Maent yn talu'n dda: 7 proffesiwn gorau i'r rhai dros 45 oed

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae dewis proffesiwn sy'n ystyried gweithio ynddo ar hyd eich oes yn ymddangos fel arfer hen ffasiwn. Ar hyn o bryd, mae'n gyffredin i weithwyr proffesiynol profiadol ailasesu eu gyrfaoedd. Felly, dewisodd yr erthygl hon saith proffesiwn ar gyfer y rhai dros 45 oed.

Waeth beth yw'r rhesymau sy'n arwain pobl i fentro mewn meysydd eraill, y ffaith yw bod yn rhaid i chi ddadansoddi'n dda iawn. manteision ac anfanteision y proffesiwn newydd a ddewiswyd. Parhewch i ddarllen a dysgwch am y swyddi delfrydol ar gyfer y rhai yn y grŵp oedran hwn.

1) Ymgynghorydd Ariannol

Dyma un o'r proffesiynau ar gyfer y rhai dros 45 oed nad yw byth yn mynd allan o arddull. Os oes gennych chi lawer o brofiad yn y maes ariannol, beth am gynnig ymgynghoriad cyllid personol neu fusnes? Mae'r farchnad, gyda llaw, yn boeth iawn.

Gall Ymgynghorydd Ariannol profiadol gael enillion uchel yn ystod y mis. Yn dibynnu ar y galw am waith a nifer y cleientiaid a wasanaethir (cwmnïau a/neu unigolion), gall enillion gyrraedd R$ 10,000.

2) Proffesiynau i rai dros 45 oed: Hyfforddwr

Hwn proffesiynol wedi bod yn boblogaidd iawn dros y blynyddoedd. Rôl Hyfforddwr yw helpu cleientiaid i ddiffinio eu nodau, boed yn bersonol neu'n broffesiynol, a dod o hyd i ffyrdd ymarferol o'u cyflawni'n effeithiol.

Gweld hefyd: Allwch chi ynganu? Gweler 25 o eiriau anoddaf i'w dweud

Os ydych chi'n meistroli unrhyw faes o'rgwybodaeth , profiad ynddo, cyfathrebu da ac yn gwybod sut i reoli prosiectau, yn gallu dechrau gyrfa newydd yn gweithio fel Hyfforddwr. Mae enillion misol yn amrywio'n fawr yn dibynnu ar alw cwsmeriaid, ond gallant gyrraedd BRL 8,000.

3) Arbenigwr seiberddiogelwch

Proffesiwn arall ar gyfer y rhai dros 45 oed. Ydych chi'n arbenigwr mewn diogelwch systemau yn gyffredinol ac â llawer o brofiad ym maes Technoleg Gwybodaeth (TG)? Yna gallwch chi weithredu fel Arbenigwr Seiberddiogelwch. Mae galw mawr am y swydd hon y dyddiau hyn.

Y peth diddorol yw, po fwyaf profiadol yw'r gweithiwr proffesiynol, y mwyaf yw'r siawns y bydd yn derbyn cyflog uchel. Ym maes technoleg, mae gwybodaeth, profiad a hyfforddiant yn werth mwy na gradd prifysgol. Gall enillion gyrraedd R$ 12 mil, mewn cwmni rhyngwladol.

4) Cynhyrchydd Digwyddiad

Mae hwn hefyd yn un o'r proffesiynau ar gyfer y rhai dros 45 oed. Os ydych chi'n mwynhau gweithio gyda phobl, yn drefnus ac yn gwybod sut i ddelio â chynllunio, yn ogystal â rheoli amser yn dda, beth am ddod yn Gynhyrchydd Digwyddiad?

Mae'r gweithiwr proffesiynol hwn yn gyfrifol am sefydliad parti , cyngherddau a digwyddiadau yn gyffredinol. Mae'n gweithio fel bod popeth yn mynd fel y mae cwsmeriaid heriol yn ei ddisgwyl. Gall enillion misol fod yn uchel, yn dibynnu ar y math a nifer y digwyddiadau yn ystod y mis. Nid yw'n anghyffredin i Gynhyrchydd Digwyddiad ennill BRL 15 milmisol.

5) Proffesiynau ar gyfer y rhai dros 45: Peiriannydd

Mae llawer o bobl, boed am resymau personol neu broffesiynol, yn cysegru eu hunain i'w hobïau ar ôl 40 oed yn unig. Os bu gennych chi ddiddordeb erioed ym maes mecaneg modurol, er enghraifft, a hyd yn oed rhywfaint o wybodaeth, beth am gymryd siawns arno?

Yn dibynnu ar y gwasanaeth a ddarperir i gwsmeriaid, ansawdd a effeithlonrwydd eich gwaith, yn ogystal â'ch profiad, mae'n bosibl ennill arian da ar ddiwedd y mis.

6) Strategaethydd Rhwydwaith Cymdeithasol

Oes gennych chi brofiad mewn marchnata digidol, datblygu busnes ac a ydych chi'n gyfarwydd iawn â rhwydweithiau cymdeithasol? Felly, gallwch chi weithio yn y maes addawol hwn ac ennill llawer bob mis. Mae hwn hefyd yn un o'r proffesiynau ar gyfer y rhai dros 45 oed.

Gweld hefyd: Sadwrn yn y siart geni: deall dylanwad y blaned hon yn yr arwyddion

Mae galw mawr am Strategydd Rhwydwaith Cymdeithasol gan gwmnïau o wahanol rannau o'r farchnad sydd am ddod yn fwy amlwg yn y cyfryngau digidol. Os oes gennych chi affinedd â'r maes hwn ac yn meistroli'r strategaethau cywir, gallwch ennill hyd at R$ 4,000 y mis.

7) Awdur

Yn olaf, yr olaf o'r proffesiynau y mae dros 45 oed. Os ydych chi'n meistroli'r grefft o ysgrifennu ac yn aml yn meddwl am syniadau gwych, efallai y bydd y proffesiwn Awdur yn berffaith i chi. Mae nifer o bosibiliadau gwaith y gall y gweithiwr proffesiynol hwn ddod o hyd iddynt.

Pwy sy'n hawddgan ysgrifennu am ryw faes gwybodaeth a'ch bod yn meddwl am drawsnewid gyrfa, gallwch ddod yn awdur o fri ac ennill arian da. Yn dibynnu ar eich galw am swydd yn ystod y mis, gall yr ystod enillion fod hyd at R$ 5,500.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.