Gallwch gynyddu'r terfyn Pix ar yr app Nubank; gweld sut

John Brown 19-10-2023
John Brown

Yn ddiweddar, gwnaeth Nubank nodwedd ar gael yn ei ap, sy'n caniatáu i gwsmeriaid osod terfynau dyddiol (dydd a nos) ar gyfer trafodion banc, fel Pix. Yn yr ystyr hwn, crëwyd y swyddogaeth “My limits Pix”, sy'n dod â mwy o ymarferoldeb a diogelwch i gwsmeriaid.

Mae'r mesur yn ffordd o gynnig mwy o ddiogelwch i gwsmeriaid, ers Pix, ers iddo gael ei lansio yn 2020 , Trodd allan i fod yn darged i droseddwyr a sgamwyr sy'n ceisio twyllo pobl i mewn i sgamiau newydd a grëwyd bob dydd. Yn ogystal, mae'r swyddogaeth hefyd yn bwriadu dod ag ymarferoldeb a mwy o reolaeth dros dreuliau.

Gweld hefyd: 50 oed neu hŷn: edrychwch ar 11 proffesiwn sy'n ddelfrydol ar gyfer pobl hŷn

Y terfyn ar gyfer Pix mewn trafodion nos (rhwng 8 pm a 6 am) yw R$ 1,000.00, a rhaid i'r person fod yn sylwgar os oes angen ■ cywiro'r gwerthoedd a ganiateir. Yn yr ystyr hwn, gyda'r opsiwn newydd “My Pix limitations”, gall deiliad y cyfrif gynyddu'r terfyn Pix yn yr app Nubank gydag un clic yn unig ac mewn ychydig funudau mae'r terfynau newydd eisoes ar gael.

Gweld hefyd: Cystadleuaeth Gyhoeddus: edrychwch ar 8 corff sydd â'r cyflogau gorau

Sut i cynyddu'r terfyn Pix yn ap Nubank

Rhaid i gwsmeriaid sy'n dymuno newid gwerthoedd terfyn Pix yn Nubank gael mynediad i'r ap a dilyn y camau:

  • Agor Nubank ap (Android ac iOS) ac, ar y dudalen gartref, dewiswch yr opsiwn “Area Pix”;
  • Yna cliciwch ar “Configure Pix” a dewiswch y tab “My Pix Limits”;
  • Rhaid i'r defnyddiwr ddewis yr opsiwn "Golygu" a diffinio'rterfynau dymunol ar gyfer cyfnodau dydd a nos;
  • I orffen, teipiwch y cyfrinair a chadarnhewch y trafodyn.

Mae'n werth cofio bod y cyfnod sydd ei angen ar gyfer y cynnydd terfyn yn newid i fod gwneir 24 a 48 awr ar ôl y cais. Fodd bynnag, os ydych am ofyn am ostyngiad terfyn, cynhelir y gweithrediad ar yr un pryd.

Rhestr ymddiriedaeth ar gyfer trafodion trwy Pix

Mae gan Nubank nodwedd arall hefyd, sy'n caniatáu i ddefnyddwyr diffinio cysylltiadau a all dderbyn symiau uwch na'r rhai a nodir mewn trafodion trwy Pix yn unig ar unrhyw adeg o'r dydd. Fodd bynnag, cynhelir y weithdrefn fel a ganlyn:

  • Agorwch ap Nubank ac, ar y brif dudalen, dewiswch “Area Pix”;
  • Yna ewch i'r opsiwn " Ffurfweddu Pix ” a dewiswch y tab “Trust list”;
  • Ychwanegwch y person a ddymunir yn “Ychwanegu cyswllt” a nodwch y data y mae'r banc yn gofyn amdano;
  • I orffen, rhowch y cyfrinair ar gyfer 4 digid defnyddio yn y cais a chadarnhau'r trafodiad.

Fel y soniwyd eisoes, y dyddiad cau i'r banc wneud y newidiadau angenrheidiol i'r rhestr ymddiriedolaeth hefyd yw 24 i 48 awr ar ôl y cais. Ar ddiwedd y weithdrefn, mae'r banc yn anfon e-bost at y cwsmer yn ei hysbysu o'r diweddariad newydd.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.