Negeseuon Blwyddyn Newydd: 15 Cerdyn Ysbrydoledig i'w Rhannu

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae dathliad y Flwyddyn Newydd yn y byd gorllewinol yn cael ei lywodraethu gan y calendr Gregoraidd (a sefydlwyd gan y Pab Gregory XIII ym 1582), gyda Ionawr 1af yn ddiwrnod cyntaf y flwyddyn, a elwir hefyd yn Ddiwrnod Cymrodoriaeth y Byd.

Gweld hefyd: Perffaith ar gyfer teithio: 9 car rhad sydd â boncyff ystafellol

Fodd bynnag, mewn gwahanol grefyddau a diwylliannau, dethlir y dyddiad hwn gyda gwahanol galendrau, traddodiadau a defodau, mewn gwahanol fisoedd o'r flwyddyn, megis y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd, a ddathlir rhwng Ionawr 21 a Chwefror 18, fel y mae. a lywodraethir gan y calendr lleuad.

Serch hynny, yn ystod taith y flwyddyn, mae’n gyffredin i bobl fynegi dymuniadau da ac anfon negeseuon ac ymadroddion ysbrydoledig at anwyliaid, gan fyfyrio ar y flwyddyn a adawyd ar ôl ac yn galonogol. iddynt ddechrau'r flwyddyn newydd cylch newydd ar y droed dde.

Yn wir, mae dyfodiad 2023 yn ysgogi llawer i roi nerth i'w hunain i wynebu blwyddyn newydd gyda llawenydd a gobaith. Felly, mae angen i ni bob amser ddarparu geiriau o anogaeth i’r rhai sy’n agos atom, boed yn deulu, yn ffrindiau neu’n gydweithwyr.

Ond mae yna rai nad ydyn nhw’n fodlon â’r negeseuon arferol o “Hwyliau Hapus” neu “ Blwyddyn Newydd Dda.” ac yn edrych am y ffyrdd mwyaf gwreiddiol a hwyliog o'i wneud. Os ydych chi'n un o'r bobl hynny a'ch bod yn chwilio am ychydig o wreiddioldeb yn eich negeseuon Blwyddyn Newydd, dyma ni'n dod â detholiad o gardiau arbennig i chi eu rhannu gyda'ch anwyliaid ar y dyddiad hwnnw.

Gwiriwch allan cardiau hardd gydaNegeseuon Calan

Mae Nos Galan bob amser yn ddigwyddiad y mae disgwyl mawr amdano, ac ar gyfer Rhagfyr 31ain, y gobaith yw y gall teuluoedd a phobl agos gyfarfod i brofi'r dyddiad hynod bwysig hwn a chau tudalennau 2022 at ei gilydd felly. Felly, peidiwch ag anghofio anfon y negeseuon hyn isod i ddymuno “2023 Hapus!” i bawb.

Gweld hefyd: 7 nodwedd sydd gan bob person craff; gweler rhestr

1. Cerdyn gyda neges ar gyfer y Flwyddyn 2023

Ffoto: montage / Pexels – Canva PRO

2. Cerdyn Blwyddyn Newydd: amser adnewyddu

Ffoto: montage / Pixabay – Canva PRO

3. Cerdyn Blwyddyn Newydd i'w anfon at ffrindiau

Ffoto: montage / Pexels – Canva PRO

4. Cerdyn Blwyddyn Newydd gyda neges am hapusrwydd

Ffoto: montage / Pixabay – Canva PRO

5. Cerdyn Blwyddyn Newydd Dda

Llun: montage / Pexels – Canva PRO

6. Cerdyn cymell Blwyddyn Newydd

Llun: montage / Pexels – Canva PRO

7. Cerdyn Blwyddyn Newydd i'w rannu trwy WhatsApp

Ffoto: montage / Pexels - Canva PRO

8. Cerdyn Blwyddyn Newydd am freuddwydion a nodau

Ffoto: montage / Pixabay – Canva PRO

9. Cerdyn hardd ar gyfer y Flwyddyn Newydd 2023

Llun: montage / Pixabay – Canva PRO

10. Cerdyn Blwyddyn Newydd 2023

Llun: montage / Pexels – Canva PRO

11. Hapusrwydd yn 2023

Llun: montage / Pixabay – Canva PRO

12. Neges hapusrwydd ar gyfer 2023

Llun: montage / Pexels – Canva PRO

13. Cerdyn Blwyddyn Newydd Dda

Llun:montage / Pexels – Canva PRO

14. Neges ar gyfer 2023

Llun: montage / Pexels – Canva PRO

15. Negeseuon am freuddwydion yn 2023

Llun: montage / Pexels - Canva PRO

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.