Syndod i chi'ch hun: gwelwch pa un yw'r enw cyntaf hiraf yn y byd

John Brown 12-08-2023
John Brown

Pam byddai rhywun yn fodlon newid ei enw i rywbeth hir iawn? Cant chwe deg un o eiriau i fod yn fanwl gywir. Na, nid oedd hyn yn ganlyniad i bet drychinebus rhwng ffrindiau: mae'r cyfan ar gyfer elusen.

Penderfynodd y ferch 41 oed, a elwid gynt yn Dawn McManus, newid ei henw i achos elusennol a mynd i mewn. llyfr y cofnodion yn y broses. Penderfynodd deiliad y record newid ei henw ar ôl creu elusen plant (Red Dreams) er cof am ei mab Kyle, a fu farw.

Gofynnodd i bobl gyfrannu at yr elusen a dywedodd petaent yn goresgyn y nod , byddai'n newid ei henw i anrhydeddu'r rhai yr oedd yr elusen wedi'u helpu ers 2008, pan gafodd ei chreu.

Dywedodd Dawn, sydd wedi cael ei chanmol am ymgysylltu'n gadarnhaol â phobl ifanc, wrth y BBC fod ei symudiad "wedi'i anelu at gynyddu codi ymwybyddiaeth o’r elusen a chynnal y cyllid angenrheidiol i’w gwneud yn llwyddiant.”

Mae’r elusen, Red Dreams, yn gweithio gyda phobl ifanc 11-19 oed i feithrin ymdrechion creadigol ac wedi helpu dros 500 o blant yn ddiweddar blynyddoedd. Aeth yr arian a godwyd gan Dawn o'r newid enw tuag at gyflogi mwy o wirfoddolwyr i drin rhestr aros oedd yn tyfu'n gyson.

Enw Cyntaf Hiraf y Byd

Oherwydd elusen Action, newidiodd Dawn McManus ei henw i :

CochWacky League Antlez Torrodd y Stereo Neon Llanw Dod Yn Ôl Gonestrwydd Clymblaid Adborth Llaw Aces Dal ati Capten Gadewch i ni esgus Colli Cyflwr Dawns Papur Tacsis Ffordd Lunar Ffordd Fyny Down Rhyfedd Pawb a minnau Neon Defaid Noswyl Hornby Faye Bradley AJ Wilde Michael Rice Dion Watts Matthew Appleyard John Ashurst Lauren Swales Zoe Angus Jaspreet Singh Emma Matthews Nicola Brown Leanne Pickering Victoria Davies Rachel Burnside Gil Parker Freya Watson Alisha Watts James Pearson Jacob Sotheran Darley Beth Lowery Jasmine Hewitt Chloe Gibson Molly Farquhar Lewis Murphy Abbie Coulson Nick Davies Harvey Parker Kyran Williamson Michael Anderson Bethany Murray Sophie Hamilton Amy Wilkins Emma Simpson Liam Cymru Jacob Bartram Alex Bachau Rebecca Miller Caitlin Miller Sean McCloskey Dominic Parker Abbey Sharpe Elena Larkin Rebecca Simpson Nick Dixon Abbie Farrelly Liam Grieves Casey Smith Liam Downing Ben Wignall Elizabeth Hann Danielle Walker Lauren Glen James Johnson Ben Ervine Kate Burton James Hudson Daniel Mayes Matthew Kitching Breuddwydion Esblygiad Josh Bennett.

Ond y tu hwnt i'r annifyrrwch o ddydd i ddydd, os yw am gadw'r hyn sydd o bosibl yn un o'r enwau hiraf yn y byd, mae'n well iddi fod yn barod i wynebu

Gweld hefyd: Edrychwch ar 5 ffrwyth sy'n dod â lwc ar gyfer y Flwyddyn Newydd

Newidiodd Albanwr, a elwid gynt yn Nicholas Usansky, ei enw drwy arolwg barn i:

“Barnaby Marmaduke Aloysius Benjy CobwebDartagnan Egbert Felix Gaspar Humbert Ignatius Jayden Kasper Leroy Maximilian Neddy Obiajulu Pepin Quilliam Rosencrantz Sexton Tedi Upwood Vivatma Wayland Xylon Yardley Zachary Usansky.”

Yn olaf, yn ôl y BBC, mae tri dyn yn y DU hefyd wedi newid eu henwau i opsiynau . anarferol, yn yr achos hwn mabwysiadodd pob un ohonynt enwau cymeriadau archarwr:

Daniel Knox-Hewson, 23, daeth yn Ymerawdwr Spiderman Gandalf Wolverine Skywalker Optimus Prime Goku Sonig Xavier Ryu Cloud Superman Heman Batman Thrash.

Dewisodd Kelvin Borbidge, 22, y Barwn Venom Balrog Sabretooth Vader Megatron Vegeta Robotnik Magneto Bison Sephiroth Lex Luthor Skeletor Joker Grind.

Gweld hefyd: Edrychwch ar yr arwyddion nad ydyn nhw'n dod ymlaen yn dda iawn o ran cariad

Ym mis Tachwedd 2008, daeth bachgen yn ei arddegau o Glastonbury, George Garratt, yn “Gapten Fantastic Faster Na Superman Spider- Dyn Batman Wolverine The Hulk & The Flash Cyfunol”.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.