Ydych chi'n gwybod tarddiad eich enw olaf? Gweld sut i gael gwybod ar y Rhyngrwyd

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae darganfod mwy am eich tarddiad eich hun yn awydd gan lawer, naill ai oherwydd chwilfrydedd, rheidrwydd neu'r awydd i gynyddu'r teulu, sy'n dod i gysylltiad ag unigolion sy'n rhan o'u hachau. Ar gyfer hyn, y ffordd symlaf i ddechrau chwilio yw yn ôl enw olaf, a phan ddaw i lawr ato, yn sicr mae llawer eisoes wedi gofyn yr un cwestiynau iddynt eu hunain: beth fyddai tarddiad fy enw olaf? Beth yw ei bwysigrwydd a'i hanes?

Gweld hefyd: 3 awgrym i ddod yn gallach o ran mathemateg

Yn y gorffennol, gallai'r broses ymchwiliol fod yn fwy cymhleth, gan nad oedd y rhyngrwyd yn bosibilrwydd eto a bod chwiliadau, yn rhai llaw, wedi'u cyfyngu i gasgliadau lleol a ffisegol. Y dyddiau hyn, fodd bynnag, mae technoleg yn caniatáu mynediad i wefannau a all helpu i dawelu'r chwilfrydedd hwn, gyda pheiriannau chwilio syml a chyflym.

I ddeall mwy am y pwnc, gwiriwch isod ffyrdd i ddarganfod mwy am darddiad eich cyfenw ac, o ganlyniad, eich tarddiad eich hun, gan ddefnyddio'r rhyngrwyd yn unig.

Darganfod tarddiad eich enw olaf: peiriannau chwilio

Mae sawl ffordd o ddarganfod mwy am wreiddiau rhywun . Y prif rai a mwyaf effeithiol yw safleoedd chwilio cyfenw a choeden deulu, pan nad yw siarad â theulu a ffrindiau yn cael unrhyw effaith. Gall llawer o gyfeiriadau helpu rhywun i ymchwilio i'w gorffennol, gan gynnig canlyniadau credadwy. Gwiriwch ef:

1. Chwiliad Teulu

Gwefan yw Chwiliad Teulua gydnabyddir yn rhyngwladol, ac mae'n gysylltiedig â'r casgliad achyddol mwyaf yn y byd. Er mwyn ei ddefnyddio, cofrestrwch, gan lenwi eich data personol, sy'n cynnwys enw, dyddiad a man geni, priodas a dyddiad marwolaeth aelodau o'ch teulu.

O hynny ymlaen, mae'r system yn olrhain coeden deulu , neu siart pedigri, gyda gwybodaeth allweddol am eich teulu. Mae'r gwasanaeth yn rhad ac am ddim, ac yn cael ei gynnig i unrhyw un sydd â diddordeb.

Ymhellach, mae Chwiliad Teulu hyd yn oed yn caniatáu i chi chwilio am ddogfennau wedi'u sganio o ddinasyddion gyda'r un enw â'ch un chi, a aned cyn 1920 Yn y modd hwn, mae'r goeden achau hyd yn oed yn fwy cyflawn, gan hwyluso'r ymchwiliad.

2. Rhagflaenwyr

I'r rhai a hoffai ddeall mwy am eu henw olaf, Forebears yw un o'r arfau mwyaf defnyddiol oll. Mae'r cyfeiriad yn cynnig mynediad i wybodaeth megis o ble byddai'r enw olaf wedi tarddu, o ba wlad mae'n fwyaf poblogaidd a faint o bobl yn y byd sy'n ei gario.

Trwy ddata a gasglwyd mewn sawl gwlad, mae'r wefan yn nodi o ble y rhan fwyaf o'r bobl â'r un enw olaf. Teipiwch yr enw yn y peiriant chwilio, ac yna bydd gwybodaeth am ei darddiad a'i ystyr yn ymddangos.

3. MyHeritage

FyHeritage yw un o'r gwefannau mwyaf datblygedig o ran dod o hyd i darddiad cyfenw. Gyda 105 miliwn o ddefnyddwyrledled y byd, 2.5 biliwn o goed teulu a 9.7 biliwn o gofnodion hanesyddol, mae'r cyfeiriad yn gweithio mewn 42 o ieithoedd gwahanol.

Gweld hefyd: RHESTR: 8 llyfr a fydd yn eich gwneud yn gallach

Adnodd sy'n cael ei ddefnyddio gan y safle yw DNA Matching, a thrwyddo y llwyddodd miliynau o bobl i ddod o hyd i rai newydd. perthnasau a darganfod eu tarddiad ethnig, trwy dechnoleg arloesol sy'n cynnwys profion DNA. Er mwyn ei ddefnyddio, mae angen i chi brynu'r pecyn DNA ar-lein, anfon eich sampl ac, o fewn mis, gwirio'r canlyniad ar y wefan.

4. Sobre Nomes - Genera

Cyfeiriad diddorol arall sy'n caniatáu cyrchu data ar gyfenwau amrywiol yw porth Sobre Nomes o labordy Genera. Yn ogystal â llawer o wybodaeth arall, mae'n cynnig chwiliad syml a chyflym, gan gyflwyno hanes cryno ac esboniad am amrywiadau posibl y cyfenw, i'r rhai sy'n ceisio mireinio'r ymchwil i'w darddiad.

5. Ancestry

Yn olaf, mae Ancestry yn offeryn sy'n eich galluogi i ddarganfod tarddiad eich cyfenw. Hefyd yn rhad ac am ddim i'w gyrchu, mae ganddo far chwilio sy'n cyflwyno data manwl ar wahanol fannau yn y byd lle mae cyfenw yn ymddangos mewn cofnodion hanesyddol.

Yn ogystal â data demograffig a tharddiad yr enw, mae'r gwasanaeth hwn hefyd yn cynnig dogfennau swyddogol , megis ffeiliau mewnfudo a rhestrau teithwyr, i'w darllen gan gyfrifiadur.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.