Sut mae'r eclips solar yn effeithio ar yr arwyddion? Gwiriwch y rhagfynegiadau ar gyfer 2023

John Brown 19-10-2023
John Brown

Mae Eclipses bob amser wedi bod yn ddigwyddiad hynod ddiddorol a dirgel i ddynolryw, a dyna pam mae llawer o bobl yn talu sylw i'r calendr seryddol i wybod pryd y byddant yn digwydd. O safbwynt astrolegol, y cwestiwn sy'n weddill yw: sut mae'r eclips solar yn effeithio ar arwyddion y Sidydd, a pham mae rhai yn cael eu dylanwadu'n fwy nag eraill?

Ar gyfer sêr-ddewiniaeth, mae eclipsau solar yn gysylltiedig ag arwydd drwg neu i ddigwyddiad negyddol penodol, er eu bod hefyd yn symbol o newidiadau radical neu'r angen am ad-drefnu ac ad-drefnu mewn agweddau ar fywyd. Daliwch ati i ddarllen a gwiriwch y rhagfynegiadau ar gyfer 2023 isod.

Sut mae eclips yr haul yn effeithio ar yr arwyddion?

Ar doriad gwawr ddydd Iau, Ebrill 20, roedd yr awyr yn olygfa digwyddiad seryddol unigryw: eclips solar hybrid. Yn ystod y ffenomen hon, nid yw'r Lleuad yn gallu gorchuddio'r Haul yn llwyr â'i gysgod ac mae cylch o olau yn aros o'i gwmpas. Daw hyn â gwahanol newidiadau yn y 12 arwydd, a fydd yn para tan fis nesaf. Gwiriwch ef isod:

Gweld hefyd: Tresmasu neu achosi: beth yw'r ffordd gywir o ddefnyddio'r geiriau hyn?

Aries

Bydd yr eclips solar yn achosi newidiadau mawr yn eich bywyd, gan y bydd yn digwydd yn eich cytser. Yn wir, bydd yr Aryans yn teimlo cryfder mewnol mawr ac, ar yr un pryd, byddant yn dod o hyd i rywun a fydd yn eu gwthio â'r un ysgogiad, a fydd yn rhoi'r egni iddynt ddechrau prosiectau newydd a sefydlu newidiadau hanfodol.

Taurus

Bydd tensiwn mewnol, anymwybodol yn amlygu felanhunedd neu rywfaint o anghysur seicosomatig. Felly, yr argymhelliad ar gyfer Taureans yw gorffwys, ymlacio a gadael i bethau lifo.

Gemini

Canfyddir bod rhyngweithio ar y cyd, bondiau a'r maes perthynas yn cael eu heffeithio. Mae'n gyfleus cadw proffil isel i osgoi dadleuon a chamddealltwriaeth. Yn ffodus, bydd eich arwydd yn gysylltiedig iawn â'r blaned Mawrth a byddwch yn canolbwyntio'n dda ar allu sianelu egni a gweithredu ar wrthdaro sy'n codi.

Canser

Bydd ynni yn llifo yn y maes gwaith a phrosiectau. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd y dyn Canser yn gysylltiedig â'i emosiynau mwyaf dilys a bydd yn gallu creu gwell cysylltiadau â'i anwyliaid. Bydd Pisces a Scorpio yn creu egni da ar gyfer Canser a gyda phobl yr arwyddion hyn byddant yn gallu creu bondiau affeithiol a fydd yn deffro eu creadigrwydd.

Leo

Leo fydd arwydd y Sidydd mai fydd yn dioddef fwyaf o'r cythrwfl y mis hwn. Mae hyn yn ystod taith, yn delio â phobl yn y gwaith neu yn y man astudio. Y ddelfryd yw dweud ychydig ac arsylwi llawer.

Gweld hefyd: A yw neu a yw: deall y gwahaniaethau a sut i'w defnyddio yn y ffordd gywir

Virgo

Gall y senario fod yn fuddiol iawn neu'n gymhleth iawn. Bydd effeithiau'r eclips yn cael eu teimlo mewn cyllid a bywyd rhywiol. Nid gormesu'r hunan yw'r alwad, ond dadansoddi sefyllfaoedd yn dda iawn. Hefyd, er bod yna eiliadau o fewnsylliad, ceisiwch wneud gweithgareddau sy'n deffro eich hunan-barch ac nad ydynt yn ildio i unigrwydd a theimladau drwg.meddyliau.

Libra

Ni fydd Libra yn teimlo'r effaith fawr y bydd yr eclips yn ei gael ar arwyddion eraill y Sidydd. Yn ystod y mis hwn, byddwch yn gallu bod yn dawel a gwybod sut i osgoi gwrthdaro diangen.

Scorpio

Bydd y teimladau sy'n codi yn ystod mis Ebrill yn ddwys. Byddwch yn teimlo bod y gorffennol yn curo ar eich drws a bydd yn rhaid ichi roi diwedd ar y gwrthdaro sy'n eich gormesu a draenio'ch egni. Dyma'r amser i wneud newidiadau yn eich ffordd o weithredu er mwyn ailwefru'ch emosiynau.

Sagittarius

Bydd pobl yr arwydd hwn yn gallu gorffen eu prosiectau i ddechrau eraill. Byddant yn llawn egni, brwdfrydedd a chymhelliant. Felly, ni fydd yn rhyfedd bod cynigion a chyfleoedd newydd yn ymddangos yn eu bywydau.

Capricorn

Bydd eclips yr haul yn gwneud i Capricorn sylweddoli popeth sydd wedi bod yn cronni yn ystod y dyddiau hyn. Bydd hyn yn rhoi'r cyfle i chi ymwrthod â chyfrifoldebau, rhyddhau ofnau ac emosiynau gorthrymedig.

Aquarius

Bydd yr eclipse yn cynhyrchu newidiadau dwys iawn ym mywyd Aquarius, ond rhaid i chi fanteisio ar yr eiliadau hyn o drawsnewid i fewnolygu a dadansoddi'r pethau sydd angen eu newid.

Pisces

Yn olaf, bydd Pisces yn un o'r arwyddion Sidydd a fydd yn elwa fwyaf y mis hwn, oherwydd yn y cyfnod hwn bydd yn gyfrifol am egni a naws da y dylech chi wybod sut i wneud y gorau ohono.

Bydd yn rhaid i bobl yr arwydd hwngwnewch beth bynnag sy'n angenrheidiol i barhau â'ch twf. Bydd y Lleuad yn dod â newidiadau a thrawsnewidiadau newydd na fydd angen eu gohirio.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.