Dim ond pobl glyfar all ddatrys yr her HON; gwneud y prawf

John Brown 19-10-2023
John Brown
3;
 • 2 + 3 = 5;
 • 3 + 5 = 8 (canlyniad prawf cudd-wybodaeth);
 • ac yn y blaen: 5 + 8 = 13

  Mae angen i'r rhai sy'n cymryd rhan yn y gystadleuaeth feddwl yn gyflym i ddatrys problemau o fewn amser penodol. Ffordd dda o hyfforddi'ch ymennydd yw datrys y ymlidwyr rhesymeg hyn ar gyfer pobl glyfar . Mae'r rhyngrwyd yn llawn profion a all fod o gymorth wrth baratoi.

  Mae llawer ohonynt yn seiliedig ar wybodaeth sylfaenol o fathemateg a dehongli. I ddatrys y problemau a gyflwynir, mae angen lefel uchel o arsylwi i ddeall y patrymau a chyrraedd y canlyniad. Yn yr ystyr hwn, daeth Contests in Brazil â phrawf cudd-wybodaeth i chi.

  Her i bobl glyfar

  Mae'r dilyniant rhifiadol yn dechrau ar yr 1 cyntaf ac yn cylchdroi clocwedd. Felly, beth yw'r rhif coll?

  Gweld hefyd: Darganfyddwch wir darddiad y cyfenw "Oliveira" Llun: Cystadlaethau ym Mrasil / Canva PRO

  Ateb prawf cudd-wybodaeth terfynol (esboniad)

  Yr ateb cywir yw 8. , y rhifau y tu mewn i'r cylch efallai na fydd yn gwneud unrhyw synnwyr. Ond, os edrychwch yn ofalus, yn y bôn mae'n ymwneud ag ychwanegu digidau. Dyma ddechrau'r dilyniant Fibonacci sy'n ymdrin â'r gyfran ddelfrydol ar gyfer adeiladau, ffotograffiaeth, pensaernïaeth a chelf yn gyffredinol, a elwir yn gyfran aur .

  Gweld hefyd: 7 proffesiwn lefel ganol ar gyfer y rhai sydd am ennill mwy na R$ 5 mil

  Arfaethedig gan yr Eidalwr Leonardo de Pisa, mae gan y set y rhif 1 yn y ddau safle cyntaf ac mae'n cynnwys adio dau rif i arwain at yr un nesaf. Er enghraifft:

  • 1 + 1 = 2;
  • 1 + 2 =
 • John Brown

  Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.