Beth yw'r fraich dde i wisgo oriawr: dde neu chwith?

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae llawer o bobl bob amser wedi meddwl tybed pa fraich dde i wisgo oriawr amdani, ac yn aml yn meddwl tybed a oedd ar y fraich dde neu'r fraich chwith. Mae'r oriawr yn affeithiwr pwysig, sy'n helpu pobl i drefnu eu hunain neu hyd yn oed yn helpu i gyfansoddi gwisg.

Cafodd yr oriawr arddwrn fel y'i gelwir heddiw ei phoblogeiddio ychydig ymhellach yn ôl mewn amser hanesyddol, gan y Brasil. yr awyrenwr Santos Dumont. Roedd ei ddefnydd am resymau ymarferol i'r dyfeisiwr, a oedd angen ffordd hawdd a chyflym i gyfrifo amser hedfan ei brototeipiau awyren a oedd yn cael eu profi.

Fodd bynnag, wrth greu oriawr arddwrn, cadwyd y pinnau addasu ar yr ochr dde, fel nad oedd unrhyw gymhlethdodau pan oedd angen addasiadau neu gyfrifiadau. Dilynwch yr erthygl a baratowyd gan Concursos no Brasil i ddarganfod pa fraich y dylid gwisgo'r oriawr arni.

Tarddiad yr oriawr arddwrn

Eitem a boblogeiddiwyd gan Santos Dumont oedd yr oriawr arddwrn. Ar y pryd, roedd y dyfeisiwr yn cynnal profion gyda'i brototeipiau awyren ac roedd angen iddo wneud cyfrifiadau am hyd yr hediadau ac anghenion eraill.

Crëwr yr oriorau Dumont, a enwyd ar ôl y Brasil, Louis Cartier, cynnal ac yna y botymau ar yr ochr dde, fel nad oedd unrhyw newid. Ar yr ochr hon yr oedd Santos Dumont eisoes wedi arferi actifadu botymau'r oriawr, pryd bynnag y bo angen.

Gweld hefyd: O dan neu o dan? Deall sut i ddefnyddio pob un

Mae rhai ffactorau hanesyddol yn pennu bod yr oriawr, yn y fformat hwn, wedi'i chreu ar gyfer pobl llaw dde, a dyna pam mae defnyddio'r oriawr yn gysylltiedig â'r fraich chwith. Fodd bynnag, dylid nodi nad yw hyn yn rheol a gall yr affeithiwr fod yn rhad ac am ddim, yn unol ag anghenion pob un.

Gweld hefyd: “Dangos” a “sampl”: a oes gwahaniaeth? Gwybod y ffordd gywir i ddefnyddio'r termau

Beth yw'r fraich dde i ddefnyddio'r oriawr?

Hyd yn oed er iddo gael ei greu ar gyfer pobl dde, a'r arferiad yw gosod yr oriawr ar y fraich chwith, mae'n bwysig nodi y gellir gosod yr affeithiwr ar unrhyw fraich, cyn belled â'i fod yn fwy cyfforddus i'r defnyddiwr. .

Yn yr ystyr hwn, y fraich fwyaf cyfforddus yw'r un sy'n darparu'r profiad gorau wrth ddefnyddio'r adnoddau presennol ar yr oriawr arddwrn, sydd â mwy o ymarferoldeb, sy'n mynd y tu hwnt i wirio amser y dydd yn unig.

Mae'n wir y gallai'r mater o wisgo oriawr ar eich braich nad yw'n drech fod wedi codi rywbryd mewn bywyd. Ac mae'r meddwl yn eithaf syml: os yw'r person yn llaw dde, dylai'r oriawr fynd i'r fraich chwith ac i'r gwrthwyneb. Fodd bynnag, nid yw'r dacteg hon yn rheol a gellir gosod yr oriawr ar y fraich lle mae'n teimlo'n fwy cyfforddus.

Dewis yr oriawr gywir

Mae'n bwysig dewis yr oriawr ddelfrydol sydd ei hangen yn bersonol yn cael eu cymryd i ystyriaeth. Mae angen i chi hefyd wirio a yw'rbotymau ar yr ochr dde, ar gyfer y llaw dde a chwith. Lleoliad y botymau hyn fydd yn pennu pa fraich y bydd yr oriawr yn cael ei gosod arni.

Yn ogystal, mater i'r defnyddiwr yw dadansoddi'r holl nodweddion a gynigir gan yr oriawr. Mae lle hefyd i chwaeth a hoffterau personol, a all fod yn berthnasol i ddyluniad yr eitem a hyd yn oed a fydd yn cael ei haddurno â darnau eraill ai peidio.

Gwyliadwriaeth yn groes i oruchafiaeth bersonol (dros y llaw dde a Dylid dadansoddi pobl llaw chwith yn fwy gofalus, gan y byddant yn cael eu defnyddio'n aml iawn a gall y botymau sydd wedi'u lleoli ar wahanol ochrau achosi peth dryswch.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.