40 o enwau gydag ystyron hardd i'w rhoi ar eich babi

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae'r foment o ddewis enw babi fel arfer yn arbennig iawn i deuluoedd. Wedi'r cyfan, mae'r teitl yn dragwyddol, ac er mwyn i'r dewis fod yn optimaidd, mae rhai rhieni yn ystyried sawl ffactor yn y broses. Mae yna lawer o ffyrdd i enwi babi newydd-anedig: mae hyn yn awgrymu materion fel enwau a drosglwyddir o genhedlaeth i genhedlaeth, ysbrydoliaeth amrywiol a hefyd harddwch y teitl. Mae'r rhai sydd ag ystyron hardd, er enghraifft, bob amser yn ei gynnwys yn y cyfrif.

I rieni y mae'n well ganddynt chwilio'r rhyngrwyd neu ddarllen llyfrau cyn gwneud penderfyniad, mae yna sawl enw ag ystyron hardd a all fod o gymorth mawr . Yn amlwg, gall y cysyniad o harddwch fod yn gymharol, ond o gwmpas y byd, mae'n well gan deitlau penodol.

Heddiw, rydych chi'n mynd i wirio 40 enw gydag ystyron hardd i'w rhoi ar eich babi, gan ystyried rhestrau wedi'u gwerthuso yn y byd

40 enw ag ystyron hardd i'w rhoi ar eich babi

Yn gyffredinol, mae enwau fel Luis, Lucas a Liam yn dueddol o ymddangos fel ffefrynnau yn y gwledydd canlynol: Yr Almaen, Awstralia, Canada a'r Unol Daleithiau'n Unedig. Edrychwch pa rai yw'r opsiynau gwrywaidd:

Gweld hefyd: Pensiwn ar gyfer Marwolaeth Drefol: beth ydyw, ar gyfer pwy ydyw a hyd y budd-dal
 1. Adam: o darddiad Hebraeg, mae'n golygu “dyn”, ond yn ôl etymologists, efallai bod ganddo gysylltiad ag “adama”, sy'n golygu “daear”. Y cyfieithiad llythrennol yw “dyn wedi ei greu o’r ddaear”;
 2. Ravi: daw’r enw hwn o Sansgrit, a golyga “yr haul”,gan gyfeirio at oleuedigaeth, gallu a gwybodaeth;
 3. Rael: â tharddiad Eifftaidd a Hebraeg, mae ei ystyr yn gysylltiedig ag “arglwydd y goleuni”, “angel y goleuni”, “dyn sy'n gweld Duw”;
 4. Hektor: daw’r enw Groeg hwn o “ekhein”, sy’n golygu “Rwy’n meddu, mae gennyf yn fy ngallu”;
 5. Eduardo: poblogaidd iawn ym Mrasil, ystyr Eduardo yw “gwarcheidwad cyfoeth”, neu “amddiffynwr cyfoeth”;
 6. Christopher: o darddiad Groegaidd, sy’n golygu “yr un sy’n cario Crist gydag ef”, neu “yr un sy’n cario Crist”;
 7. Saulo: gyda chrefyddwr cryf cysylltiad, un o’r ystyron a gysylltir fwyaf â’r enw hwn yw “yr un a gyflawnwyd trwy weddïau”;
 8. Dylan: Mae tarddiad Cymreig i Dylan, ac mae’n ymuno â dau air Cymraeg sydd, trwy estyniad, yn ennill ystyron fel “ llanw mawr”, “cerrynt mawr” neu lif mawr”;
 9. Erik: mae amrywiad Swedaidd a Slafaidd Eric yn golygu “llywodraethwr tragwyddol”, neu “yr un sy'n teyrnasu fel eryr”;
 10. Benjamin: o darddiad Hebraeg, roedd Benjamin yn fab i Jacob a Rachel, ac mae'n golygu “mab yr ochr dde”, neu “yr annwyl”;
 11. Isaac: yn tarddu o'r gair “tzaháq ”, sy’n golygu “bydd yn chwerthin”, mae gan yr enw hwn ystyr “mab llawenydd”;
 12. Ethan: Enw Hebraeg gyda’r ystyr “gwydn, parhaol a chryf”;
 13. Theo : Mae Theo yn llythrennol yn golygu “duw”, neu’r “duw goruchaf”;
 14. Nicolas: mae naill ai Nicolas neu Nicolau yn boblogaidd ym Mrasil, ac yn golygu “yr un sy’n ennill gyda’r bobl”,neu “buddugol”;
 15. Anthony: mae’r fersiwn wahanol hon o Antonio yn golygu “gwerthfawr”, “teilwng o werthfawrogiad”;
 16. Vicente: poblogaidd iawn yn yr Eidal, mae Vicente yn golygu “yr un sy’n gorchfygu” , “enillydd”, “concwerwr”;
 17. Gael: er ei fod yn ymddangos mor wahanol, mae Gael yn gorchfygu llawer o Brasil, ac yn golygu “hardd a hael”;
 18. Daniel: o symbolaeth ddwyfol, Daniel oedd un o broffwydi Hebraeg y Beibl, ac mae’n golygu “yr Arglwydd yw fy marnwr”;
 19. Enrico: mae’r ffurf Eidalaidd Henrique yn golygu “rheolwr y tŷ”;
 20. Gianluca: Gianluca yn golygu “rhodd yr Arglwydd”, neu “Duw yn drugarog”.

Gwiriwch nawr yr opsiynau ar gyfer yr enwau benywaidd harddaf yn y byd:

Gweld hefyd: Gwirio rheolau newydd i gael/adnewyddu CNH yn 2022
 1. Sophia: o Tarddiad Groegaidd, ystyr Sophia yw “doethineb”, neu “ddoethineb dwyfol”;
 2. Maitê: Byddai Maitê wedi tarddu o Fasgeg, ac mae'n gyffredin yn Sbaen neu Ffrainc. Mae'n golygu “annwyl”, “addoledig” a “cyfareddol”;
 3. Débora: o'r Hebraeg Debhoráh, mae'r enw hwn yn golygu “gwraig sy'n gweithio”;
 4. Vanessa: o darddiad Gwyddelig, mae i'r ystyr “glöyn byw” neu “fel pili pala”;
 5. Isis: mae’r dduwies Eifftaidd Isis yn dwyn y teitl sy’n golygu “mynd ymlaen”, neu “feistres yr orsedd”;
 6. Eloá: yn uniongyrchol o Hebraeg Eloah, mae'r enw hwn yn llythrennol yn golygu “Duw”;
 7. Alícia: mae i amrywiad yr enw Alice ystyron fel “llinach fonheddig”, “mawreddog”, “parchu”;
 8. Luna: heb adael digon o le i ddychymyg,Mae Luna yn golygu “lleuad”, neu “yr un wedi'i oleuo”;
 9. Giulia: Mae Giulia neu Júlia yn amrywiadau o'r enw Lladin Julius, sy'n deillio o'r Groeg “loulos”, ac yn golygu “jovial”;
 10. Hannah: yn union fel yr enwog “Ana”, ystyr yr enw Hebraeg hwn yw “rhoddedig gan Dduw”;
 11. Mia: ystyr yr enw byr hwn yw “seren y môr”, “mwynglawdd” a “pwy sy'n debyg Duw”;
 12. Giovanna: o darddiad Eidalaidd, mae Giovanna yn golygu “Duw yn maddau”, “rhodd gan Dduw” a “gras gan Dduw”;
 13. Martha: yn fwy clasurol, mae'r enw hwn yn golygu “arglwyddes ” a “meistres”;
 14. Kiara: mae fersiwn wreiddiol o’r enw Clara, fel yr awgrymir, yn golygu “llachar, clir, darluniadol”;
 15. Bella: fel mae’r enw’n awgrymu, ystyr Bella yw “ formosa”, “hardd”;
 16. Letícia: poblogaidd iawn ym Mrasil, mae’r enw hwn yn gysylltiedig â lles, ac yn golygu “gwraig hapus”;
 17. Buddugoliaeth: yn enwi sawl tywysoges a brenhines , ystyr y teitl hwn yw “buddugol”, “enillydd”;
 18. Dalila: ystyr yr enw cain hwn yw “melys, docile, bregus, cain”;
 19. Mabel: o darddiad Saesneg, mae Mabel yn golygu “caredig” neu “cariadus”;
 20. Naomi: o’r Hebraeg Na’omiy, ystyr yr enw hardd hwn yw “fy hyfrydwch”, “fy melyster”, “gonestrwydd prydferth”.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.