Mytholeg: darganfyddwch stori Lilith, gwraig gyntaf Adam

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae'r Beibl yn adrodd beth oedd creadigaeth y byd a dechrau'r ddynoliaeth, yn ôl llyfr Genesis. Yn y testun cysegredig hwn dywedir wrthym sut y crewyd dyn ar lun a delw Duw ac ar ôl sylweddoli ei fod ar ei ben ei hun, penderfynodd Duw greu gwraig o'i asen: Efa.

Fodd bynnag, yn ôl gwahanol diwylliannau, nid Efa oedd gwraig gyntaf Adda, ond Lilith, a adawodd yn fuan wedi hynny a'i wadu, i ymuno â'r bodau drwg. Dysgwch fwy am ei stori isod.

Beth yw stori Lilith?

Mae gwreiddiau Lilith yn dyddio'n ôl i Mesopotamia hynafol, lle'r oedd yn gythraul yn gysylltiedig â salwch a marwolaeth. Ym mytholeg Babylonaidd, roedd hi'n cael ei hadnabod fel Lilitu, a dywedir ei bod yn gythraul y nos a oedd yn hela dynion a babanod. Fodd bynnag, y Lilith y cyfeirir ati amlaf yn y cyfnod modern yw'r un a geir yn llên gwerin Iddewig.

Yn ôl y chwedl Iddewig, crewyd Lilith yr un pryd ag Adda, o'r un ddaear ag y defnyddiodd Duw i'w chreu ef. . Yn wahanol i Efa, a gafodd ei chreu o asen Adda. Fodd bynnag, gwrthododd ymostwng i awdurdod ei gŵr, gan honni iddynt gael eu codi'n gyfartal ac y dylid eu trin felly. Arweiniodd y gwrthodiad hwn i Lilith adael Gardd Eden a chael ei bwrw allan gan Dduw.

Roedd herfeiddiad ac annibyniaeth Lilith yn ei gwneud yn ffigwr ofnus yn llên gwerin Iddewig. Dywedwyd ei bod yn seductress aymosododd ar ddynion, bechgyn a babanod yn bennaf.

Ystyriwyd hi hefyd yn gyfrifol am gamesgoriadau a mathau eraill o broblemau iechyd rhywiol ac atgenhedlol. Defnyddiwyd ei henw fel melltith, a chredwyd y gallai dim ond dweud ei henw ddod ag anlwc neu niweidio person.

Gweld hefyd: Wedi'r cyfan, beth mae categori B1 yn ei olygu yn y CNH newydd?

Lilith fel symbol o rymuso merched

Er gwaethaf ei henw negyddol, mae rhai ffeminyddion modern wedi cofleidio Lilith fel symbol o rymuso merched. Mae ei gwrthodiad i ymostwng i awdurdod Adam a’i hawydd i gael ei thrin fel partner cyfartal yn cael eu hystyried yn enghreifftiau cynnar o ddelfrydau ffeministaidd. Mewn rhai dehongliadau, gwelir Lilith fel ffigwr pwerus a gosbwyd am wrthod cydymffurfio â disgwyliadau cymdeithasol merched.

Mae stori Lilith wedi'i dehongli a'i hailddehongli drwy gydol hanes, gyda gwahanol ddiwylliannau a chrefyddau yn ei hychwanegu. troelli ac ystyron ei stori ei hun.

Mewn rhai traddodiadau, portreadir Lilith fel duwies neu frenhines, tra mewn eraill fe'i gwelir fel cythraul neu fampir. Mae ei chymeriad wedi cael ei ddefnyddio mewn llenyddiaeth, celf a ffilm, yn aml fel symbol o wrthryfel a grym benywaidd.

Gweld hefyd: Horosgop: beth mae'r Lleuad yn y siart geni yn ei ddweud amdanoch chi?

Lilith yn Kabbalah a mytholeg Iddewig

Gall un o'r darluniau enwocaf o Lilith fod. a geir yn Kabbalah, traddodiad cyfriniol Iddewig. Yn Kabbalah,mae hi'n cael ei gweld fel symbol o'r fenywaidd ddwyfol ac mae'n gysylltiedig â sephira Binah, sy'n cynrychioli dealltwriaeth, doethineb a greddf. Yn y dehongliad hwn, gwelir Lilith fel athrawes a thywysydd, yn helpu unigolion i gysylltu â'u doethineb mewnol a'u grym ysbrydol.

Mae stori Lilith hefyd wedi'i chysylltu â'r cysyniad o'r Shekinah, y presenoldeb dwyfol yn y byd. Mewn rhai dehongliadau, mae hi'n cael ei hystyried yn ymgorfforiad o'r Shekinah, grym pwerus a chreadigol sy'n bodoli y tu allan i rolau rhyw traddodiadol. Mae'r dehongliad hwn yn amlygu rôl Lilith fel symbol o'r fenywaidd ddwyfol a'i chysylltiad â'r deyrnas ysbrydol.

Er gwaethaf ei phwysigrwydd yn llên gwerin a mytholeg Iddewig, ni chrybwyllir Lilith yn y Beibl. Ceir ei hanes yn bennaf mewn testunau apocryffaidd a ffynonellau anganonaidd eraill. Mae rhai ysgolheigion yn credu i Lilith gael ei gadael allan o'r Beibl yn fwriadol oherwydd ei natur ddadleuol a'i chysylltiad â materion iechyd rhywiol ac atgenhedlol.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.