Gweler y 30 enw benywaidd harddaf yn y byd yn ôl Gwyddoniaeth

John Brown 19-10-2023
John Brown

O hoff sioeau teledu i berthnasau annwyl ac enwau sy'n gwneud y rhestrau mwyaf poblogaidd, mae yna lawer o bethau sy'n dylanwadu ar rieni o ran dewis beth fydd eu babi'n cael ei enwi. Ond mae'r ffordd y mae'r enw'n swnio hefyd yn chwarae rhan yn newisiadau mamau a darpar dadau.

Gweld hefyd: Os yw “Llongyfarchiadau” yn lluosog, a oes fersiwn unigol o’r gair?

Er ei bod braidd yn oddrychol pa enwau rydyn ni'n hoffi'r sŵn ohonyn nhw, mae'n troi allan bod yna wyddoniaeth benodol y tu ôl i ba enwau yn cael eu hystyried yn "hardd" o'u hynganu ar goedd.

Mae ymchwilwyr ieithyddol sy'n astudio eiconigrwydd, neu symbolaeth sain, wedi darganfod bod rhai geiriau, ac felly rhai enwau, yn swnio'n well i'n clustiau nag eraill.

Mae ymchwil yn adeiladu ar ddamcaniaeth ieithyddol

Er nad yw'r canfyddiadau hyn yn gyffredinol, gellir eu defnyddio i gynnig rhywfaint o fewnwelediad i ba enwau babanod sy'n ysbrydoli'r ymatebion mwyaf cadarnhaol mewn pobl.

Gweld hefyd: 23 o ymadroddion Saesneg y mae ANGEN eu gwybod os ydych am deithio dramor

Ar gyfer yr ymchwiliad , gwefan anrheg babi Fe wnaeth Fy Mlynedd 1af ymuno â Dr. Bodo Winter, athro cyswllt mewn ieithyddiaeth wybyddol ym Mhrifysgol Birmingham, i ddadansoddi cannoedd o enwau babanod yn y DU a'r Unol Daleithiau i ddarganfod pa rai sy'n swnio'r harddaf.

Mae'r ymchwil hwn yn seiliedig ar y ddamcaniaeth bod rhai mae geiriau yn ennyn adwaith mwy cadarnhaol nag eraill oherwydd y cysylltiad agos rhwng sain ac ystyr gair ynghyd ag eraillagweddau synhwyraidd megis cyffwrdd ac arogli.

Enwau Mwyaf Prydferth y Byd

Yn y DU, Zayn oedd ar frig y rhestr fel yr enw gwrywaidd harddaf, ar ôl dringo’r rhestrau mwyaf poblogaidd ers dros ddegawd , diolch i aelod o One Direction Zayn Malik.

Mae Jesse a Charlie yn agos ar ei hôl hi, tra bod llawer o enwau bechgyn y Teulu Brenhinol yn cael eu hystyried yn synau hardd, gyda Louie, William a George i gyd yn y deg uchaf .cyntaf. Mae Harry yn colli allan o drwch blewyn yn y 10 uchaf, gan ddod yn 17eg yn yr enwau gwrywaidd mwyaf golygus yn y DU.

O ran enwau merched, mae gwyddoniaeth yn ystyried yr hardd Sophia, Zoe a Rosie ar frig y rhestr. Roedd enwau eraill sy'n gorffen gyda'r sain 'e', ​​gan gynnwys Sophie, Ivy a Phoebe, yn sgorio'n dda mewn safleoedd pedwar i chwech, ac yna Violet, Willow, Hannah ac Ellie. Gwiriwch y safle gyda 30 enw benywaidd isod:

 1. Sophia
 2. Emma
 3. Olivia
 4. Ava
 5. Isabella
 6. Mia
 7. Charlotte
 8. Amelia
 9. Harper
 10. Emily
 11. Abigail
 12. Elizabeth
 13. Victoria
 14. Grace
 15. Aria
 16. Lily
 17. Aurora
 18. Elena
 19. Carmen
 20. Sofia
 21. Maria
 22. Aurora
 23. Jade
 24. Zoe
 25. Emilia
 26. Darllen
 27. Maya
 28. Kira
 29. Noelle
 30. Layla

5 awgrym ar gyfer dewis enw eich babi

1. Ystyriwch ystyr a tharddiad

Gall ystyr a tharddiad enw ychwaneguystyr a dyfnder i hunaniaeth eich plentyn. Gallwch ymchwilio i ystyron a tharddiad enwau posibl i weld a ydyn nhw'n addas i chi a'ch partner. Er enghraifft, gallwch ddewis enw sy'n adlewyrchu diwylliant eich teulu neu enw sydd ag ystyr arbennig i chi.

2. Meddyliwch sut mae'r enw'n swnio

Gall sain enw wneud gwahaniaeth mawr yn y ffordd y caiff ei ganfod. Gallwch ddweud yr enw yn uchel ychydig o weithiau i weld sut mae'n dod allan.

Gall rhai enwau fod yn anodd iawn i'w ynganu neu efallai y bydd yn odli gyda'r enw olaf. Hefyd, ystyriwch a fyddai'r enw a ddewiswch yn hawdd neu'n anodd i'ch plentyn ei sillafu neu ei ynganu wrth ddechrau dysgu darllen.

3. Ystyriwch Hyd Enw

Gall enw hir edrych yn hardd a mawreddog ar bapur, ond gall fod yn anodd pan ddaw'n fater o ysgrifennu a dweud yn uchel. Gall enw byr fod yn hawdd i'w gofio ac yn hawdd ei ddweud. Hefyd, ystyriwch sut bydd yr enw'n ffitio i'r enw canol ac olaf.

4. Meddyliwch ymlaen

Cofiwch y bydd eich babi yn tyfu i fod yn oedolyn, a bydd eich enw yn aros gydag ef am oes. Ystyriwch a fydd yr enw a ddewiswch yn briodol ac yn addas ar eu cyfer wrth iddynt dyfu i fyny ac o bosibl ymgymryd â gyrfa broffesiynol.

5. Peidiwch â rhuthro'r penderfyniad

Yn olaf, mae dewis enw yn aMae'n benderfyniad mawr, felly mae'n bwysig eich bod yn cymryd eich amser.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.