Emojis calon: beth mae'r lliwiau'n ei olygu?

John Brown 25-08-2023
John Brown

Emojis yw rhai o'r symbolau a ddefnyddir fwyaf ar rwydweithiau cymdeithasol a'r rhyngrwyd yn gyffredinol, gan eu bod yn eiconau delfrydol i fynegi myrdd o emosiynau a hwyliau. Yn eu plith, yn sicr gellir ystyried emojis calon fel y rhai a ddefnyddir fwyaf ar rwydweithiau fel WhatsApp, Instagram, Twitter a Facebook. Mae gan bob un liw neu affeithiwr penodol, ac mae pob un yn gysylltiedig â theimlad neu gyflwr meddwl. Ond beth fydden nhw?

I'r rhai sy'n chwilfrydig am ystyr lliwiau emoji y galon, gwiriwch isod beth mae pob un yn ei gynrychioli, gan ddarganfod mwy am y symbolau hyn sydd mor boblogaidd ar y rhyngrwyd.

Emojis calon: ystyr lliwiau

1. Emoji calon goch

Mae emoji y galon goch yn glasur, ac yn cynrychioli rhagoriaeth par cariad. Mae fel arfer yn mynegi cariad, angerdd a rhamant mewn sgyrsiau a rhwydweithiau cymdeithasol yn gyffredinol, ond fe'i defnyddir hefyd mewn cyd-destunau eraill, megis cyfeillgar.

2. Emoji calon ddu

Defnyddir y galon ddu i ddynodi galar, morbidrwydd, tristwch ac weithiau galar. Mae'n dal i gynrychioli person oer, heb emosiynau, ac fel arfer mae jôcs gyda hiwmor amheus ac anghywir yn wleidyddol yn cyd-fynd ag ef.

3. Emoji calon las

Yn ôl Emoji.wiki, crëwyd y galon las i gefnogi achos ymwybyddiaeth o awtistiaeth. Ar hyn o bryd, fodd bynnag, fe'i defnyddir i gynrychioliffyddlondeb, ffyddlondeb a gobaith. Yn ogystal, mae safleoedd eraill yn dal i'w gysylltu â theimladau o gariad platonig, neu chwaraeon dŵr.

Gweld hefyd: Dull Robinson (EPL2R): gweld sut mae'n gweithio a dysgu sut i'w gymhwyso mewn astudiaethau

4. Emoji calon wen

Defnyddir y lliw gwyn i symboleiddio heddwch, llonyddwch, gofal, anwyldeb a thosturi. Ynghyd â hyn, mae'n cynrychioli purdeb, caredigrwydd a diniweidrwydd. Yn ogystal â'r galon ddu, mae'r galon wen fel arfer yn cael ei dewis i gyfathrebu marwolaeth anwylyd.

5. Emoji calon felen

Dynodir y galon aur, neu'r galon felen, i fynegi hoffter mewn cyd-destun nad yw'n rhamantus, ond yn hytrach yn un o bartneriaeth a chyfeillgarwch. Mae'n cynrychioli cariad cordial, ieuenctid ac egni solar.

6. Emoji calon oren

Mae'r oren yn gyfryngwr rhwng y calonnau melyn a choch, yn y drefn honno hoffter ac angerdd. Er ei bod yn ymddangos yn annhebygol, fe'i defnyddir fel arfer i gynrychioli cariad difater, lle nad yw unigolyn eisiau perthynas, gan ffafrio cyfeillgarwch. Fel arfer mae'n cynrychioli materion yn y tir canol.

Gweld hefyd: Allwch chi ynganu? Gweler 25 o eiriau anoddaf i'w dweud

7. Emoji calon werdd

Yn achos emoji y galon werdd, mae'r symbol hwn yn cynrychioli rhai dyddiadau pwysig ledled y byd, megis Diwrnod Fegan y Byd, ar Dachwedd 1af, neu St. Dydd Padrig yn Iwerddon. Dyma'r galon a fabwysiadwyd gan gefnogwyr ffordd iach o fyw, sy'n cynrychioli arferion da. Yn achos gwyliau Gwyddelig, mae'r lliw yn nodweddiadol o'r parti,sydd wedi dod yn ffenomen fyd-eang.

8. Emoji calon borffor

Mae'r lliw porffor yn gysylltiedig â thosturi, dealltwriaeth ac anrhydedd. Yn yr Unol Daleithiau, pan fyddant yn cael eu clwyfo wrth ymladd, mae milwyr yn aml yn cael eu haddurno â medal o'r enw'r Galon Borffor, ac mae'r emoji hefyd yn anrhydeddu'r unigolion hyn.

9. Emoji calon frown

Yn ogystal â chariad ac anwyldeb, mae'r galon frown hefyd yn mynegi perthyn a chadarnhad o hunaniaeth hiliol. Mae ardaloedd eraill yn honni bod yr eicon wedi'i fabwysiadu gan gariadon byd natur, gan gynrychioli agosrwydd a gofal am yr amgylchedd. Beth bynnag, mae'r lliw yn dal i gynrychioli cynhesrwydd, diogelwch a chysur, gan ei fod yn gynnes ac yn groesawgar.

Emomau calon eraill

Yn ogystal â'r lliwiau, mae yna hefyd emojis calon gyda gwahanol ategolion , sydd hefyd ag ystyron penodol. Gwiriwch ef:

  • Calon emoji gyda saeth: mae'r galon â saeth yn cynrychioli cariad ar yr olwg gyntaf, gan ei bod yn gyfeiriad at Cupid. Fel arfer, mae'n cael ei ddefnyddio i fynegi cariad neu angerdd, yn enwedig ar ddyddiadau fel Dydd San Ffolant.
  • Guro emoji y galon: mae curiad y galon yn cynrychioli emosiynau dwys, ac fe'i defnyddir yn aml i gyhoeddi dyfodiad babi, er enghraifft.
  • Emoji â chalon ddisglair: mae'r llawenydd am fond sy'n dechrau neu am ddechreuadau newydd yn gyffredinol, boed yn rhamantus, proffesiynol neu gymdeithasol, yn cael ei gynrychioli gan yr emoji hwn.Mae'n cyfeirio at ddisgleirdeb newydd-deb.
  • Emoji toredig calon: ar y llaw arall, mae'r galon doredig yn mynegi poen perthynas sydd wedi dod i ben, gan amlygu siom neu rwygiad rhywbeth.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.