Edrychwch ar y 10 brîd cŵn mwyaf “dig” yn y byd

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae'r rhan fwyaf o gŵn yn hoffus iawn ac yn gyfeillgar, fodd bynnag, mae rhai bridiau sy'n fwy blin, yn enwedig gyda dieithriaid. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i diwtoriaid fuddsoddi mwy yng nghymdeithasu a hyfforddi’r anifeiliaid anwes hyn er mwyn cael perthynas iach â nhw.

Gweld hefyd: Cystadleuaeth INSS: deall arddull arholiadau Cebraspe

Yn ogystal, mae’n bwysig pwysleisio bod ymddygiad ci yn cael ei ddylanwadu gan ffactorau lluosog, megis y geneteg, yr amgylchedd y mae'n byw ynddo, yr addysg a gaiff a'i bersonoliaeth ei hun. Wedi dweud hynny, dyma rai bridiau cŵn sy'n tueddu i fod yn fwy ymosodol isod.

10 Bridiau cŵn mwyaf “dig”

1. Daeargi teirw pydew Americanaidd

Mae teirw pydew yn aml yn cael eu hystyried yn un o'r bridiau mwyaf dadleuol o ran ymosodol. Wedi'u magu'n wreiddiol ar gyfer ymladd cŵn, mae ganddynt enw am fod yn ymosodol a pheryglus.

Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi y gall hyn fod o ganlyniad i fridio gwael, diffyg cymdeithasoli neu hyfforddiant amhriodol. Gyda chymdeithasu cynnar, hyfforddiant cadarnhaol, a goruchwyliaeth briodol, gall cŵn o'r brîd hwn wneud anifeiliaid anwes rhagorol.

2. Rottweiler

Cŵn mawr, cryf yw Rottweilers a gafodd eu magu’n wreiddiol fel cŵn gwarchod a chŵn bugeilio ar gyfer da byw. Maent yn adnabyddus am eu teyrngarwch ac amddiffyniad y teulu, ond gallant hefyd ddangos ymddygiad ymosodol os nad cymdeithasu ahyfforddi'n iawn.

3. Bugeiliaid yr Almaen

Cŵn deallus, amlbwrpas a ddefnyddir yn aml mewn gorfodi'r gyfraith, chwilio ac achub, ac amddiffyn yw bugeiliaid yr Almaen. Maent yn adnabyddus am eu deallusrwydd, eu dewrder a'u teyrngarwch, ond gallant hefyd fod yn ymosodol os na chânt eu cymdeithasu a'u hyfforddi'n gynnar.

Mae gan yr anifeiliaid hyn natur amddiffynnol ac mae angen hyfforddiant gofalus arnynt i sianelu eu greddf amddiffynnol yn gywir. .<1

4. Doberman pinscher

Mae Dobermans yn gŵn canolig i fawr sy'n adnabyddus am eu sgiliau deallusrwydd, cyflymder ac amddiffyn. Wedi'u magu'n wreiddiol fel cŵn gwarchod ac amddiffyniad personol, gall y cŵn hyn fod yn ffyrnig os na chânt eu hysgogi, eu cymdeithasu a'u hyfforddi'n gywir i gadw'n gytbwys.

5. Chow-chow

Mae chow chows yn gŵn unigryw eu golwg gyda chôt drwchus a thafod glasaidd. Maent yn adnabyddus am eu hannibyniaeth a'u teyrngarwch i'w teulu, ond mae ganddynt hefyd enw am fod yn ymosodol mewn rhai sefyllfaoedd. Felly, gall y cŵn hyn fod yn heriol o ran ufudd-dod a chymdeithasu, ac mae angen hyfforddiant gofalus arnynt.

Gweld hefyd: 7 Arwydd yn Datgelu Os Gwir Angenrheidiol Cariad

6. Akita inu

Mae hwn yn frîd ci Japaneaidd ffyddlon, cadarn a deallus. Mae gan yr anifeiliaid hyn bersonoliaeth gref, dominyddol a gellir eu cadw gyda dieithriaid. Mae angen cymdeithasoli arnynthyfforddiant precocious a chyson ers cŵn bach.

7. Bugail Gwlad Belg Malinois

Brîd o gi cadarn sy'n adnabyddus am ei alluoedd cudd-wybodaeth a diogelu. Mae malinois yn anifeiliaid egni uchel ac mae angen cryn dipyn o ymarfer corff a meddyliol arnynt, yn ogystal â hyfforddiant cyson a phriodol.

8. Dalmatian

Mae hwn yn frîd ci unigryw yr olwg sy'n adnabyddus am ei egni a'i bersonoliaeth annibynnol. Fodd bynnag, gall Dalmatiaid fod yn ystyfnig a herfeiddiol os nad oes ganddynt addysg gadarn a chyson.

9. Fila-brasileiro

Mae'r brîd arbennig hwn, sy'n wreiddiol o Frasil, yn gwneud ci gwarchod rhagorol, ond mae angen perchnogion profiadol arno. Gall y cŵn hyn fod yn amddiffynnol iawn a datblygu ymddygiad na ellir ei reoli os nad ydynt wedi'u hyfforddi'n dda.

10. Bullmastiff

Mae'r cŵn hyn yn sensitif iawn ac yn ddibynadwy o ran diogelwch. Trwy hyfforddiant cyson, mae cŵn Bullmastiff yn dod yn ffyddlon ac ufudd iawn. Fodd bynnag, gallant fod yn eithaf blin os na chânt eu cymdeithasu yn gynnar.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.