10 UCHAF: y niferoedd sy'n dod allan fwyaf yng nghystadleuaeth MegaSena

John Brown 11-08-2023
John Brown

Y Mega-Sena yw'r dull loteri mwyaf yn y wlad, gan ei fod yn rhan o'r rhestr o ddeg cystadleuaeth sydd ar gael yn Loterïau Caixa ar hyn o bryd. Yn seiliedig ar hanes y tyniad hwn, mae arolwg o'r 10 rhif sy'n cael eu hailadrodd fwyaf, a gafwyd trwy ganlyniad yr holl gystadlaethau a gynhaliwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Fel rheol, y cyfrifiad tebygolrwydd sy'n gysylltiedig â'r Mae Mega -Sena yn sefydlu bod y siawns y bydd person yn taro un bet gyda'r 6 degau yn 1 mewn mwy na 50 miliwn. Yn ôl normau'r categori, mae angen i'r enillydd gyfateb i'r chwe rhif a dynnwyd yn y drefn sy'n mynd o 1 i 60.

Yn ogystal â'r uchafswm gwobr, mae modd ennill gwobrau llai trwy gategorïau eraill , megis y pumed a'r sgwâr. Yn yr achos hwnnw, dim ond taro 5 neu 4 degau o fewn y cyfanswm a ragwelir. Darganfyddwch fwy o wybodaeth isod:

Y 10 rhif sy'n dod allan fwyaf yng nghystadleuaeth Mega-Sena

 • 10 (302 o weithiau);
 • 53 (300 amseroedd);
 • 05 (288 o weithiau);
 • 37 (282 o weithiau);
 • 33 (281 o weithiau);
 • 23 (278 o weithiau) ;
 • 41 (276 o weithiau);
 • 42 (276 o weithiau);
 • 30 (276 o weithiau);
 • 04 (276 o weithiau).

Y 10 rhif sy'n dod allan leiaf yng nghystadleuaeth Mega-Sena

 • 10;
 • 56;
 • 26;
 • 54;
 • 45;
 • 08;
 • 24;
 • 06;
 • 46;
 • 33 .

Awgrymiadau ar gyfer betio ar y Mega-Sena

1) Gwnewch bwll gyda phobl eraill

Un o'r ffyrdd i gynyddu'ry siawns o ennill yn y Mega-Sena yw buddsoddi yn y syndicet, oherwydd mae'r dull hwn yn caniatáu i'r bettor anfon hyd at 10 gêm yn yr un dderbynneb. Yn ogystal, mae gwerth y bet yn cael ei rannu rhwng y cyfranddalwyr ac yn y pen draw yn fwy hygyrch.

Gweld hefyd: Dyma'r 5 lle harddaf yn y byd, yn ôl Gwyddoniaeth

Mae rheolau Caixa Loterias yn caniatáu hyd at 100 o bobl i gymryd rhan mewn pwll, ond mae'n hanfodol ystyried sut mae'r wobr bydd yn cael ei rannu. Mae gwneud y swîp yn hawdd, gan fod angen i chi lenwi'r cae ar y tocyn gyda'r dwsinau sydd orau gennych chi neu gofynnwch i gynorthwyydd y loteri wneud hynny gyda rhifau ar hap.

Ar hyn o bryd, gallwch brynu polion o swîps sy'n eu trefnu gan Uned y Loteri ei hun. Fodd bynnag, codir Ffi Gwasanaeth ychwanegol, a allai gynyddu'r gyfran 35%. Er hyn, mae rhai pobl yn credu bod hyn yn ffordd i gynyddu'r siawns o ennill, er nad oes prawf.

2) Dewiswch gêm strategol

Hyd yn oed os yw gwerth y bet ychydig yn ddrutach, mae'n well anfon sawl dwsin na gosod sawl bet. Trwy'r buddsoddiad hwn, gellir gwarantu mwy o lwyddiant, gan fod y gemau yn llai ar hap yn seiliedig ar drefniadaeth yr un dyfalu.

Gweld hefyd: Sut i wybod a yw'r person eisiau dyddio neu gyfeillgarwch? gweld 11 arwydd

Gallwch ddewis y degau yn seiliedig ar y rhestr o rifau a ymddangosodd fwyaf yn y cystadlaethau diwethaf neu ddefnyddio rhesymeg arall. Y peth pwysig yw bod yn wrthrychol.

3) Gwnewch fetiau grŵp

Icynyddu'r siawns o ennill, gallwch gasglu teulu, ffrindiau a hyd yn oed cydweithwyr i chwarae gyda'i gilydd. Yn wahanol i'r swîps, mae'r categori hwn yn cynnwys prynu nifer o gardiau gyda chyfuniadau amrywiol a rhifau wedi'u chwarae, sy'n cynyddu'r siawns o ennill.

Er mwyn osgoi dryswch gyda'r tocyn buddugol, rhannwch y wobr cyn gosod y bet. Gallwch ethol rhywun dibynadwy a chyfrifol a fydd yn monitro'r canlyniadau, felly mae mwy o ddidueddrwydd yn y broses.

4) Gwybod y tebygolrwydd

Cyfrifiad mathemategol a thebygolrwydd yw prif elfennau'r dulliau Loteri. Ym mhob achos, mae cyfanswm y canlyniadau posibl yn y Mega-Sena bob amser yn cael ei gyfrifo o'r cyfuniad o'r 6 rhif a ddewiswyd mewn cyfanswm o 60 posibilrwydd.

Oherwydd hyn, mae canlyniad y cyfrifiad tebygolrwydd yn rhagweld 1 allan o 50,063,860 o gemau posib. Mewn canran, mae hyn yn cyfateb i tua 0.000002%. Fodd bynnag, mae'n bosibl betio rhwng 6 a 15 rhif, felly po fwyaf y nifer o rifau bet, y mwyaf yw'r siawns o ennill a hefyd y drutaf y daw'r bet.

Yn ôl rhestr brisiau Mega -Sena , sy'n betio 15 dwsinau yn newid y tebygolrwydd o 1 mewn 10,003 o gemau posibl, ond bydd yn rhaid iddo wario R $ 25,000 yn y broses. O ran y gornel, mae'r siawns o wneud 5 trawiad yn 324 allan o 50,063,860neu 1 ym mhob 154,518 o gemau posib.

Yn ei dro, yr ods o ennill y cwrt yw 21,465 allan o 50,063,860 neu 1 siawns allan o 2,332. O ganlyniad, mae'n haws ennill y pedwar o fath a'r gornel, oherwydd mae llai o niferoedd yn cymryd rhan yn y gêm gyfartal.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.