Dim ond Lefel Sylfaenol ei angen: 9 proffesiwn sy'n talu'n dda

John Brown 19-10-2023
John Brown

Yn gyffredinol, gall gweithwyr proffesiynol sydd wedi cwblhau'r lefel sylfaenol yn unig, gan gyfeirio at ysgol elfennol, ddod o hyd i gyfleoedd da yn y farchnad swyddi. Yn ogystal, mae sefydliadau cyrsiau technegol a thechnolegwyr yn caniatáu ar gyfer mwy o arbenigedd, trwy gyrsiau ar-lein neu wyneb yn wyneb mewn sawl maes.

Gweld hefyd: 25 gair anodd efallai nad ydych yn gwybod ystyr

Felly, mae'n bosibl gwella'r cwricwlwm, gan warantu cyflogau gwell a mwy o gystadleurwydd mewn y farchnad swyddi. Yn gyffredin, mae rhai swyddi yn gofyn am brofiad yn y maes, hyd yn oed os yw mewn cyfnod byr. Yn olaf, edrychwch ar 9 proffesiwn sy'n talu'n dda ac sydd angen y lefel sylfaenol yn unig.

Edrychwch ar y swyddi sy'n talu'n dda ar gyfer y lefel sylfaenol

1) Gwerthwr

Y proffesiwn hwn nid oes angen hyfforddiant uwch, ond mae angen i'r gweithiwr proffesiynol ddatblygu sgiliau penodol i wneud yn dda. Yn yr ystyr hwn, mae cyfathrebu rhyngbersonol da, trefniadaeth a chyfrifoldeb yn enghreifftiau y mae'r drefn gynhyrchiol yn eu mynnu.

Yn ogystal, mae'r gwaith hwn yn caniatáu i'r gweithiwr proffesiynol weithio mewn gwahanol feysydd, o fasnach i fanwerthu. Ar hyn o bryd, mae gwerthwr ym Mrasil yn ennill R$ 1,596 ar gyfartaledd am wythnos waith 40-awr.

2) Diffoddwr Tân Sifil

I grynhoi, mae'r Diffoddwr Tân Sifil yn cael 200 o oriau hyfforddi i weithio ar wahanol wasanaethau. ffryntiau, o ddiwydiannau i ddigwyddiadau. Yn y modd hwn, byddwch yn dechrau ennill tua R$ 1,500 a gallwch gyrraeddyn derbyn mwy na R$ 2,000.

3) Triniwr Gwallt

Nid oes angen addysg uwch ar y rhan fwyaf o'r proffesiynau sy'n ymwneud ag estheteg, sy'n gofyn am gwrs technegol a lefel sylfaenol o brofiad yn unig. Yn yr ystyr hwn, mae trinwyr gwallt, barbwyr a thrinwyr dwylo wedi'u cynnwys.

Gyda chyflog cyfartalog o R$ 1,500, mae'r gweithwyr proffesiynol hyn yn gweithio mewn salonau a gartref, a gallant hefyd fod yn rhan o dimau digwyddiadau, megis priodasau a graddio.

4) Peintiwr

Nid oes angen addysg uwch ar gyfer proffesiynau sy'n ymwneud ag adeiladu, megis trydanwr, peintiwr a saer maen. Yn flaenorol, roedd y wybodaeth hon yn arfer cael ei throsglwyddo gan y gweithiwr proffesiynol profiadol i'r prentis yn y drefn gynhyrchu ei hun, ond mae cyrsiau proffesiynol sy'n systemateiddio dysgu'r sgiliau hyn.

Gweld hefyd: Edrychwch ar 5 ffordd ddyfeisgar o ddefnyddio glud poeth mewn bywyd bob dydd

5) Coginio

Mwyaf mae bwytai yn mynnu bod gan y gweithwyr proffesiynol sy'n mynd i weithio yn y gegin brofiad profedig, sy'n cael ei wneud trwy'r cwricwlwm neu'r profion a gynhelir yn y cwmni.

Cyflog cyfartalog y cogydd ym Mrasil yw R$ 1,424 am diwrnod gwaith 43 awr yr wythnos.

6) Cynorthwywyr

Gan dderbynyddion a chynorthwywyr telefarchnata, nid oes angen addysg uwch ar bob proffesiwn sy'n ymwneud â gwasanaeth cwsmeriaid sylfaenol.

Yn gyffredinol, mae cwmnïau yn cynnig cwrs addysg neu hyfforddiant ar gyfergweithwyr proffesiynol i wella sgiliau megis cyfathrebu da a gwybodaeth dechnegol am offer gwaith.

Ym Mrasil, maent yn derbyn R$1,150 ar gyfartaledd, ond mae'r cyflog yn amrywio yn ôl y maes gwaith.

7) Gwylwyr

Cyflog cyfartalog gwylwyr ym Mrasil yw R$1,346 am wythnos waith 40 awr. Yn yr ystyr hwn, maent yn gweithredu fel drwswyr adeiladau, asiantau concierge ac yn gyfrifol am dyrau gwylio mewn amrywiol sefydliadau.

8) Mecanic

Er nad oes angen addysg uwch, mae gwybodaeth dechnegol a phrofiad yn angenrheidiol i fod yn beiriannydd da y dyddiau hyn. Yn yr ystyr hwn, o weithio gyda cherbydau i offer domestig neu ddiwydiannol, gall y mecanic weithio mewn gwahanol sectorau.

O ganlyniad, maent fel arfer yn derbyn tua BRL 1,615 i ddechrau, ond gallant gyrraedd BRL 2,022 yn ddiweddarach. lefel profiad a hyd profiad.

9) Garddwr

Yn olaf, mae garddwyr fel arfer yn derbyn BRL 1,625 fel cyflog am weithio 44 awr yr wythnos. Yn yr ystyr hwn, gallant weithio fel gweithwyr proffesiynol annibynnol, integreiddio timau darparu gwasanaeth neu gwmnïau sy'n arbenigo yn y maes.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.