19 gair na ddylid byth eu defnyddio yn nhraethawd Enem 2022

John Brown 19-10-2023
John Brown

Arholiad Cenedlaethol yr Ysgol Uwchradd (Enem) yw'r porth i sawl prifysgol gyhoeddus ledled y diriogaeth genedlaethol. Un o'r pryderon mwyaf am y prawf hwn yw'r geiriad. I wneud yn dda, mae'n werth talu sylw i eiriau ac ymadroddion na ddylech eu defnyddio yn eich traethawd Enem 2022 .

Mae hyn oherwydd nad oes diben cael gradd dda yn y rhan wrthrychol o'r prawf os yw eich gradd ysgrifennu yn isel. Mae ar ei ben ei hun yn cyfrif am 20% o radd derfynol yr arholiad. Yn union fel y mae'n rhaid astudio disgyblaethau eraill, mae angen ymarfer ysgrifennu testun i sicrhau perfformiad da. Gweler mwy yn yr erthygl isod.

Geiriau na ddylid eu defnyddio yn nhraethawd Enem

Mae traethawd Enem yn dangos, yn arbennig, grym dadl ynghylch thema. I wneud rhan traethawd hir y prawf, mae'n bwysig iawn bod gan fyfyrwyr feistrolaeth ar ramadeg a normau diwylliannol yr iaith Bortiwgaleg.

Gweld hefyd: Darganfyddwch pwy sydd â hawl i'r Tocyn Am Ddim a sut i gael y cerdyn

O hyn y daw. y bydd y gwerthuswyr yn nodi pobl sy'n gwybod sut i ysgrifennu testun ffurfiol. Gyda hynny mewn golwg, dylid osgoi rhai termau bob dydd wrth ysgrifennu. Edrychwch ar 19 gair isod na ddylech eu defnyddio yn eich traethawd Enem:

 1. Ymadroddion lleferydd cyffredin, megis “aí” a “daí”;
 2. Contractions, megis “pra ” a “tá”;
 3. Rhagenwau personol, megis “I” a “chi”;
 4. Dywediadau poblogaidd;
 5. Mynegiadau sy’nyn dynodi diffyg cywirdeb, megis “heddiw” a “llawer o wledydd”;
 6. Slang, megis “fel yna”;
 7. “Yn llythrennol” fel cyfystyr ar gyfer “i bob pwrpas”;
 8. Iaith rhyngrwyd, megis “vc”;
 9. Cyffredinoli a radicaleiddio, megis “pawb”, “neb”, “byth” a “bob amser”;
 10. Ailadrodd aml o'r cysylltiad “ a”;
 11. Geiriau anfanwl i gymryd lle termau, megis “peth”;
 12. Pleonasms, megis “mynd i fyny”;
 13. “Yn ail” i rhifo dadl newydd. Nid yw'r gair hwn yn bodoli;
 14. Caethiwed ieithyddol ac ystrydebau, megis “ers dechrau dynoliaeth”;
 15. Geiriau tramor nad ydynt wedi'u cyfieithu i Bortiwgaleg, ac nid ydynt ychwaith yn rhan o'r dyddiol bywyd Brasil;
 16. Ymyriadau, megis “putz”;
 17. Geiriau anodd nad ydych chi'n gwybod neu ddim yn siŵr o'r ystyr;
 18. “Felly” ar y diwedd i gloi’r meddwl;
 19. Talfyriadau, megis “sine” i ddynodi “sinema”.

Dysgwch sut i ysgrifennu traethawd da ar yr Enem

Mae rhai awgrymiadau gwerthfawr i chi eu dilyn wrth gyfansoddi eich traethawd o Enem, sydd ar ffurf traethawd hir-dadl. Yn gyntaf oll, mae angen adeiladu traethawd ymchwil i ddangos eich barn ar y pwnc arfaethedig. Ar gyfer hyn, rhaid dadlau o blaid neu yn erbyn rhywbeth, gan ddefnyddio'r testunau ysgogol.

Ynddyn nhw, fe welwch data gwyddonol a mathemategol , yn ogystal â areithiau awdurdodau ar y pwnc icefnogi eich safbwynt. Felly, mae'n bwysig iawn darllen pob testun ysgogol yn ofalus a marcio'r rhannau a allai fod yn ddefnyddiol. Cofiwch amgáu darnau uniongyrchol mewn dyfynodau, gan roi'r clod cywir.

Gweld hefyd: Sut i gael gwared â staen o rwber tenis heb lawer o ddioddef

I ysgrifennu traethawd da ar yr ENEM, dylech hefyd:

 • Gwneud sgerbwd neu gynllun adeiladu o'r testun , penderfynu sut yr ydych am roi'r paragraffau at ei gilydd;
 • Osgowch frawddegau hir iawn yn llawn atalnodau, gan y gall hyn achosi dryswch i'r darllenydd;
 • Chwilio am gyfystyron er mwyn peidio ag ailadrodd y yr un gair drosodd a throsodd;
 • Defnyddiwch iaith syml a chlir, yn ddelfrydol mewn trefn uniongyrchol;
 • Prawfddarllen y testun cyn ysgrifennu.

Does dim ots os rydych chi'n mynd i ysgrifennu â ffon neu felltig, cyn belled â'i fod yn ddarllenadwy a bod y geiriad o fewn y terfyn llinell sefydledig.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.