifil cyfrifol, yn ogystal â chael affinedd â'r gangen.

Gall meistrolaeth iaith arall fod yn wahaniaeth. Gall enillion fod yn werth chweil, yn dibynnu ar lefel eich profiad mewn teithiau hedfan masnachol.

4) Athletwr proffesiynol

Proffesiwn arall sy'n talu'n dda ac nad oes angen gradd coleg arno. Nid oes angen i athletwyr proffesiynol fel pêl-foli, tenis, pêl-droed, chwaraewyr pêl-fasged, gyrwyr ceir, gymnastwyr a phaffwyr fod â choleg yn eu cwricwlwm a gallant ennill cyflog uchel iawn.

Os oes gennych chi ddawn ar gyfer unrhyw chwaraeon , which Beth am wella'r sgil hwn a chynyddu'r siawns o ennill llawer bob mis?

5) Gyrrwr

Pwy sy'n chwilio am broffesiwn lle nad oes trefn ddiflas, ers bob dydd rydych mewn lle gwahanol, gallwch weithio fel gyrrwr danfon nwyddau.

Y cyfan sydd ei angen arnoch yw Trwydded Yrru Genedlaethol (CNH) yn y categori priodol ar gyfer y cerbyd yr ydych am ei yrru. Yn dibynnu ar nifer y danfoniadau a'r cwmni contractio, mae'n bosibl ennill cyflog da ar ddiwedd y mis.

6) Ffotograffydd

Rydych yn gyfarwydd â chamerâu ffotograffig, gwybodaeth am meddalwedd golygu a sgil wychi ddal eiliadau unigryw ym mywydau pobl eraill? Gall gweithio fel ffotograffydd proffesiynol fod yn opsiwn da.

Mae hwn hefyd yn un o'r proffesiynau sy'n talu'n dda ac nid oes angen gradd prifysgol. Credwch chi fi, mae galw cynyddol am ffotograffwyr profiadol a medrus.

7) Trydanwr

Mae galw amdano bron ym mhobman. Boed mewn cartrefi, sefydliadau masnachol neu ddiwydiannau, mae'r trydanwr yno, yn gadarn ac yn gryf.

Os ydych chi'n adnabod eich hun neu'n gwybod am drydan, beth am fuddsoddi yn y proffesiwn hwn a chael cyflog uchel bob mis? Mae'n bosibl gweithio fel hunangyflogedig neu gyda chontract ffurfiol mewn cwmni mawr. Ni fydd gwasanaeth yn brin, mae hynny'n sicr.

8) Youtuber

Os oes gennych y sgiliau i gynhyrchu cynnwys o safon mewn fideos ar unrhyw bwnc, rydych yn greadigol ac mae gennych gwybodaeth mewn rhifyn fideo , a ydych chi wedi ystyried y posibilrwydd o ddod yn youtuber enwog?

Yn ogystal â gallu gweithio gartref, gallwch gael enillion misol uchel, yn dibynnu ar nifer y tanysgrifwyr ar eich sianel, faint o fideos a bostiwyd ac, wrth gwrs, eu barn. Gall fod yn werth chweil.

9) Crefftau

Mae gweithgareddau crefftau wedi bod yn bresennol yn ein cymdeithas erioed. Os oes gennych y sgil hon, gallwch fuddsoddi mewn gwneud pyrsiau, hamogau, waledi,gemwaith, sebonau, canhwyllau, paentiadau a hyd yn oed mandalas. Mae'n dibynnu ar eich creadigrwydd wrth ennill cwsmeriaid drosodd gyda'ch cynhyrchion.

Gweld hefyd: Edrychwch ar 9 proffesiwn ym Mrasil sy'n talu'n dda ac sydd wedi lleihau oriau

Yn ogystal, gall y rhyngrwyd fod yn gynghreiriad i chi i werthu mwy . Bydd enillion yn dibynnu ar faint o werthiant a'ch profiad yn yr ardal. Ond mae'r gwerthoedd fel arfer yn ddeniadol iawn.

10) Triniwr Gwallt

Un arall o'r proffesiynau sy'n talu'n dda ac nad oes angen gradd coleg arnynt. Mae cangen biliwnydd estheteg a harddwch wedi bod ar ei anterth yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Os ydych chi wedi bod eisiau bod yn driniwr gwallt enwog erioed, does ond angen i chi gael affinedd â'r maes hwn, mwynhau gweithio gyda phobl a , wrth gwrs, cymryd cyrsiau mewn hyfforddiant, i ddod yn arbenigwr mewn torri gwallt. Yn ogystal, dyma un o'r sectorau sydd bron ddim yn wynebu argyfwng .

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.