Edrychwch ar y 7 ap sy'n defnyddio'r mwyaf o fatri ar eich ffôn symudol

John Brown 17-10-2023
John Brown

Mae'r ffôn symudol yn arf hanfodol ym mywydau beunyddiol llawer o bobl. Er gwaethaf holl addewidion y gwneuthurwyr ynghylch ei wydnwch, mae cymryd gofal penodol gydag unrhyw ffôn clyfar yn golygu y gall barhau i weithredu fel y dylai.

Rheoli'r batri, er enghraifft, yw un o'r prif rai. Yn yr ystyr hwn, mae rhai cymwysiadau sy'n defnyddio'r mwyaf o batri ar eich ffôn symudol, a dylid eu hosgoi.

Er bod ffonau clyfar eisoes wedi’u cyfuno fel partneriaid anwahanadwy mewn bywyd bob dydd, mae apiau’n gwneud y profiad hyd yn oed yn well, gan eu bod yn offer gwych ar gyfer sefyllfaoedd amrywiol. Ond nid yw popeth mor syml: mae rhai teclynnau angen mwy o egni i weithredu.

Drwy ofyn am yr egni hwn, gall rhai meddalwedd ddod yn wir “ddihirod” o iechyd batri ffôn symudol. I ddeall mwy am y pwnc, edrychwch heddiw ar yr apiau sy'n defnyddio'r mwyaf o fatri ar ddyfais, yr enwau a restrir mewn chwiliadau poblogaidd o gwmnïau meddalwedd a datrysiadau cwmwl.

Apiau sy'n defnyddio llawer o fatri

1. Facebook

Mae rhai cwmnïau diogelwch, fel AVG a Trend Report, wedi bod yn astudio ymddygiad ffonau ers blynyddoedd i ddeall mwy am y peiriannau bach hyn. Yn eu hymchwil, mae'r gwaith y mae rhai cymwysiadau yn ei wneud yn cynhyrchu atebion pwysig, megis defnydd batri.

Yn yr achos hwn, mae Facebook yn un o'rdihirod go iawn o fywyd batri ffôn symudol. Pan gaiff ei hagor, gall ei gorffen hi'n gynt nag arfer, waeth beth fo'r gemau ar-lein sy'n cael eu gosod ar y platfform.

2. Spotify

Hanfodol ym mywydau cariadon cerddoriaeth, gall Spotify hefyd ddefnyddio'r llwyth yn gyflymach nag arfer. Yn ogystal, mae'r cymhwysiad hefyd yn un o'r rhai sy'n cymryd y mwyafrif o le wrth storio dyfeisiau ac yn defnyddio traffig data, yn ôl arolwg a gynhaliwyd gan Avast, datblygwr meddalwedd diogelwch.

3. WhatsApp

Gall WhatsApp ymddangos yn ddiniwed, ond pan fydd yn parhau i fod ar agor yn nhabiau'r ffôn, mae'n fygythiad batri go iawn. Er mwyn osgoi rhedeg allan o bŵer batri mewn sefyllfaoedd brys, mae'n bwysig bod yn ofalus gyda sgyrsiau, yn enwedig pan fydd eich batri'n rhedeg yn isel.

Gweld hefyd: Dysgwch sut i gyfrif cymeriadau yn Word unwaith ac am byth

Yn seiliedig ar arolwg gan pCloud, cwmni datrysiadau cwmwl, WhatsApp a rhwydweithiau cymdeithasol eraill gwnewch hi at y rhestr o apiau sy'n defnyddio'r mwyaf o fatri am sawl rheswm.

Er enghraifft, mae'r ap yn caniatáu i 11 nodwedd heriol weithio yn y cefndir, fel yr oriel luniau, lleoliad a chysylltiad Wi-Fi. Yn y modd hwn, caiff ynni ei wario'n gynt o lawer nag arfer.

4. Instagram

Un o'r rhwydweithiau cymdeithasol mwyaf poblogaidd yn y byd, gall Instagram fod yn ddinistriol i berfformiad systemau symudol. Sawl tasg a wneir fel arfer yn yr ap,fel anfon lluniau a fideos at ddilynwyr, draeniwch eich batri yn gyflym. Y ddelfryd yw tynnu'r llun gyda chamera rheolaidd a defnyddio'r teclyn ar gyfer golygu a phostio.

5. Amazon

Trwy Amazon, gallwch gael mynediad at gynhyrchion megis llyfrau corfforol a digidol, dyfeisiau darllen ac ategolion amrywiol. Un o'r cwmnïau manwerthu mwyaf yn y byd, mae ei ap yn ei gwneud hi'n bosibl pori Amazon.com.br a'i filiynau o gynhyrchion a chynigion.

Am y rheswm hwn, mae'n un o ddefnyddwyr batri mwyaf, yn bennaf mewn dyfeisiau Android.

6. LINE Galwadau am Ddim & Negeseuon

Mae Line yn gwasanaethu'r un pwrpas â WhatsApp, a dyma'r ap negeseua gwib mwyaf poblogaidd yn Japan a gwledydd Asiaidd eraill.

Perffaith i unrhyw un sydd eisiau sgwrs am ddim gyda ffrindiau unrhyw le ar y blaned, mae'n crynhoi nifer o offer defnyddiol mewn system syml, ond mae'n berygl i fatri llawer o ddyfeisiau, yn enwedig yn achos Android.

Gweld hefyd: Beth yw'r swydd sy'n talu uchaf yn y wlad? Enillion o hyd at BRL 100,000

7. Samsung WatchON

Hefyd yn boblogaidd iawn mewn gwledydd eraill, mae SamsungWatchON yn araf ennill mwy o ddefnyddwyr ym Mrasil. Mae hwn yn ap rhad ac am ddim sy'n gwasanaethu i chwarae cynnwys teledu ar ffonau clyfar a thabledi sydd â'r system Android.

Yn ogystal â'r ffilmiau, cyfresi a rhaglenni agored amrywiol sydd ar gael, mae gan yr ap hefyd swyddogaeth rheoli o bell, a caniatáu newid sianeli, chwilio amcynnwys a gwylio fideos ar alw. Mae'r swyddogaethau niferus, fodd bynnag, yn ofnadwy i iechyd batri unrhyw ffôn symudol.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.