Adran, sesiwn neu seibiant: sut i sillafu? Gwybod y gwahaniaeth rhwng y termau

John Brown 19-10-2023
John Brown

Adran, sesiwn neu aseiniad? Beth yw'r ffordd fwyaf priodol o ysgrifennu? Mae'r tri gair yn gywir, ond mae ganddyn nhw wahanol ystyron ac felly maen nhw'n cael eu defnyddio mewn cyd-destunau gwahanol. Mae gwybod y gwahaniaeth rhyngddynt yn hanfodol er mwyn gwneud yn dda mewn testunau ysgrifenedig, megis traethodau a chwestiynau ar gyfer cystadlaethau neu arholiadau mynediad coleg, er enghraifft.

Mae'r triawd hwn fel arfer yn codi amheuon! Nesaf byddwch yn darganfod sut i beidio byth â drysu eto a sylweddoli bod y gwahaniaeth yn symlach nag y mae'n ymddangos. Deall pryd i ddefnyddio “sesiwn”, “adran” a “sesiwn”. Edrychwch ar enghreifftiau o gymhwysiad mewn brawddegau ac awgrym ychwanegol i'w gwneud hi'n haws dysgu ar y cof.

Adran, sesiwn neu ddariad?

Dyma eiriau y mae gramadeg normadol yr iaith Bortiwgaleg yn eu dosbarthu fel heterograffeg homoffonau, hynny yw , yn union yr un fath o ran ynganiad, ond yn wahanol o ran sillafu. Edrychwch ar yr enghreifftiau isod a pheidiwch byth â gwneud camgymeriad eto!

Pryd i ysgrifennu “adran”?

Adran, wedi'i sillafu fel hyn gyda “ ç ”, yn ddim mwy nag adran, rhan, dosbarthiad, rhaniad. Gweler yr enghreifftiau hyn:

 • Mae'r adran cyfnewid ar y chwith, wrth ymyl yr arianwyr;
 • Adran y safle gramadeg yn helpu myfyrwyr i glirio amheuon;
 • Mae rhif yr adran etholiadol wedi'i gofnodi ar y daleb;
 • Mae'r adran goll a chanfod ar agor yn unig tan 5pm.

Pryd i ysgrifennu “sessão”?

Sesiwn yn barod, wedi ei sillafu â dau “s”yn olynol, yn gyfystyr â chyfarfod, cyfarfod, gofod o amser. Cymerwch gip ar yr enghreifftiau hyn:

 • Roedd y sesiwn sinema yn llawn, roedden ni bron yn methu cael tocynnau;
 • Y sesiwn ffisiotherapi ei ohirio;
 • Rwyf eisoes wedi gwylio'r ffilm yn y Sesiwn Prynhawn ;
 • Mae'r Siambr wedi trefnu sesiwn hynod trafod y testun .

Pryd i ysgrifennu “cession”?

Yn olaf, mae “cession” – gydag “c” ar ddechrau’r gair – yn deillio o’r ferf “ceder” ac mae'n golygu'n union weithred neu effaith aseinio, rhoi, rhoi, trosglwyddo, rhoi:

 • Mae'r llywodraeth yn awdurdodi aseiniad o gredydau sy'n deillio o gontractau gweinyddol.
 • Penderfynodd y barnwr aseiniad yr etifeddiaeth y gofynnwyd amdani;
 • Llofnododd y cyfwelai dymor gorsesiwn yr hawl i ddefnyddio delwedd a sain;
 • Gofynnwyd eisoes am gostyngiad yr ardal ac yn awr yn aros am gymeradwyaeth gan yr adran.

Wedi'r cyfan, beth yw'r gwahaniaeth rhwng sesiwn, adran ac aseiniad?

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau? Cofiwch y cynghorion anffaeledig hyn i beidio byth â drysu eto:

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.