Y dinasoedd gorau i fyw y tu allan i Brasil; gweler safle newydd gyda'r 10 uchaf

John Brown 03-08-2023
John Brown

Ansawdd bywyd heb ei ail, system gofal iechyd effeithlon, economi sy'n ffynnu, addysg o safon, diogelwch y cyhoedd erioed, yn ogystal â seilwaith modern. Oeddech chi'n teimlo fel mwynhau'r holl fendithion hyn? Mae'r dinasoedd gorau i fyw ynddynt yn cynnig hyn i gyd ac ychydig mwy.

Daeth yr erthygl hon â'r 10 dinas a ystyriwyd fel y rhai gorau yn y byd i fyw ynddynt, yn ôl y safle “The Global Liveability Mynegai 2022”, gan Uned Cudd-wybodaeth yr Economist (EIU). Gwerthuswyd pob un ohonynt o ran: iechyd, seilwaith, addysg, iechyd, diwylliant ac adloniant. Felly, gadewch i ni edrych arno?

Y 10 Dinas Orau i Fyw Ynddynt

1) Fienna, Awstria

Cafodd prifddinas brydferth Awstria ei gosod yn gyntaf fel un o'r goreuon dinasoedd i fyw. Mae Fienna yn enghraifft o economi gynaliadwy, addysg lefel uchel, seilwaith modern a hynod effeithlon.

Os ydych yn chwilio am wlad lle mae iechyd, diwylliant , diogelwch a phryder am yr amgylchedd yn prif flaenoriaethau'r llywodraethwyr, Fienna yw'r lle iawn.

2) Copenhagen, Denmarc

Un arall o'r dinasoedd gorau i fyw ynddynt. Mae prifddinas Denmarc yn enghraifft glasurol o ddinas y dyfodol. Mae'r holl wasanaethau cyhoeddus a gynigir yn gweithio'n effeithlon ac mae'r economi yn un o'r cryfaf yn y byd.

Mae Copenhagen hefyd yn gyfeiriad mewn diwylliant,diogelwch, busnes, gwyddoniaeth a'r cyfryngau. Nid yw diogelwch yn cael ei adael allan ychwaith, gan fod gan y ddinas gyfraddau troseddu isel iawn. Heb sôn am symudedd, sy'n un o'r goreuon o blith prifddinasoedd Ewrop.

3) Y dinasoedd gorau i fyw ynddynt: Zurich, y Swistir

Cydnabyddedig ledled y byd am weithgynhyrchu'r siocledi gorau a chlociau'r byd, yn ychwanegol at ei Alpau hardd, mae gan y Swistir ddau gynrychiolydd. Yn cael ei ystyried yn ganolfan ariannol y wlad, mae gan Zurich economi gref a system iechyd effeithlon.

Gweld hefyd: Darganfyddwch y proffesiynau delfrydol ar gyfer pob arwydd Sidydd

Mae diwylliant, diogelwch y cyhoedd a isadeiledd hefyd yn destun eiddigedd gan lawer o wledydd eraill. Unrhyw un sy'n chwilio am le i fyw gyda mwy o ansawdd bywyd ac sydd ddim yn meindio delio â'r gaeaf caled, mae'r ddinas hon yn berffaith.

4) Calgary, Canada

Canada, gyda'i tirweddau hardd , hefyd dwy ddinas sy'n cynnig un o'r ansawdd bywyd gorau ar y blaned i'w trigolion. Mae Calgary yn ddinas gyfoethog ac yn arweinydd cenedlaethol yn y sector olew a nwy.

Mae diweithdra isel a thrais, CMC uchel y pen ac ehangiad economaidd cynyddol yn golygu bod y fetropolis hwn o Ganada yn un o'r lleoedd gorau i fyw.

5) Vancouver, Canada

Un arall o'r dinasoedd gorau i fyw ynddi. Vancouver yw un o'r canolfannau diwydiannol mwyaf yn y wlad gyfan. Er gwaethaf costau byw uchel, mae hynmae dinas hardd ac oer Canada yn cynnig lefel uchel iawn o addysg (plant ac uwch).

Gweld hefyd: Horosgop: beth mae'r Lleuad yn y siart geni yn ei ddweud amdanoch chi?

Yn ogystal, mae Vancouver yn gyfeiriad yn economi gynaliadwy , diogelwch effeithlon, gwasanaethau iechyd o safon a seilwaith modern a swyddogaethol. Does ryfedd ei fod yn denu pobl o bob rhan o'r byd sydd â diddordeb mewn byw yno.

6) Genefa, y Swistir

Cynrychiolydd arall o'r Swistir yw dinas hardd Genefa. Gydag economi sy'n canolbwyntio'n bennaf ar ddarparu gwasanaethau a phrifysgolion enwog, dyma brif bencadlys nifer o amlwladol o fri.

Mae'r atyniadau diwylliannol hefyd yn werth eu crybwyll, yn enwedig yn yr haf sultry. Mae gan y ddinas sawl amgueddfa ac mae'n hyrwyddo cyngherddau, cerddoriaeth a gwyliau theatr (am ddim, iawn?) ar gyfer y boblogaeth gyfan.

7) Frankfurt, yr Almaen

Un arall o'r dinasoedd gorau i fyw ynddi. Os ydych chi'n meddwl bod yr Almaen ond yn enwog am ei cheir moethus premiwm gydag o ansawdd uwch , rydych chi'n gwbl anghywir. Mae gan ddinas Frankfurt economi gynyddol gryf.

Yn ogystal, mae'r ddinas hon hefyd yn cynnig gwasanaethau cyhoeddus o safon a seilwaith sy'n “gollwng gên”. Mae chwaraeon a diwylliant hefyd yn rhan o fywydau beunyddiol ei holl drigolion.

8) Y dinasoedd gorau i fyw ynddynt: Toronto, Canada

Canolfan ariannol fwyaf Canada, gyda'i hinsawdd begynol, yn cynnig bron popethbod angen i berson gael gwell ansawdd bywyd.

Mae economi sy'n tyfu, diogelwch effeithlon, systemau iechyd ac addysg o safon, seilwaith modern a chyflogadwyedd uchel yn enghreifftiau da.

9 ) Amsterdam, Yr Iseldiroedd

A elwir yn Fenis y Gogledd, mae'r ddinas hardd hon yn gyfeiriad mewn busnes a chyllid, yn ogystal â bod yn un o'r cyrchfannau twristiaeth mwyaf poblogaidd yn Ewrop. Mae'r systemau trafnidiaeth ac addysg yn haeddu sylw arbennig.

Mae diwylliant Amsterdam hefyd yn gyfoethog iawn. Mae'r llywodraeth yn annog cynaliadwyedd ac nid oes ganddi unrhyw lygredd. Os nad oes ots gennych am oerfel y gaeaf, mae'r ddinas hon yn aros amdanoch.

10) Melbourne, Awstralia

Mae gan yr olaf o'r dinasoedd gorau i fyw ynddynt hinsawdd drofannol ddymunol iawn. Mae gan Melbourne economi amrywiol iawn, yn ogystal â chynnal nifer o sefydliadau pwysig.

O ran addysg, trafnidiaeth, diwylliant, iechyd a diogelwch y cyhoedd , nid yw trigolion y ddinas hardd hon yn Awstralia yn gwneud hynny. llawer i'w ddweud, cwyno am fywyd, gan eu bod yn byw mewn metropolis sy'n gyfeiriad byd.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.