Edrychwch ar 9 proffesiwn sy'n rhoi'r mwyaf o arian ym Mrasil yn 2022

John Brown 19-10-2023
John Brown

Ni allwn wadu bod proffesiwn sydd ar gynnydd yn arwydd cryf o fwy o gyfleoedd i gael swydd dda yn y farchnad. Wrth gwrs, rhaid hefyd ystyried hyfforddiant, cefndir deallusol a lefel profiad y gweithiwr proffesiynol. Felly, rydym wedi dewis naw proffesiwn sy'n gwneud y mwyaf o arian ym Mrasil yn 2022 . Gwiriwch ef.

Gweld hefyd: Ni ellir cofrestru'r 28 enw hyn ledled y byd

Dod i adnabod y meysydd a'r swyddi sy'n ennill y mwyaf o arian ym Mrasil

1) Technoleg Gwybodaeth (TG)

Gweithiwr proffesiynol yn y ni fydd maes proffidiol Technoleg Gwybodaeth (TG) yn cael llawer o anhawster dod o hyd i gyfleoedd swyddi diddorol.

Mae cwmni technoleg mawr fel arfer yn talu tua R$ 9 mil o gyflog misol i raddedigion mewn Cyfrifiadureg neu mewn cwrs tebyg arall yn y maes, yn dibynnu ar lefel profiad a pharth sgiliau technegol.

2) Deintyddiaeth

Hefyd nid oes gan weithwyr proffesiynol ym maes deintyddiaeth lawer i gwyno am broffidioldeb misol. I roi syniad i chi, gall deintydd sy'n arbenigo mewn llawdriniaeth neu brosthesis deintyddol ennill hyd at R$ 20,000 y mis, yn dibynnu ar leoliad y swyddfa a'r rhanbarth.

Mae hyn hefyd yn un o'r proffesiynau sy'n gwneud y mwyaf o arian ym Mrasil yn 2022 ac sydd bob amser â galw mawr am waith.

3) Logisteg busnes

Os ydych yn hoffi'r maes logisteg, gallwch wneud caisparatoi, oherwydd bod y farchnad yn wresog iawn ym Mrasil. Mae gweithiwr proffesiynol yn y maes hwn yn gyfrifol am yr holl weinyddu adnoddau, mewnbynnau a deunyddiau o fewn cwmni.

Yn dibynnu ar yr hyfforddiant, lefel profiad, profiad proffesiynol a maint y sefydliad, mae rheolwr logisteg, ar gyfer enghraifft , yn gallu derbyn hyd at R$ 15 mil o gyflog misol.

4) Gweinyddu Busnes

Mae un arall o'r proffesiynau sy'n rhoi mwy o arian ym Mrasil yn 2022 yn perthyn i maes Gweinyddu Busnes. Os ydych yn bwriadu buddsoddi'n drwm ynddo, gwyddoch y gallwch ennill cyflog mewn cwmni mawr, ar ôl graddio a gyda lefel benodol o brofiad, hyd at R$ 25,000 y mis. Gall y gwerth hwn fod hyd yn oed yn uwch os oes gan weinyddwr y busnes arbenigedd mewn Cyllid.

5) Daearegwr

Ydych chi erioed wedi breuddwydio am astudio Daeareg yn y coleg? Gallwch chi betio ar y gangen hon. Gall daearegwr sydd ag arbenigedd a mwy na saith mlynedd o brofiad yn y maes proffidiol hwn dderbyn hyd at R$ 35 mil cyflog y mis mewn cwmni olew mawr neu gwmni rhyngwladol yn y sector mwyngloddio.

E , mor anhygoel ag y mae'n ymddangos, mae'r ddau sector wedi cynnig llawer o swyddi gwag mewn sawl rhanbarth ym Mrasil.

6) Dadansoddwr treth

Mae gwaith y gweithiwr proffesiynol hwn yn dibynnu ar gyfrifo a chyfrifo trethi gwladwriaethol a ffederal, cwblhau ffurflenni treth, cynorthwyo gyda chynlluniotreth y cwmni, yn ogystal â chynnig cymorth i'r maes cyfreithiol o'r un peth.

Gweld hefyd: Darganfyddwch ystyr y fodrwy ar bob bys

Os ydych yn bwriadu astudio'r Gyfraith yn y brifysgol ac arbenigo yn y maes hwn, gallwch gael cyflog misol o hyd at R$ 15 mil y mis, yn dibynnu ar lefel eich profiad a meistrolaeth ar rai sgiliau technegol.

7) Marchnata

Un arall o'r proffesiynau sy'n gwneud y mwyaf mae arian ym Mrasil yn 2022 yn gysylltiedig â maes marchnata addawol , sy'n bwysig iawn i unrhyw gwmni.

Ar anterth ei yrfa, arbenigwr hysbysebu mewn cyfryngau digidol (neu gymdeithasol) a chyda mwy gall na 10 mlynedd o brofiad, er enghraifft, ennill hyd at BRL 17,000 o gyflog misol, mewn sefydliad mawr. Os ydych am ymuno â Hysbysebu Hysbysebu, ni fydd unrhyw brinder gwaith yn y dyfodol.

8) Peirianneg

Bu galw mawr am waith ym Mrasil erioed yn y maes peirianneg. Yn dibynnu ar hyfforddiant y gweithiwr proffesiynol hwn, gall maint y cwmni a'i brofiad, ymhlith gofynion eraill, cyflog peiriannydd awtomeiddio, er enghraifft, gyrraedd hyd at R $ 25,000 y mis, os yw'n gweithio mewn cwmni mawr neu amlwladol.

Gall peiriannydd sifil hefyd dderbyn hyd at R$ 20,000 mewn cyflog gan gwmni adeiladu o fri, yn dibynnu ar lefel eu profiad a'u profiad yn y maes hwn.

9) Meddygaeth

Nid yw meddyginiaethgellid ei adael allan o'n rhestr o broffesiynau sy'n gwneud y mwyaf o arian ym Mrasil yn 2022. Yn wir, mae hwn bob amser wedi bod yn faes proffidiol iawn i'r gweithwyr proffesiynol mwyaf ymroddedig a chymwys.

I roi syniad i chi, gall meddyg-lawfeddyg, gyda nifer o flynyddoedd o brofiad a sawl arbenigedd, ennill hyd at R$ 35 mil y mis yn y priflythrennau mawr.

Nawr eich bod ar ben y priflythrennau proffesiynau sy'n rhoi mwy o arian ym Mrasil yn 2022, beth am ddewis yr un sy'n cyfateb orau i'ch proffil proffesiynol ac ymroi eich hun iddo i'r eithaf?

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.