Onid yw eich Tem Caixa yn gweithio? Gweld ffyrdd eraill o dynnu Cymorth Brasil yn ôl

John Brown 19-10-2023
John Brown
Mae

Auxílio Brasil, rhaglen trosglwyddo incwm a grëwyd gan y llywodraeth ffederal ac sydd wedi’i hanelu at deuluoedd sy’n byw mewn tlodi a thlodi eithafol ledled Brasil, yn anelu at warantu cymhorthdal ​​incwm i’r rhan hon o’r boblogaeth.

I fod â hawl i y rhaglen, mae angen bodloni rhai gofynion a sefydlwyd gan y llywodraeth ei hun ac unwaith y bydd y budd wedi'i warantu, gwneir taliad i'r buddiolwr, a all dynnu'r Auxílio Brasil yn ôl hyd yn oed os nad yw Caixa Tem yn gweithio.

Auxílio Tynnu'n ôl Brasil

Gall mwy nag 20 miliwn o bobl sydd mewn sefyllfa o fregusrwydd cymdeithasol ac sy'n bodloni'r gofynion i'w cynnwys yn Auxílio Brasil, dynnu'r R$ 600 sy'n cyfateb i dalu'r budd-dal yn ôl.<1

Mae Auxílio Brasil yn cael ei dalu bob mis gan Caixa, yn ôl yr amserlen dalu. Felly, gellir talu trwy Poupança Social Digital, Poupança Caixa Fácil, yn ogystal â thynnu'r cerdyn yn ôl.

Yn gyffredinol, gwneir taliadau tynnu'n ôl yn nherfynellau hunanwasanaeth Caixa, yng ngohebwyr Caixa Aqui ac mewn allfeydd loteri . Er mwyn tynnu'n ôl, rhaid i'r defnyddiwr gyflwyno dogfen adnabod, yn ogystal â'r cerdyn budd-dal.

Gwneir trafodion trwy Gynilion Digidol Cymdeithasol trwy raglen Caixa Tem. Fodd bynnag, os na fydd Caixa Tem yn gweithio, gall y buddiolwr dynnu'r R$ 600 yn ôlo Gymorth Brasil gan ddulliau eraill. Gweld ffyrdd eraill o dynnu'r Auxílio Brasil yn ôl:

  • Tynnu'n ôl gyda cherdyn Bolsa Família - rhaid i chi gael y cerdyn a mynd i ATM;
  • Tynnu'n ôl yn Caixa Econômica Federal - ewch i asiantaeth Caixa gyda dogfen adnabod;
  • Tynnu'r Auxílio Brasil yn ôl mewn peiriant ATM heb gerdyn – mae angen cyfrinair y Dinesydd arnoch.

Pwy sydd â hawl i'r Auxílio Brasil<3

Mae Auxílio Brasil yn rhaglen sydd o fudd i deuluoedd sy’n byw mewn tlodi neu dlodi eithafol. Yn yr ystyr hwn, pobl dlawd iawn yw'r rhai sydd ag incwm teulu (y pen) sy'n cyfateb i R$ 105; mae gan deuluoedd tlawd incwm rhwng R$ 100.01 ac R$ 200.

I gymryd rhan yn y rhaglen mae'n angenrheidiol bod y teulu wedi'i gofrestru yn y Gofrestrfa Sengl (CadÚnico) a gyda data wedi'i ddiweddaru yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, yn ogystal, wrth gwrs, yn bodloni'r meini prawf incwm a gofynion eraill y rhaglen Auxílio Brasil.

Gweld hefyd: Edrychwch ar 5 teclyn sy'n defnyddio ychydig o drydan

Gellir gwneud cyn-gofrestru yn CadÚnico drwy'r rhyngrwyd, drwy'r rhaglen gais neu drwy wefan y Weinyddiaeth Dinasyddiaeth . Mae'r rhaglen ar gael ar yr Apple Store (defnyddwyr iOS) ac ar y Play Store (Android).

Gweld hefyd: ‘Fy sbectol’ neu ‘fy sbectol’: pa fynegiant i’w ddefnyddio?

Rhaid i deuluoedd sy'n gallu cymryd rhan yn y rhaglen, wrth gofrestru, gyflwyno dogfen adnabod y sawl sy'n gyfrifol gan y teulu), y CPF a'rcofrestru pleidleiswyr, yn ogystal â dogfennau aelodau eraill y teulu.

Ymgynghoriadau a gwybodaeth

Gall buddiolwyr sy'n dymuno ymgynghori â statws Auxílio Brasil wneud hynny trwy'r cais ei hun, yn ogystal i gael hefyd trwy'r cais Caixa Tem a thrwy wasanaeth Caixa, ar y rhif ffôn 111. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gall y buddiolwr ffonio'r Weinyddiaeth Dinasyddiaeth, ar y rhif 121.

John Brown

Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol ac yn deithiwr brwd sydd â diddordeb dwfn mewn cystadlaethau ym Mrasil. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae wedi datblygu llygad craff am ddatgelu gemau cudd ar ffurf cystadlaethau unigryw ledled y wlad. Mae blog Jeremy, Cystadlaethau ym Mrasil, yn ganolbwynt ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwahanol gystadlaethau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ym Mrasil.Wedi'i danio gan ei gariad at Brasil a'i diwylliant bywiog, mae Jeremy yn ceisio taflu goleuni ar yr amrywiaeth eang o gystadlaethau nad yw'r cyhoedd yn sylwi arnynt yn aml. O dwrnameintiau chwaraeon gwefreiddiol i heriau academaidd, mae Jeremy yn ymdrin â'r cyfan, gan roi golwg fanwl a chynhwysfawr i'w ddarllenwyr ar fyd cystadlaethau Brasil.Ar ben hynny, mae gwerthfawrogiad dwfn Jeremy o'r effaith gadarnhaol y gall cystadlaethau ei chael ar gymdeithas yn ei yrru i archwilio'r buddion cymdeithasol sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn. Trwy dynnu sylw at straeon unigolion a sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth trwy gystadlaethau, mae Jeremy yn anelu at ysbrydoli ei ddarllenwyr i gymryd rhan a chyfrannu at adeiladu Brasil gryfach a mwy cynhwysol.Pan nad yw'n brysur yn sgowtio ar gyfer y gystadleuaeth nesaf neu'n ysgrifennu blogiau deniadol, gellir dod o hyd i Jeremy yn ymgolli yn niwylliant Brasil, yn archwilio tirweddau prydferth y wlad, ac yn blasu blasau bwyd Brasil. Gyda'i bersonoliaeth fywiog aymroddiad i rannu'r gorau o gystadlaethau Brasil, Jeremy Cruz yn ffynhonnell ddibynadwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ceisio darganfod yr ysbryd cystadleuol yn ffynnu ym Mrasil.